Teams Modul 3a – Samhandling i Teams

.
.

Du er klar for å ta det neste steget inn i den digitale hverdagen. Du ser hvordan Teams kan effektivisere hverdagen din, men du trenger hjelp til å strukturere og utnytte dette verktøyet på en god måte. I dette kurset lærer du hvordan du kan dele opp og tilpasse Teams til deg og dine. Skape et dokumentbibliotek, flytte og importere filer til Teams og hvordan du kan gå tilbake til tidligere versjoner av dokumenter.

Innhold:

  • Opprette Teams og kanaler
  • Kanal, privat kanal og ekstern kanal
  • Opprette filer og dokumenter
  • Samhandling i dokumenter
  • Deling av dokumenter
  • Versjonshåndtering
  • Tilgangsstyring
  • Sletting av filer og kanaler

Læringsmål: God forståelse og god oversikt over dokumenthåndtering, tilganger og funksjoner i Teams.
Anbefalte forberedelser: Gjennomført modul 2 – Ta i bruk Teams, eller tilsvarende erfaring fra tidligere bruk av Teams.
Nivå: Middels

Her finner du læringsressurser og opptak av kurs Teams Modul 3a:
Samhandling i Teams (sharepoint.com)

Ansvarlig: Ronny Bach

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: