Innføringskurs i klarspråk for språkvenner

Onsdag 22. november 2023
12.00 - 15.00

Drammen kommune skal kommunisere med et klart og enkelt språk. Klarspråk er kommunikasjon med så tydelig ordlyd, struktur og visuell utforming at leserne i målgruppen finner informasjonen de trenger, forstår den og kan bruke den. Dette kurset er rettet mot dere som har fått rolle som språkvenner i Drammen kommune, og handler om hva klarspråk er og hvordan du kan lage klarspråklige tekster. Som deltaker for du også kjennskap til Drammen kommunes nye språkprofil.
Kurset holdes av NTB Arkitekst.

Tegning med to personer som skjønner og ikke skjønner tekst.

Kurssted: Kultursalen, Kulturskolen

Adresse: Grønland 68

Varighet: 3 timer

Ansvarlig: Kommunikasjonsstaben

Påmeldte: 1/30

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: