Implementeringsnettverk for ledere

Torsdag 21. september og Fredag 22. september
21.9 kl. 11:00 - 22.9 kl. 13:00

Få det til å skje i praksis!

Formål: Som leder føler du deg trygg til å ta de riktige avgjørelsene. Du luker ut oppgaver som ikke virker og frigjør kapasitet til å gjøre noe nytt. 

Mål: Styrke og utvikle dine ferdigheter som implementeringsleder i egen arbeidshverdag.  

Delmål: 

  • Du skaper et klima på arbeidsplassen som fremmer rekruttering og en stabil arbeidskraft. 
  • Du jobber planmessig og systematisk med dine ansatte som igjen gir; 
  • Bedre kvalitet på tjenestene. 
  • Opplevd økt fornøydhet hos pasienter og pårørende 
  • Tryggere ansatte som får brukt og utviklet egen kompetanse 
  • Høyere endringskapasitet 

Målgruppe:  

  • Ledere som jobber nærmest tjenestemottakere i Buskerudkommunene 
  • Hjemmetjenester, – somatikk, psykiske helsetjenester og tjenester til utviklingshemmede 
  • Institusjonstjenester 
  • Forebyggende tjenester 

FRIST: 22. juni 2023, mulighet for å stå på venteliste om kurset er fult. Ta kontakt med fag- og gjennomføringskoordinator i ditt område.

Påmelding til første samling = påmelding til hele nettverksperioden

Infoark om implementeringsnettverket: prosessveiledning-og-implementeringsarbeid-rettet-mot-kommunene-i-buskerudomradet (utviklingssenter.no)

Kurssted: Sted kommer

Ansvarlig: Synnøve Sæther

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: