Innføring i Individuell plan og koordinatorrollen 

Fredag 16 juni
12.00 - 13.30

Kurset gir en praktisk gjennomgang av Visma Flyt Samspill. I tillegg gir vi deg en kort innføring i hva det vil si å være koordinator og litt om barnekoordinatorrollen. 

Alle som innvilges individuell plan får opprettet planen i Visma Flyt Samspill. Dette er et samhandlingsverktøy i skyen som bidrar til enklere tverrfaglig samhandling i kommunen. Visma Flyt Samspill er utviklet for å kunne brukes på ulike typer enheter. Det spiller altså ingen rolle om du benytter PC, nettbrett eller mobiltelefon. Programmet er like lett å bruke og oversiktlig på alle enheter og har en solid autentiserings- og tilgangskontroll som sikrer at deltakerne kun får tilgang til den informasjon planeier har gitt sitt samtykke til. Man logger inn med bank-ID eller tilsvarende. 

Du kan få en grundigere innføring ved å følge linker vi viser til i kurset. 

Kurset har en varighet på 1,5 time – fysisk oppmøte. Det vil bli satt av tid til spørsmål underveis.

Kurssted: Knutepunkt Mjøndalen - møterom Korvald 2 etg

Adresse: Gamle Rådhusgata 2, 3050 Mjøndalen

Varighet: 1.5 timer

Ansvarlig: Tone Hodneland Larsen og Hege Anita Ulstein

Påmeldte: 2/20

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: