Nettverk vergetrening for ressurspersoner innen vold og trusler mot ansatte i Drammen kommune

Onsdag 13. nov. 2024
kl. 08.30-14.30

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte.

Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs har du nå mulighet til å delta på samlinger i 2024. Du kan velge mellom 15 datoer og i samråd med nærmeste leder bestemme hvor mange samlinger det er hensiktsmessig å delta på. I år satser vi på en blanding av ressurspersoner/vergeressurs fra ulike programområder ved hver samling.

Samlingene tar sikte på å:

  • repetere/vedlikeholde kompetansen fra tidligere kurs
  • drøfte relevante problemstillinger og dele erfaringer fra eget arbeid
  • øve/trene på risikosituasjoner fra egen arbeidshverdag og på å veilede kollegaer
  • avklare forventninger rundt ressurspersonrollen og dens ansvar   

Mål:
Målet med samlingene er å styrke de ansattes kompetanse på feltet og trygge de i rollen som ressursperson.

Målgruppe: Ansatte som tidligere har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4

Kursholder: Verge Opplæring AS (Tommy Mørk) vil stå for gjennomføringen av samlingene. Han vil være en drøftingspartner og kunnskapsformidler.

Kurset er gratis

Frist for påmelding er 14 dager før kursstart: 30. okt. 2024 

Adresse: Wergelandsgate 10, 3019 Drammen

Varighet: 6 timer

Ansvarlig: Harald Schønning-Lykke

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: