Nettverkssamling psykisk helse- og rusarbeid

Torsdag 12.11.2020
kl. 12.30 - 15.00

USHT Viken (Buskerud) ønsker alle ressurspersoner innen nettverket for psykisk helse og rusarbeid velkommen til samlingen. Vi inviterer til nettverksbygging og rom for videre utvikling sammen.

Forberedelse til dagen: ressurspersoner/deltaker innhenter nødvendig informasjon og innspill om behov i egen kommune knyttet til psykisk helse- og rusarbeid. Tenk også gjennom innspill til å være ressursperson i dette nettverket. Hvilke tanker gjør du deg til mandatet for nettverket (se vedlegg). /S

Kurssted: digitalt - teams

Ansvarlig: Nadine Mielke

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: