Programmering for realfagslærere på ungdomstrinnet (inkl. Python)

13. september, 11. oktober, 5. desember, 16. februar, 11. april
kl. 09.00–15.00

Dette kurset er for realfagslærere på ungdomstrinnet. I denne kursrekken vil deltakerne få erfare hvordan programmering og algoritmisk tenkemåte kan integreres i matematikk og naturfag på ungdomstrinnet på fagenes premisser. Gjennom praktiske, kreative og utforskende programmeringsaktiviteter får deltakerne konkrete eksempler på hvordan dette kan gjøres i klasserommet.

Vi skal benytte både digitale verktøy og fysisk utstyr, som Sphero Bolt og Micro:bit, som er utstyr skolene allerede har. Deltakelse krever ingen forkunnskaper, og vil basere seg på både blokk- og tekstprogrammering (Python).

Dersom du ønsker å bli med på dette kurset etter kursrekkens oppstart er dette mulig. Send en epost til: asgeir.kjeldstad@drammen.kommune.no

5 hele dager kl. 09.00–15.00 (med lunsj):

  • onsdag 13. september
  • onsdag 11. oktober
  • tirsdag 5. desember
  • fredag 16. februar
  • torsdag 11. april

Kurssted: Grønland 53, møterom Lysning

Varighet: 6 timer

Ansvarlig: Asgeir Kabuba Kjeldstad

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: