Nettverk for nyutdannede lærere 1. år

onsdag 20. september, torsdag 12. oktober, fredag 24. november, onsdag 7. februar, fredag 12. april
kl. 09.00-15.00

Dette er et nettverk for deg som er nyutdannet lærer, og som jobber ditt første år som lærer i Drammensskolen. I dette nettverket kan nyutdannede lærere møtes på tvers av skoler, dele erfaringer, reflektere over egen praksis og få støtte til å videreutvikle seg som profesjonell lærer.

Det er obligatorisk å delta i nettverket, men du må likevel melde deg på her i kursportalen.

Nettverket går over 5 hele dager, og det blir servert lunsj alle dagene:

onsdag 20. september  kl. 9–15 + sosialt på Barkaden fra kl. 15 (frivillig): «Jeg som nyutdannet lærer i Drammensskolen» + Samarbeid hjem–skole v/Marion og Sigrid. Den første timen kl. 9–10 deltar nærmeste leder sammen med de(n) nyutdannede.  

torsdag 12. oktober kl. 9–15 : Trygt og godt skolemiljø v/Mari og Marte (læringsstøttende team). Veilederne deltar sammen med de nyutdannede kl. 13–15.

fredag 24. november kl. 9–15: Digital pedagog i Drammensskolen v/Hilde, Guro og Asgeir 

onsdag 7. februar kl. 9–15: Den gode timen v/Lene Heckmann. Veilederne er velkomne til å delta hvis de ønsker.  

fredag 12. april kl. 9–15: Fra bekymring til IOP v/PPT. Veilederne deltar sammen med de nyutdannede kl. 13–15. 

Kurssted: Utvikling og digitalisering, rom Lysning

Adresse: Grønland 53, 3045 Drammen

Varighet: 6 timer

Ansvarlig: Sigrid Briseid

Påmeldte: 39/45

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: