Nettverk for ressurspersoner barnetrinn Den teknologiske skolesekken

tirsdag 21. november, tirsdag 12. mars
kl. 09.00–15.00

Nettverk for ressurspersoner/digitale pedagoger, det vil si lærere som har gjennomført kurs i Den teknologiske skolesekken (hele kursrekka) i løpet av de tre siste årene. To samlinger ledet av Ole Andreas Nordhaug fra Vitenparken.

Påmeldingsfrist 10. november

Sted: Grønland 53, Lysning

Nettverket går over to hele dager (inkludert lunsj):

  • tirsdag 21. november kl. 09.00–15.00
  • tirsdag 12. mars kl. 09.00–15.00

Kurssted: Utvikling og digitalisering, møterom Lysning

Adresse: Grønland 53

Varighet: 6 timer

Ansvarlig: Asgeir Kabuba Kjeldstad

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: