Vigilo Barnehageopptak – Kurs for styrere i private barnehager

Torsdag 16. januar
Kl. 09:00 - 15:00

Vigilo blir kommunens nye administrasjonssystem for barnehage fra 1.januar 2020. Opptaket til både de private og de kommunale barnehagene, skjer i Vigilo. Kurset vil omhandle barnehageopptaket.

Tema: Barnehageopptak
Det vil være innføring og workshops i opptaksprosessen fra de foresattes søkeprosess og videre til hvordan forvaltning godkjenner søknaden, hvordan barnehage behandler søknaden og til slutt hvordan foresatte svarer på mottatt tilbud om barnehageplass. I tillegg vil det bli gjennomgått ulike innstillinger relatert til økonomi, søknad og barnehage.

Målgruppe: Barnehageeier og barnehagestyrer
Kurset er for styrere i og eiere av private barnehager.
Det vil være plass til maks. 18 deltakere

Praktisk informasjon:
Ta med Laptop
Last ned og installér Google Chrome før kurset. Du kan laste nettleseren med denne linken.
Det serveres lunsj

Kurssted: Kompetansesenteret

Adresse: Wergelandsgt.9

Varighet: 6 timer

Ansvarlig: Halvor Rulnes

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: