Personalfaglig akademi

Personalfaglig akademi 18. september 2023
Kl 13.00 - 15.00

Vi starter høsten med å gjennomgå prinsippene i hovedavtalen og Tyrifjorderklæringen som gjelder for medvirkning. Hvilke møteplasser har vi i kommunen? Hva skal drøftes hvor? Hvem/ på hvilket ledernivå tas beslutninger? Og hvordan sørger vi for god informasjonsflyt mellom de ulike arenaene? Godt samarbeid er vesentlig for god kvalitet i tjenestene og effektiv drift.

Ansvarlig: Tone Hellegaard Johannessen

Påmeldte: 24/60

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: