ICDP-kurs for ungdomsskoleansatte, avholdes i lokaler hos knutepunkt Strømsø

Tirsdag 21.02, 07.03,14.03 ,21.03 ,28.03 ,18.04
Kl: 10.30 - 12.00

PP-tjenesten inviterer til International Child Development Program (ICDP)-kurs i sine lokaler på Strømsø. Kurset passer for alle som jobber i ungdomsskolen.

ICDP-kurset holdes som samtalegruppe og er et program som er rettet mot alle som er i kontakt med barn og ungdom mellom 0 og 18 år. Programmet tilbys nå til ansatte ved ungdomsskoler i Drammen. Hovedfokuset vil være på samhandling og samspill med elever og foresatte. ICDP for ansatte i skole ivaretar imidlertid kompetanseheving innen samtaler med ungdom, grensesetting og regulering, ungdoms intellektuelle utvikling, emosjonell støtte og elevsyn. 

Gjennom kurset finner vi løsninger gjennom samtaler og øvelser i gruppa basert på rammene i ICDP-programmet, samt erfaringer og oppgaver deltakerne prøver ut i praksis mellom hver kursdag. 

Innhold:
Kursdag 1: Informasjon om ICDP, forventninger og elevsyn
Kursdag 2: Emosjonell kompetanse del 1
Kursdag 3: Emosjonell kompetanse del 2
Kursdag 4: Emosjonell kompetanse del 3
Kursdag 5: Kognitiv utvikling, oppmerksomhet og foreldresamarbeid 
Kursdag 6: Reguleringsstøtte og grensesetting

Varighet: 6 x 1,5 timer

Vi samles i gruppa 6 ganger, temaene bygger på hverandre, så påmelding gjelder hele kursrekken.

Kursholdere: Kursholdere: Tuva Wøien Augedal, Ridvan Degirmenci

Påmeldingsfrist: 07.02.2023

Ansvarlig for kurset: Monika Aye Hunhammer

KURSET ER FULLTEGNET! Påmeldingen er innaktiv.

Kurssted: Knutepunkt Strømsø, møterom Kirkegaard. Henvendelse i resepsjonen.

Adresse: Telthusgata 8, Drammen

Varighet: 1.5 timer

Ansvarlig: Monika Aya Hunhammer

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: