Innføring i individuell plan og rollen som koordinator/barnekoordinator

Tirsdag 7.mai 2024 kl. 13.00 - 15.30

Kurset gir en gjennomgang av lovgrunnlag og formål tilknyttet individuell plan, koordinator og barnekoordinator. Vi skal også gjøre dere kjent med rutiner for koordinering og samarbeid i Drammen kommune. Videre gir kurset en praktisk gjennomgang av det digitale verktøyet Visma Flyt Samspill. Dette er et samhandlingsverktøy som brukes ved opprettelse av individuell plan. Deltakere vil… Read more »

Kurset gir en gjennomgang av lovgrunnlag og formål tilknyttet individuell plan, koordinator og barnekoordinator. Vi skal også gjøre dere kjent med rutiner for koordinering og samarbeid i Drammen kommune.

Videre gir kurset en praktisk gjennomgang av det digitale verktøyet Visma Flyt Samspill. Dette er et samhandlingsverktøy som brukes ved opprettelse av individuell plan.

Deltakere vil i etterkant av kurset få tilgang til linker med utfyllende informasjon om temaene.

Kurssted: Knutepunkt Mjøndalen, møterom Korvald 2.etg.

Adresse: Gamle Rådhusgt. 2, 3050 Mjøndalen

Varighet: 2.5 timer

Ansvarlig: Line Langeland Moldvær

Påmeldte: 5/20

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: