Sokratisk metode og atferdseksperimenter i KAT

Onsdag 28. og torsdag 29. februar 2024 09.00 - 15.00

Sokratisk tilnærming er kalt «hjørnesteinen i kognitiv atferds terapi» (Padesky 1993). Denne to dagers workshopen utforsker hvordan vi best kan bruke denne måten å jobbe på for å identifisere hva som driver problemer og gi nye muligheter.   Dag 1 tar opp hva er, hvorfor bruke og hvordan bruke sokratisk metode, spesielt Christine A. Padeskys sokratiske… Read more »

Sokratisk tilnærming er kalt «hjørnesteinen i kognitiv atferds terapi» (Padesky 1993). Denne to dagers workshopen utforsker hvordan vi best kan bruke denne måten å jobbe på for å identifisere hva som driver problemer og gi nye muligheter.  

Dag 1 tar opp hva er, hvorfor bruke og hvordan bruke sokratisk metode, spesielt Christine A. Padeskys sokratiske dialog.
Dag 2 utforsker– atferds, – og erfaringsbaserte guidede oppdagelsesmetoder (atferds- eksperimenter), – og går deretter videre for å vurdere når man ikke skal bruke den sokratiske tilnærmingen.

De to dagene fokuserer på kunnskaper, refleksjon og egen erfaringslæring.

Dr. Helen Kennerley er klinisk psykolog og arbeider i UK National Health Service. Hun er senior Associate Tutor ved University of Oxford. Hun har praktisert KAT i over 30 år og er grunnlegger av Oxford Cognitive Therapy Center (OCTC).  Hun har lenge jobbet med og utviklet praksis knyttet til sokratisk metode og har nylig vært medredaktør for «Dialogues for Discovery» sammen med Dr. Christine Padesky (Oxford University Press, 2023).

Kurset er på WEB (Teams). I forkant av kurset får du tilsendt innkalling til seminaret i Outlook. Du går inn i seminaret som ved et vanlig Teams-møte. Teams lenke ligger da i møteinnkallingen i Outlook.

Påmeldingsfrist er 26. februar 2024

Kurssted: På WEB

Varighet: 12 timer

Ansvarlig: Per Jostein Matre & Thea Lauritsen

Påmeldte: 74/200

Logg inn for å se påmeldte

Finn andre kurs: