Pårørende arbeid med professor Kim Mueser

Onsdag 17. januar og Torsdag 18. januar 09.00 - 15.00 begge dager

Pårørende har en viktig rolle i behandlingen av mennesker med psykiske lidelser. Workshopen fokuserer på grunnleggende kliniske ferdigheter for å jobbe med familier til voksne med psykiske lidelser. Fokuset spenner fra milde stressreaksjoner til angst og depressive lidelser, posttraumatisk stresslidelse og alvorlige psykiske lidelser som schizofreni og bipolar lidelse. Det gis retningslinjer for kort tids… Read more »

Pårørende har en viktig rolle i behandlingen av mennesker med psykiske lidelser. Workshopen fokuserer på grunnleggende kliniske ferdigheter for å jobbe med familier til voksne med psykiske lidelser. Fokuset spenner fra milde stressreaksjoner til angst og depressive lidelser, posttraumatisk stresslidelse og alvorlige psykiske lidelser som schizofreni og bipolar lidelse. Det gis retningslinjer for kort tids strategier for å redusere akutt familiestress, identifisere hvilke lidelser og under hvilke omstendigheter familiearbeid bør igangsettes, når familiestøtte til individualterapi bør iverksettes, og mer omfattende familiesamarbeid for personer med alvorlig psykisk lidelse. Kliniske kjerne ferdigheter for familiearbeid blir dekket, inkludert å engasjere og motivere familiemedlemmer, psykoedukasjon om psykisk lidelse og behandling. Strategier for å følge sykdomsforløpet og forebygge tilbakefall, samt kommunikasjons- og problemløsningstrening for å redusere familiestress dekkes også.

Påmeldingsfrist er 12. januar 2024

Husk å oppgi allergier i merknadsfeltet.

Kurssted: Auditorium Futurum

Adresse: Wergelandsgate 9, 3019 Drammen

Varighet: 12 timer

Ansvarlig: Per Jostein Matre & Thea Lauritsen

Påmeldte: 63/100

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: