Teams Modul 4a – Delta på møter i Teams

.
.

Ønsker du å bli tryggere på gjennomføring av digitale møter? Her lærer du hvordan du inviterer andre til Teams-møter, justerer innstillinger og deler skjerm. Her vil du få god innsikt i hvordan delta og bidra i Teams-møter.

Innhold:

  • Invitere til Teamsmøte
  • Finne innkalling i Outlook kalender og/eller i Teams kalender
  • Lyd og bilde
  • Bakgrunn
  • Mute, applaus og likes
  • Dele skjerm
  • Grupper

Læringsmål: Trygghet i gjennomføring av møter i Teams

Anbefalte forberedelser: Gjennomført modul 1 – Introduksjon til Teams, eller tilsvarende erfaring fra tidligere bruk av Teams.

Nivå: Nybegynner

Her finner du læringsressurser og opptak av kurs i Teams modul 4a:
Delta på møter i Teams (sharepoint.com)

Ansvarlig: Ronny Bach

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: