ICDP – kurs for lærere, pedagogiske medarbeidere og SFO-ansatte, 1.-5. trinn, avholdes i PPTs lokaler i Mjøndalen

Torsdag 18.01, 25.01, 01.02, 08.02,15.02 og 22.02 2024
Kl: 09.00 - 10.30

PP-tjenesten inviterer til kurs i ICDP (International Child Development Program). Kurset passer for alle som jobber på SFO og på 1.-5. trinn på barneskolen.

ICDP-kurset holdes som samtalegruppe og er et program som er rettet mot alle som er i kontakt med barn. Hovedfokuset vil være på samhandling og samspill med elever og voksne. På kurset kommer vi inn på temaer som emosjonell støtte og elevsyn, samtaler med barn, barns kognitive utvikling, grensesetting og regulering.

Gjennom kurset reflekterer vi rundt problemstillinger knyttet til de ulike temaene i ICDP gjennom samtaler og øvelser i gruppa. Det forventes at deltakerne prøver ut enkle oppgaver i praksis mellom hver kursdag. 

Innhold:
Kursdag 1: Informasjon om ICDP, forventninger og elevsyn
Kursdag 2: Emosjonell kompetanse del 1
Kursdag 3: Emosjonell kompetanse del 2
Kursdag 4: Emosjonell kompetanse del 3
Kursdag 5: Kognitiv utvikling, oppmerksomhet og foreldresamarbeid 
Kursdag 6: Reguleringsstøtte og grensesetting

Varighet: 6 x 1,5 timer

Vi samles i gruppa 6 ganger, temaene bygger på hverandre, så påmelding gjelder hele kursrekken.

Har du lyst til å vite mer om ICDP? Se Hjem – ICDP Norge

Kursholdere: Marianne Grøndahl og Wenche J. Elsebutangen

Påmeldingsfrist: 15. Januar 2024

Er kurset fullt og du ønsker å stå på venteliste? Send e-post til kursansvarlig Monika Aya Hunhammer.

Kurssted: PPT Drammen avdeling nord (Mjøndalen)

Adresse: Gamle Rådhusgata 9, 3050 Mjøndalen (2. etasje)

Varighet: 1.5 timer

Ansvarlig: Monika Aya Hunhammer

Påmeldte: 3/10

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: