ICDP – kursrekke for ansatte i barnehager, avholdes i PPTs lokaler i Mjøndalen

Mandag 24.4, 8.5, 15.5, 22.5,12.6, 19.6
Kl: 10.00 - 11.30

PP-tjenesten inviterer til International Child Development Program (ICDP)-kurs i sine lokaler på Strømsø. Kurset passer for alle som jobber i barnehage.

ICDP-kurset holdes som samtalegruppe og er et helsefremmende og forebyggende program som er rettet mot alle som er i kontakt med barn mellom 0 og 18 år. Programmet vil i denne omgang tilbys til ansatte i barnehager. Hovedfokuset vil være på kontakt, samhandling og samspill med barn og på samarbeid med foresatte. ICDP for ansatte i barnehage ivaretar imidlertid både grensesetting og regulering, intellektuell utvikling, emosjonell støtte og grunnleggende oppfatninger av barn.

Gjennom kurset finner vi løsninger gjennom samtaler og øvelser i gruppa basert på rammene i ICDP-programmet, samt erfaringer og oppgaver de ansatte prøver ut på jobb mellom hver kursdag.

Innhold:
Kursdag 1: Informasjon om ICDP, forventninger og barnesyn
Kursdag 2: Emosjonell kompetanse del 1
Kursdag 3: Emosjonell kompetanse del 2
Kursdag 4: Emosjonell kompetanse del 3
Kursdag 5: Kognitiv utvikling, oppmerksomhet og foreldresamarbeid 
Kursdag 6: Reguleringsstøtte og grensesetting

Varighet: 6 x 1,5 timer

Vi samles i gruppa 6 ganger, temaene bygger på hverandre, så påmelding gjelder hele kursrekken.

Kursholdere: Oda Nesvoll Krokann og Ida Kristine Solesvik

Påmeldingsfrist: 10.04.2023

Kurset er nå fulltegnet! Det er ikke lenger mulighet å melde seg på. Du kan evt. sette deg på venteliste via mail til Monika Aya Hunhammer

Kurssted: Mjøndalen, møterom 114

Adresse: Drammensveien 1, 3050 Mjøndalen

Varighet: 1.5 timer

Ansvarlig: Monika Aya Hunhammer

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: