Samarbeidslæring med Kagan Academy

torsdag 2. november, fredag 3. november kl. 09.00-16.00, 09.00-15.00

Gavin Clowes fra Kagan Academy kommer til Drammen for å lede en workshop over to sammenhengende dager. Dette er dag en og to av opplæringen i samarbeidslæring. Åpent for lærergrupper med skoleleder. Minimum 5 personer fra hver skole. Ingen antallsbegrensning, men bindende påmelding. Vi gjør oppmerksom på at det kan bli aktuelt med en egenandel… Read more »

Gavin Clowes fra Kagan Academy kommer til Drammen for å lede en workshop over to sammenhengende dager. Dette er dag en og to av opplæringen i samarbeidslæring.

Åpent for lærergrupper med skoleleder. Minimum 5 personer fra hver skole. Ingen antallsbegrensning, men bindende påmelding.

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli aktuelt med en egenandel på maks kr. 1000,- per deltaker.

Påmeldte skoler forplikter seg til 2 oppfølgingssamlinger à 2,5 timer.

2 hele, aktive dager med engelsk foreleser.

Sted: gymsalen på Knutepunkt Strømsø, Telthusgata 8, 3044 Drammen

Påmeldingsfrist: 10. oktober

Varighet: 13 timer

Ansvarlig: Sigrid Briseid

Ikke åpent for påmelding.

Finn andre kurs: