Samlinger for profesjonsveiledere

mandag 4. september, torsdag 12. oktober, onsdag 10. januar, fredag 12. april
i tidsrommet 11.30-16.00 (varierer, se info under)

Alle nyutdannede lærere og barnehagelærere har krav på observasjon og veiledning gjennom hele det første yrkesåret. Se rutinebeskrivelse for veiledningsordningen i Drammensskolen i EQS som gjelder fra og med skoleåret 2023/2024.

Profesjonsveiledere = veiledere for nyutdannede lærere og barnehagelærere inneværende år + lærere og barnehagelærere med veilederkompetanse.

For profesjonsveiledere i skole: 4 samlinger på ettermiddagstid. Merk at to av samlingene er sammen med første års nyutdannede. Det er også mulig å delta på samlingene for nyutdannede lærere med Lene Heckmann 6. og 7. februar.

For profesjonsveiledere i barnehage og lærere og barnehagelærere med veilederkompetanse: 2 samlinger på ettermiddagstid med Anne Kristin Dahl fra UiO.

Påmeldingsfrist: 28. august. Etter påmeldingsfristen vil dere få invitasjon til aktuelle samlinger i Outlook.

mandag 4. september kl. 12.00–15.30: workshop om å lage skolens plan med innledning og veiledning av Anne Kristin Dahl fra UiO (kun for profesjonsveiledere i skole og barnehage)

torsdag 12. oktober kl. 13.00–16.00: Trygt og godt skolemiljø: Veilederne deltar sammen med de nyutdannede kl. 13.00–15.00. Den siste timen er kun for veilederne. (Denne samlingen er kun for profesjonsveiledere i skole.)

onsdag 10. januar kl. 12.00–15.30: Profesjonsveiledning – faglig oppdatering og arbeid med case v/Anne Kristin Dahl fra UiO (kun for profesjonsveiledere i skole og barnehage)

fredag 12. april kl. 13.00–16.00: Fra bekymring til IOP v/PPT. Veilederne deltar sammen med de nyutdannede kl. 13.00–15.00. Den siste timen er kun for veilederne. (Denne samlingen er kun for profesjonsveiledere i skole.)

Kurssted: Utvikling og digitalisering, rom Lysning

Adresse: Grønland 53, 3045 Drammen

Varighet: 4 timer

Ansvarlig: Sigrid Briseid

Påmeldte: 28/40

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: