ICDP – kursrekke for ansatte i barnehager, avholdes i lokaler hos knutepunkt Strømsø

Onsdager: 15.3 , 22.3, 29.3, 12.4, 19.4, 26.4
Kl: 13.30 - 15.00

PP-tjenesten inviterer til International Child Development Program (ICDP)-kurs i sine lokaler på Strømsø. Kurset passer for alle som jobber i barnehage.

ICDP-kurset holdes som samtalegruppe og er et helsefremmende og forebyggende program som er rettet mot alle som er i kontakt med barn mellom 0 og 18 år. Programmet vil i denne omgang tilbys til ansatte i barnehager. Hovedfokuset vil være på kontakt, samhandling og samspill med barn og på samarbeid med foresatte. ICDP for ansatte i barnehage ivaretar imidlertid både grensesetting og regulering, intellektuell utvikling, emosjonell støtte og grunnleggende oppfatninger av barn.

Gjennom kurset finner vi løsninger gjennom samtaler og øvelser i gruppa basert på rammene i ICDP-programmet, samt erfaringer og oppgaver de ansatte prøver ut på jobb mellom hver kursdag.

Innhold:
Kursdag 1: Informasjon om ICDP, forventninger og barnesyn
Kursdag 2: Emosjonell kompetanse del 1
Kursdag 3: Emosjonell kompetanse del 2
Kursdag 4: Emosjonell kompetanse del 3
Kursdag 5: Kognitiv utvikling, oppmerksomhet og foreldresamarbeid 
Kursdag 6: Reguleringsstøtte og grensesetting

Varighet: 6 x 1,5 timer

Vi samles i gruppa 6 ganger, temaene bygger på hverandre, så påmelding gjelder hele kursrekken.

Kursholdere: Linn Jeanette Sørstad og Cecilie Listhaug Eriksen

Påmeldingsfrist: 01.03.2023

Kurset er fulltegnet! Det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Kurssted: Knutepunkt Strømsø, møterom Gyldenløve Bygg A. Oppmøte ved resepsjonen i underetasjen.

Adresse: Telthusgata 8, Drammen

Varighet: 1.5 timer

Ansvarlig: Monika Aya Hunhammer

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: