Kursrekke i Kognitiv Atferds Terapi

Se kildebildet

Kursrekken består av fem moduler med vekt på grunnprinsipper og metoder i kognitiv atferdsterapi. Syv moduler kommer i 2021 hvor hovedvekten er å øve egne ferdigheter. Til sammen utgjør dette 55 timer som attesteres i henhold til dokumentasjon (gjelder ansatte i Psykisk helse og rusarbeid).

Kursmodulene legges ut fortløpende på denne kurssiden etter hvert som de spilles inn.

Finn andre kurs: