Psykisk helse- og rusarbeid

Mandag 10.mai 2021
kl. 09.00 - 14.00

  • Nettverkssamling våren 2021 

Kurssted: digitalt via teams

Varighet: 5 timer

Ansvarlig: Nadine Mielke

Påmeldte: 31/80

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: