Kursrekke i Feedback Informerte Tjenester

E-læring
2020-2021

Velkommen til e-læringskurs i Feedback Informerte Tjenester (FIT)

Feedback Informerte Tjenester er et verktøy som sikrer at hjelpemottaker får innflytelse på hjelpen som gis. Kursrekken i FIT består av ulike moduler med vekt på både viktige prinsipper og praksisutøvelse. De første fem modulene er nå tilgjengelig. Flere moduler vil komme etter hvert. Alle som ønsker kan følge kurset digitalt.

Målgruppe: Kurset er egnet for alle som ønsker mer kunnskap om FIT.

Modul 1: Introduksjon
Modul 2: Hvorfor FIT?
Modul 3: ORS og SRS
Modul 4: Introdusere FIT
Modul 5: OpenFIT
Modul: Modul 6: Oppdateringer i programmet OpenFIT og OpenFIT app

Modul 1: Introduksjon

Powerpoint Modul 1

Modul 2: Hvorfor FIT?

Powerpoint Modul 2

Modul 3: ORS og SRS

Powerpoint Modul 3

Modul 4: Introdusere FIT

Powerpoint Modul 4

Modul 5: OpenFIT

Modul 6: Oppdateringer i programmet OpenFIT og OpenFIT app

FIT-dag 4. september 2020
Innledning
Birgit Valla I
Birgit Valla II
Rolf Sundet
Hilsen fra Scott Miller

Ansvarlig: Thea Lauritsen og Envor Skårdalsmo

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: