18.04-24: Gratis tverrfaglig kvalitetsseminar om skrøpelige eldre

18 april 2024 kl 08.00 - 15.30

Bli med på vårens storsatsning! Du får faglig og lokal kunnskap som kan bedre din arbeidshverdag. Samtidig kan du bli kjent med kommunens fastleger og ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester og få oversikt over kommunens tilbud til skrøpelige eldre. Og du kan påvirke! Dine innspill kan gjøre samarbeidet mellom fastlegekontor og kommune bedre. Hva:… Read more »

Bli med på vårens storsatsning! Du får faglig og lokal kunnskap som kan bedre din arbeidshverdag. Samtidig kan du bli kjent med kommunens fastleger og ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester og få oversikt over kommunens tilbud til skrøpelige eldre.

Og du kan påvirke! Dine innspill kan gjøre samarbeidet mellom fastlegekontor og kommune bedre.

Hva: SKIL (Senter for kvalitet i legekontor) kvalitetsseminar med tema skrøpelige eldre. E- modul og en dag med fysisk oppmøte gir til sammen godkjent emnekurs for leger. Leger som jobber som selvstendig næringsdrivende kan søke praksiskompensasjon fra fond i legeforeningen.

Hvorfor: Det blir stadig flere eldre, og kommunen planlegger for at flest mulig skal bo hjemme hele livet. Samtidig sier helsepersonellkommisjonen at det i fremtiden vil være færre ansatte per pasient. Da blir det enda viktigere å jobbe godt sammen. 

Når: 17.april kl. 08.00 – 15.30. Det er egne påmeldingslenker dersom du heller vil delta 18.april eller 23.april 2024

Hvor: Hotell Scandic Ambassadeur Drammen. Lunsj er inkludert.

Hvem: Alle som jobber med pasientgruppen skrøpelige eldre i Drammen kommune. Dette inkluderer fastleger, ansatte på fastlegekontor, fagsykepleiere, vernepleiere, ansatte i TMNF og PHR, samt forebyggende tjenester og andre relevante ansatte. Vi håper på størst mulig deltagelse og har bemannet opp legevakt de aktuelle datoene for å sikre øyeblikkelig hjelp.

Før seminaret må hver kursdeltager ha gjennomført:  

  • E- læringsmodul inkluderer tema skrøpelighet, gode pasientforløp, demens og utviklingshemming. (Må gjennomføres for godkjent emnekurs for leger. Anbefales også for øvrige deltakere)  
  • Forundersøkelse: Enkle spørsmål, tar rundt 5 – 10 minutter å besvare.

Påmelding: Meld deg på nedenfor. For fastleger og ansatte på fastlegekontor: Skriv legesenter under «virksomhet» og din yrkestittel under «avdeling».

Senere må du også registrere deg i lenke du får i e- post fra SKIL.  Da får du tilgang til e-læringsmodulen og forundersøkelsen.  


Program SKIL kvalitetsseminar skrøpelige eldre 17., 18. og 23. april 2024
Alle de 3 dagene har likt program. Dere kan selv velge om hele fastlegekontoret med leger og ansatte kommer samme dag, eller deler seg opp over flere dager.

Kurssted: Scandic Ambassadeur Drammen

Adresse: Strømsø Torg 7, 3044 Drammen

Varighet: 7.5 timer

Ansvarlig: Ingeborg Johannessen

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: