ICDP-kurs for skoleansatte på 6. – 10. trinn, avholdes i lokaler hos knutepunkt Strømsø

Torsdag 25.01, 01.02, 08.02, 15.02,22.02 og 07.03
Kl. 08.30 - 10.00

PPT inviterer til kurs i ICDP (International Child Development Program). Kurset passer for alle som jobber med barn og ungdom mellom 11-16 år ( lærere, assistenter, sosialfaglig eller miljøarbeidere).

Hovedfokuset i kurset vil være på samhandling og samspill med elever og foresatte. ICDP for ansatte i skole ivaretar imidlertid kompetanseheving innen samtaler med barn og ungdom, grensesetting og regulering, ungdoms intellektuelle utvikling, emosjonell støtte og elevsyn.

Gjennom kurset finner vi løsninger gjennom samtaler og øvelser i gruppa basert på rammene i ICDP-programmet, samt erfaringer og oppgaver deltakerne prøver ut i praksis mellom hver kursdag. 

Innhold:
Kursdag 1: Informasjon om ICDP, forventninger og elevsyn
Kursdag 2: Emosjonell kompetanse del 1
Kursdag 3: Emosjonell kompetanse del 2
Kursdag 4: Emosjonell kompetanse del 3
Kursdag 5: Kognitiv utvikling, oppmerksomhet og foreldresamarbeid 
Kursdag 6: Reguleringsstøtte og grensesetting

Varighet: 6 x 1,5 timer

Har du lyst til å vite mer om ICDP? Se Hjem – ICDP Norge

Kursholdere: Monika Aya Hunhammer og Hagos Tecle

Påmeldingsfrist: 12. januar 2024
NB, kun 10 plasser
Dersom kurset er fullt og du ønsker å stå på venteliste, send e-post til kursansvarlig.

Ansvarlig for kurset: Monika Aye Hunhammer

Kurssted: Knutepunkt Strømsø, Henvendelse i resepsjonen.

Adresse: Telthusgata 8, Drammen, Bygg B

Varighet: 1.5 timer

Ansvarlig: Monika Aya Hunhammer

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: