ICDP – kurs for ansatte på barneskolen, avholdes i PPTs lokaler på knutepunkt Strømsø

Torsdag 09.03 ,16.03, 23.03, 30.03 ,13.04, 20.04
Kl: 09.30 - 11.00

PP-tjenesten inviterer til International Child Development Program (ICDP)-kurs i sine lokaler på Strømsø. Kurset passer for alle som jobber i barneskolen. 

ICDP-kurset holdes som samtalegruppe og er et program som er rettet mot alle som er i kontakt med barn mellom 0 og 18 år. Programmet tilbys nå til ansatte ved barneskoler i Drammen. Hovedfokuset vil være på samhandling og samspill med elever og foresatte. ICDP for ansatte i skole ivaretar imidlertid kompetanseheving innen samtaler med barn, grensesetting og regulering, barns intellektuelle utvikling, emosjonell støtte og barnesyn. 

Gjennom kurset finner vi løsninger gjennom samtaler og øvelser i gruppa basert på rammene i ICDP-programmet, samt erfaringer og oppgaver deltakerne prøver ut i praksis mellom hver kursdag. 

Innhold:
Kursdag 1: Informasjon om ICDP, forventninger og elevsyn
Kursdag 2: Emosjonell kompetanse del 1
Kursdag 3: Emosjonell kompetanse del 2
Kursdag 4: Emosjonell kompetanse del 3
Kursdag 5: Kognitiv utvikling, oppmerksomhet og foreldresamarbeid 
Kursdag 6: Reguleringsstøtte og grensesetting

Varighet: 6 x 1,5 timer

Vi samles i gruppa 6 ganger, temaene bygger på hverandre, så påmelding gjelder hele kursrekken.

Kursholdere: Marianne Grøndahl og Wenche Jensen Elsebutangen

Påmeldingsfrist: 20.02.23

Kurset er fulltegnet!

Du kan evt. sette deg på venteliste via mail til Monika Aya Hunhammer

Kurssted: Knutepunkt Strømsø, Bygg B, møterom Maslow

Adresse: Telthusgata 8, Drammen

Varighet: 1.5 timer

Ansvarlig: Monika Aya Hunhammer

Påmeldte: 10/10

Logg inn for å se påmeldte

Kurset er fullt!

Finn andre kurs: