Innføring i Individuell plan og koordinatorrollen 

Mandag 13.november 13.00 - 15.30

Kurset gir en praktisk gjennomgang av barnekoordinatorrollen.  Alle som innvilges individuell plan får opprettet planen i Visma Flyt Samspill. Dette er et samhandlingsverktøy i skyen som bidrar til enklere tverrfaglig samhandling i kommunen. Visma Flyt Samspill er utviklet for å kunne brukes på ulike typer enheter. Det spiller altså ingen rolle om du benytter PC,… Read more »

Kurset gir en praktisk gjennomgang av barnekoordinatorrollen. 

Alle som innvilges individuell plan får opprettet planen i Visma Flyt Samspill. Dette er et samhandlingsverktøy i skyen som bidrar til enklere tverrfaglig samhandling i kommunen. Visma Flyt Samspill er utviklet for å kunne brukes på ulike typer enheter. Det spiller altså ingen rolle om du benytter PC, nettbrett eller mobiltelefon. Programmet er like lett å bruke og oversiktlig på alle enheter og har en solid autentiserings- og tilgangskontroll som sikrer at deltakerne kun får tilgang til den informasjon planeier har gitt sitt samtykke til. Man logger inn med bank-ID eller tilsvarende. 

Du kan få en grundigere innføring ved å følge linker vi viser til i kurset. 

Kurset har en varighet på 2,5 time – fysisk oppmøte. Det vil bli satt av tid til spørsmål underveis.

Kurssted: Knutepunkt Mjøndalen - møterom Portåsen 2.etg

Adresse: Gamle Rådhusgata 2, 3050 Mjøndalen

Varighet: 2.5 timer

Ansvarlig: Tone Hodneland Larsen og Line Langeland Moldvær

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: