«Sang som språkstimulering» Lise Lotte Ågedal

Tirsdag 02.05.23
17.30- 20.30

» Er det virkelig slik at barn kan få en bedre taletydelighet ved å synge? Ja, det er faktisk slik.»

I dette kurset skal dere lære om sammenhengen mellom sang og språk, og hvordan dere på best mulig måte kan legge til rette for god språkutvikling via sang.

Om kurset:

Kursholder er Lise Lotte Ågedal; musikkterapeut og førsteamanuensis i musikk ved barnehagelærerutdannelsen på OsloMET, og redaktør for fagbladet Ride ranke (for organisasjonen Musikk fra livets begynnelse). Lise Lotte har mange års erfaring som både utøvende musikkterapeut, sanger og som foreleser. I jobben som musikkterapeut har hun hovedsakelig jobbet med barn som har ulike former for språkrelaterte vansker. Lise Lotte gjennomførte et større forskningsprosjekt i årene 2012-2016, hvor hun undersøkte om barn med språklydvansker kan få en bedre uttale etter kun 6 uker med musikkterapi. Dette resulterte i avhandlingen: Bedre uttale for barn etter musikkterapi med spesialtilpasset sang. Hun har senere gitt ut en metodebok som tar for seg hvordan vi kan synge med barn når vi ønsker å jobbe målrettet med uttale og kommunikasjon.

Hva vil du lære?

Språklydvansker er den vanligste kommunikasjonsvansken hos førskolebarn, og vi vet at tidlige tiltak er viktig for å begrense eventuelle senvirkninger språkvanskene kan føre til. Målet for kurset er at dere skal sitte igjen med både praktisk og teoretisk kunnskap om hvordan dere kan jobbe med språk og kommunikasjon ved hjelp av sang og musikk. Vi skal jobbe med:

– Barnets musikalske morsmål

– Forventet språkutvikling (kort)

– Språkvansker (kort)

– Sammenhengen mellom sang og språk

– Spesialkomponerte sanger

– Komponere sin egen sang

– Samlingsstund med vekt på språk og musikk (om vi rekker)

Det er ikke nødvendig med instrumenter, men om du har med så blir det et positivt tilskudd for gruppa du er på.

Det vil bli mye aktiv sang, spill og bevegelse. Kurset baseres i stor grad på kursholders egne erfaringer, og hennes forskningsprosjekt om språk og musikk. Mange av sangene vi synger finnes i metodeboken: Hvordan kan du bruke sang for å bedre barnets talespråk? For de som ønsker det kan boken kjøpes på kursdagen til 150 kr.

NB: Kurset er forbeholdt ansatte i private og kommunale barnehager i Drammen.

Kurssted: Futurum

Adresse: Wergelandsgate 9 i Drammen, 1. etasje,

Varighet: 3 timer

Ansvarlig: Trude Lieng

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: