HSO (Helse og Omsorg) Kursrekke i Kognitiv Atferds Terapi: Trinn 2

E-læring 2022-2025

Velkommen til e-læringskurs i Kognitiv Atferds Terapi (KAT) Trinn 2 I trinn 2 videreføres prinsippene og metodene i trinn 1. Nye områder og komplekse problemstillinger introduseres og er ment for å gi bredde i bruk av kognitiv adferdsterapi. Forhåndsvis i ny fane Modul 1: PTSD og komplekse traumer Modul 2: Dag 1 – Oppbygging av… Read more »

Skole og BHG Samlinger for profesjonsveiledere

mandag 4. september, torsdag 12. oktober, onsdag 10. januar, fredag 12. april i tidsrommet 11.30-16.00 (varierer, se info under)

Alle nyutdannede lærere og barnehagelærere har krav på observasjon og veiledning gjennom hele det første yrkesåret. Se rutinebeskrivelse for veiledningsordningen i Drammensskolen i EQS som gjelder fra og med skoleåret 2023/2024. Profesjonsveiledere = veiledere for nyutdannede lærere og barnehagelærere inneværende år + lærere og barnehagelærere med veilederkompetanse. For profesjonsveiledere i skole: 4 samlinger på ettermiddagstid.… Read more »

Skole og BHG Programmering for realfagslærere på ungdomstrinnet (inkl. Python)

13. september, 11. oktober, 5. desember, 16. februar, 11. april kl. 09.00–15.00

Dette kurset er for realfagslærere på ungdomstrinnet. I denne kursrekken vil deltakerne få erfare hvordan programmering og algoritmisk tenkemåte kan integreres i matematikk og naturfag på ungdomstrinnet på fagenes premisser. Gjennom praktiske, kreative og utforskende programmeringsaktiviteter får deltakerne konkrete eksempler på hvordan dette kan gjøres i klasserommet. Vi skal benytte både digitale verktøy og fysisk… Read more »

Skole og BHG Skaperskole

14. september, 10. oktober, 6. desember, 15. februar, 10. april kl. 09.00–15.00

Dette er en kursrekke etter modell av Skaperskolen. Skaperskolen, utviklet av Naturfagssenteret og vitensentrene i Norge, har tatt mål av seg å vise hvordan programmering og teknologi kan brukes kreativt og tverrfaglig. På dette kurset skal lærerne få være elever og selv oppleve hvor engasjerende undervisning etter skaperskolemetodikken kan være. Mer informasjon om hva Skaperskolen… Read more »

Skole og BHG Programmering for barnetrinnet

15. september, 9. oktober, 7. desember, 14. februar, 9. april kl. 09.00–15.00

Kursrekke for nye ressurslærere på barnetrinnet. Målet er at innen våren 2024 skal alle skoler skal ha to ressurslærere/digitale pedagoger. Kurset krever ingen forkunnskaper, og fokuserer på å bruke programmering som en integrert del av fagene samtidig som man trener algoritmisk tenkemåte. Gjennom praktiske, kreative og utforskende programmeringsaktiviteter får deltakerne konkrete eksempler på hvordan dette… Read more »

Skole og BHG Nettverk for nyutdannede lærere 1. år

onsdag 20. september, torsdag 12. oktober, fredag 24. november, onsdag 7. februar, fredag 12. april kl. 09.00-15.00

Dette er et nettverk for deg som er nyutdannet lærer, og som jobber ditt første år som lærer i Drammensskolen. I dette nettverket kan nyutdannede lærere møtes på tvers av skoler, dele erfaringer, reflektere over egen praksis og få støtte til å videreutvikle seg som profesjonell lærer. Det er obligatorisk å delta i nettverket, men… Read more »

Forebygge vold og trusler om vold mot ansatte – Opplæring for ressurspersoner/vergeressurs (trinn 3)

Tirsdag 10. okt. 2023 kl. 08.30 - 14.30

Bli bedre til å forebygge og håndtere vold og trusler om vold på egen arbeidsplassOpplæringen for ressurspersoner/vergeressurs består av trinnene 3 og 4, hvor de begge skal gjennomføres for å bli ressursperson/vergeressurs i egen virksomhet. Denne opplæringen (trinn 3) bygger videre på den grunnleggende opplæringen ved å gå mer i dybden på de forebyggende strategiene.… Read more »

Forebygge vold og trusler om vold mot ansatte – Opplæring for ressurspersoner/vergeressurs (trinn 3)

Onsdag 11. okt. 2023 kl. 08.30 - 14.30

Bli bedre til å forebygge og håndtere vold og trusler om vold på egen arbeidsplassOpplæringen for ressurspersoner/vergeressurs består av trinnene 3 og 4, hvor de begge skal gjennomføres for å bli ressursperson/vergeressurs i egen virksomhet. Denne opplæringen (trinn 3) bygger videre på den grunnleggende opplæringen ved å gå mer i dybden på de forebyggende strategiene.… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) KOMPETANSE, FORSKNING OG UTDANNING – SATT I SYSTEM!

Fredag 13. oktober Kl. 09:30 - 15:00

Velkommen til høstens nettverkssamling for USHT-kontakter (kommunekontakter) og deres ledere! 12.oktober starter vi med felles middag og overnatting før programstart fredag 13. oktober. HVEM ER MED? Vi er så heldige å få besøk av den internasjonale og anerkjente professoren Ingunn Sandaker!  Ingunn er tilknyttet OsloMet, og er ekspert innen feltet atferdsanalyse. Hun har vært rådgiver… Read more »

Alle ansatte Innføringskurs i klarspråk

Torsdag 12. oktober 2023 09.00 - 12.00

Drammen kommune skal kommunisere med et klart og enkelt språk. Klarspråk er kommunikasjon med så tydelig ordlyd, struktur og visuell utforming at leserne i målgruppen finner informasjonen de trenger, forstår den og kan bruke den. Dette kurset er rettet mot ansatte som lager tekster til innbyggere, men er åpent for alle ansatte som ønsker å lære om hva klarspråk er og hvordan du kan lage klarspråklige tekster. Som deltaker får du også kjennskap til Drammen kommunes nye språkprofil.
Kurset holdes av NTB Arkitekst.

Alle ansatte Skriveverksted klarspråk for skole

Fredag 13. oktober 2023 09.00 - 12.00

Drammen kommune skal kommunisere med et klart og enkelt språk. Klarspråk er kommunikasjon med så tydelig ordlyd, struktur og visuell utforming at leserne i målgruppen finner informasjonen de trenger, forstår den og kan bruke den. Dette kurset og skriveverkstedet er rettet mot ansatte i skolesektoren, men er åpent for alle ansatte som ønsker å lære om hva klarspråk er og hvordan du kan lage klarspråklige tekster. Som deltaker for du også kjennskap til Drammen kommunes nye språkprofil.

Alle deltakere må ta med egen pc.

Kurset holdes av NTB Arkitekst.

INTRODUKSJON AV NYANSATTE Personalfaglig akademi Wergelandsgate 9

Mandag 16. oktober kl. 1300-1500. Kaffe + serveres fra kl. 1230

Sosialisering av den nytilsatte og gevinstene ved å ta i bruk det digitale introduksjonsprogrammet Slik vil den digitale løsningen effektivisere introduksjonsprosessen Deling av erfaringer

Public 360 – Opplæring for saksbehandlere

Tirsdag 17. oktober 09:00-13:00

Dette er et grunnkurs i Public 360 for alle saksbehandlere. Vi går igjennom følgende: Struktur i Public 360 Arbeidsflate (skjermbilde) for saksbehandler Opprette sak Opprette dokument Avskrive dokumenter Arbeidsflyt (godkjenning av dokumenter) Sidepanelet i Outlook Søk og gjenfinning Husk å ta med laptop! NB! Det må være minst 4 deltakere for at kurset skal gjennomføres.

RUS og AVHENGIGHET på arbeidsplassen

Onsdag 18. oktober 2023 Kl. 09:00 - 12:00

Kursets innhold: Gjennomgang av Drammen kommunes reglement og rutine Akan kompetansesenter vil gjennomgå forebygging og håndtering ift sentrale rutiner, dilemmaer og den nødvendige samtalen. Målgruppe: Ledere, tillitsvalgte og verneombudstjenesten

Skole og BHG Nettverk for nyutdannede lærere 2. år

torsdag 19. oktober, mandag 27. / tirsdag 28. / onsdag 29. oktober, tirsdag 6. februar kl. 12.00-15.30

Dette er et nettverk for deg som er nyutdannet lærer, og som jobber ditt andre år som lærer i Drammensskolen. I dette nettverket kan nyutdannede lærere møtes på tvers av skoler, dele erfaringer, reflektere over egen praksis og få støtte til å videreutvikle seg som profesjonell lærer. Det er obligatorisk å delta i dette nettverket,… Read more »

Byggesak Skriveverksted klarspråk for byggesak

Mandag 23. oktober 2023 12.00 - 15.00

Drammen kommune skal kommunisere med et klart og enkelt språk. Klarspråk er kommunikasjon med så tydelig ordlyd, struktur og visuell utforming at leserne i målgruppen finner informasjonen de trenger, forstår den og kan bruke den. Dette kurset og skriveverkstedet er rettet mot ansatte i byggesak, men er åpent for alle ansatte som ønsker å lære om hva klarspråk er og hvordan du kan lage klarspråklige tekster. Som deltaker får du også kjennskap til Drammen kommunes nye språkprofil.

Alle deltakere må ta med egen pc.

Kurset holdes av NTB Arkitekst.

Forebygge vold og trusler om vold mot ansatte – Opplæring for ressurspersoner/vergeressurs (trinn 4)

Tirsdag 24. okt. til torsdag 26. okt. 2023 kl. 08.30 - 14.30

Bli bedre til å forebygge og håndtere vold og trusler om vold på egen arbeidsplassDenne opplæringen er det siste trinnet i opplæringen av ressursperson/vergeressurs. Før opplæringen begynner må trinnene 2 og 3 være fullført. Opplæringen vil ha fokus på hvordan håndtere situasjoner med utfordrende adferd og utagering gjennom konfliktdempende kommunikasjon. Opplæringen går over 3 dager… Read more »

Skole og BHG Workshop for norsklærere 8-10

Onsdag 25. oktober kl. 13.00-15.00

Tema: Erfaringer fra årets eksamen – oppgaver og vurdering. Målgruppe: norsklærere på ungdomstrinnet Workshopen vil bli ledet av Mette Synøve Liang som var oppmann ved årets skriftlige eksamen i norsk og som har jobbet med klagesensuren. Påmeldingsfrist: 10. oktober

Skole og BHG Det flerspråklige klasserommet

Torsdag 26.10.23, onsdag 29.11.23 og torsdag 25.1.24 Kl. 11.30 - 15.30

Lærende nettverk i regi av SNELD og USN for ansatte i Lier og Drammen. Hensikt: Faglig påfyll og erfaringsutveksling. Bygge nettverk på tvers av skoler. Forbedret klasseromspraksis. Målgruppe: Alle lærere på 1.-10. trinn. Skoleledere og andre ansatte er også velkommen til å delta. Maks 50 deltakere per nettverk. ​Deltakerne deler erfaringer i basisgrupper. Tema: Tilpasset opplæring og inkludering i… Read more »

Skole og BHG Workshop om nasjonale prøver i lesing

fredag 27. oktober kl. 12.00–15.00

Workshop med leseforskerne Tove S. Frønes og Jostein A. Ryen fra ILS med faglig påfyll og praktisk arbeid i grupper. Tove og Jostein lager nasjonale prøver i lesing, og de vil presentere årets prøver og gode måter å arbeide med ulike tekster i alle fag. Workshopen er for lærere i alle fag på barne- og… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) Fagnettverk for demensomsorg

Tirsdag 31. oktober Kl. 10:00 - 15:00

Velkommen til nettverkskontakter i fagnettverk for demensomsorg. Vi gleder oss til høstens samling som vil handle om forbedringsarbeidene som ble gjennomført i læringsnettverket «Rett tiltak til rett tid» og det videre arbeidet med demensplan 2025, i tillegg tar vi en titt innom nytt reformarbeid i Bo trygt hjemme-reformen. Formål:Bidra til å styrke levekårene og kvaliteten… Read more »

Skole og BHG Inkluderende spesialpedagogikk

Onsdag 1.11.2023 Kl. 17.00 - 20.00

Autismespekter – hvordan ivareta disse elevene? Flere barn og unge får en diagnose innenfor autismespekteret og vi trenger å øke kompetansen vår for å kunne tilrettelegge for og ivareta elevene på best mulig måte. Workshop. Målgruppe: Alle som jobber i skolen inkl. SFO Kursholder: Kenneth Larsen, USN Sted: Scandic Ambassadeur Hotel, Drammen Tid: Onsdag 1.… Read more »

Alle ansatte Oppmerksom på selvmordstanker (OPS)

Onsdag 1. november kl. 11.00-15.30

Snakk om selvmordstanker. Det kan redde liv! Drammen kommune deltar i en folkeopplysningskampanje for å forebygge selvmord i perioden 15. oktober -30. november. Dette kurset er en del av denne kampanjen. Målgruppe: Ansatte i Drammen kommune som gjennom jobben kan møte personer med selvmordstanker. Mange kan bidra til å forebygge selvmord. Kurset gir økt oppmerksomhet… Read more »

Forebygge vold og trusler om vold mot ansatte – Opplæring for ressurspersoner/vergeressurs (trinn 4)

Tirsdag 02. nov. 2023 kl. 08.30 - 14.30

Bli bedre til å forebygge og håndtere vold og trusler om vold på egen arbeidsplassDenne opplæringen er det siste trinnet i opplæringen av ressursperson/vergeressurs. Før opplæringen begynner må trinnene 2 og 3 være fullført. Opplæringen vil ha fokus på hvordan håndtere situasjoner med utfordrende adferd og utagering gjennom konfliktdempende kommunikasjon. Opplæringen varer 1 dag og… Read more »

Skole og BHG Samarbeidslæring med Kagan Academy

torsdag 2. november, fredag 3. november kl. 09.00-16.00, 09.00-15.00

Gavin Clowes fra Kagan Academy kommer til Drammen for å lede en workshop over to sammenhengende dager. Dette er dag en og to av opplæringen i samarbeidslæring. Åpent for lærergrupper med skoleleder. Minimum 5 personer fra hver skole. Ingen antallsbegrensning, men bindende påmelding. Vi gjør oppmerksom på at det kan bli aktuelt med en egenandel… Read more »

Skole og BHG Inkluderende spesialpedagogikk

Torsdag 2.11.2023 Kl. 11.30–15.30

Autismespekter – hvordan ivareta disse elevene? Flere barn og unge får en diagnose innenfor autismespekteret og vi trenger å øke kompetansen vår for å kunne tilrettelegge for og ivareta elevene på best mulig måte. Workshop. Målgruppe: Alle som jobber i skolen inkl. SFO Kursholder: Kenneth Larsen, USN Sted: Scandic Ambassadeur Hotel, Drammen Tid: Torsdag 2.… Read more »

Alle ansatte Oppmerksom på selvmordstanker (OPS)

Mandag 6. november kl. 11.00-15.30

Snakk om selvmordstanker. Det kan redde liv! Drammen kommune deltar i en folkeopplysningskampanje for å forebygge selvmord i perioden 15. oktober -30. november. Dette kurset er en del av denne kampanjen. Målgruppe: Ansatte i Drammen kommune som gjennom jobben kan møte personer med selvmordstanker. Mange kan bidra til å forebygge selvmord. Kurset gir økt oppmerksomhet… Read more »

Skole og BHG Workshop/arbeidsverksted «Aktivitetsplan og barnets beste vurderinger»

Onsdag 8. november kl. 09.00 - 11.30

Målgruppe: ledere og lærere Læringsstøttende team v/ Mari L. Pharo og Marte Strøm-Gundersen er tilgjengelige for ledere og lærere som ønsker veiledning i arbeidet med å lage aktivitetsplaner og gjøre gode barnets beste-vurderinger. Deltakerne tar med egne planer til veiledningen. Påmeldingsfrist: 1. november

Alle ansatte Oppmerksom på selvmordstanker (OPS)

Onsdag 8. november kl. 11.00-15.30

Snakk om selvmordstanker. Det kan redde liv! Drammen kommune deltar i en folkeopplysningskampanje for å forebygge selvmord i perioden 15. oktober -30. november. Dette kurset er en del av denne kampanjen. Målgruppe: Ansatte i Drammen kommune som gjennom jobben kan møte personer med selvmordstanker. Mange kan bidra til å forebygge selvmord. Kurset gir økt oppmerksomhet… Read more »

Skole og BHG Nettverk vergetrening for P01 Skole

Torsdag 09. nov. 2023 kl. 08.30-14.30

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte. Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/ vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs ved P01 Skole har… Read more »

Alle ansatte Oppmerksom på selvmordstanker (OPS)

Mandag 13. november kl. 11.00-15.30

Snakk om selvmordstanker. Det kan redde liv! Drammen kommune deltar i en folkeopplysningskampanje for å forebygge selvmord i perioden 15. oktober -30. november. Dette kurset er en del av denne kampanjen. Målgruppe: Ansatte i Drammen kommune som gjennom jobben kan møte personer med selvmordstanker. Mange kan bidra til å forebygge selvmord. Kurset gir økt oppmerksomhet… Read more »

Skole og BHG Nettverk vergetrening for P02 Barnehage

Tirsdag 14. nov. 2023 kl. 08.30-14.30

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte. Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/ vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs ved P02 Barnehage har… Read more »

Alle ansatte Førstehjelp ved selvmordsfare

Tirsdag 14. og onsdag 15. november 08.30 - 16.00 begge dager

Snakk om selvmordstanker. Det kan redde liv! Drammen kommune deltar i en folkeopplysningskampanje for å forebygge selvmord i perioden 15. oktober -30. november. Dette kurset er en del av denne kampanjen. Målgruppe: Ansatte i Drammen kommune som gjennom jobben kan møte personer i selvmordsfare. Selvmord er et komplekst samfunnsproblem. Mange kan lære å gi førstehjelp… Read more »

barnevern, Forebyggende tjenester, Skole og BHG Nettverk vergetrening for P03 Forebyggende tjenester og P02 Barnehage

Onsdag 15. nov. 2023 kl. 08.30-14.30

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte. Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/ vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs ved P03 Forebyggende tjenester… Read more »

Skole og BHG Fagnettverk SFO-ansatte: Trygt og godt SFO

onsdag 15. november 09.00 - 11.30 (lunsj fra kl. 11.30)

Læringsstøttende team i Drammensskolen v/ Mari L. Pharo og Marte S-Gundersen vil sette fokus på gode grep og inkluderende praksis i SFO-tiden. Deling og refleksjon. NB! Dette er en av tre alternative datoer med likt innhold i alle de tre samlingene. Påmeldingsfrist: 1. november

Skole og BHG Fagnettverk SFO-ansatte: Trygt og godt SFO

onsdag 15. november 17.30 - 20.00 (enkel mat fra kl. 17.00)

Læringsstøttende team i Drammensskolen v/ Mari L. Pharo og Marte S-Gundersen vil sette fokus på gode grep og inkluderende praksis i SFO-tiden. Deling og refleksjon. NB! Dette er en av tre alternative datoer med likt innhold i alle de tre samlingene. Påmeldingsfrist: 1. november

HSO (Helse og Omsorg) Nettverk vergetrening for P04 Helse og P06 Hjemmetjenester og institusjon

Torsdag 16. nov. 2023 kl. 08.30-14.30

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte. Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/ vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs ved P04 Helse og… Read more »

Skole og BHG Fagnettverk SFO-ansatte: Trygt og godt SFO

fredag 17. november 09.00 - 11.30 (lunsj fra kl. 11.30)

Læringsstøttende team i Drammensskolen v/ Mari L. Pharo og Marte S-Gundersen vil sette fokus på gode grep og inkluderende praksis i SFO-tiden. Deling og refleksjon. NB! Dette er en av tre alternative datoer med likt innhold i alle de tre samlingene. Påmeldingsfrist: 1. november

Skole og BHG Nettverk for ressurspersoner barnetrinn Den teknologiske skolesekken

tirsdag 21. november, onsdag 12. mars kl. 09.00–15.00

Nettverk for ressurspersoner/digitale pedagoger, det vil si lærere som har gjennomført kurs i Den teknologiske skolesekken (hele kursrekka) i løpet av de tre siste årene. To samlinger ledet av Ole Andreas Nordhaug fra Vitenparken. Påmeldingsfrist 10. november Sted: Grønland 53, Lysning Nettverket går over to hele dager (inkludert lunsj): tirsdag 21. november kl. 09.00–15.00 onsdag… Read more »

Skole og BHG Nettverk ressurspersoner ungdomstrinn Den teknologiske skolesekken

Onsdag 22. november, torsdag 13. mars kl. 09.00–15.00

Nettverk for ressurspersoner/digitale pedagoger, det vil si lærere som har gjennomført kurs i Den teknologiske skolesekken (hele kursrekka) i løpet av de tre siste årene. To samlinger ledet av Ole Andreas Nordhaug fra Vitenparken. Påmeldingsfrist 10. november Sted: Grønland 53, Lysning Nettverket går over to hele dager (inkludert lunsj): onsdag 22. november kl. 09.00–15.00 torsdag… Read more »

Alle ansatte Førstehjelp ved selvmordsfare

22. og 23. november 08.30 - 16.00 begge dager

Snakk om selvmordstanker. Det kan redde liv! Drammen kommune deltar i en folkeopplysningskampanje for å forebygge selvmord i perioden 15. oktober -30. november. Dette kurset er en del av denne kampanjen. Målgruppe: Ansatte i Drammen kommune som gjennom jobben kan møte personer i selvmordsfare. Selvmord er et komplekst samfunnsproblem. Mange kan lære å gi førstehjelp… Read more »

Innføringskurs i klarspråk for språkvenner

Onsdag 22. november 2023 12.00 - 15.00

Drammen kommune skal kommunisere med et klart og enkelt språk. Klarspråk er kommunikasjon med så tydelig ordlyd, struktur og visuell utforming at leserne i målgruppen finner informasjonen de trenger, forstår den og kan bruke den. Dette kurset er rettet mot dere som har fått rolle som språkvenner i Drammen kommune, og handler om hva klarspråk er og hvordan du kan lage klarspråklige tekster. Som deltaker får du også kjennskap til Drammen kommunes nye språkprofil.

Alle deltakere må ta med egen pc.

Kurset holdes av NTB Arkitekst.

HSO (Helse og Omsorg) Fagnettverk for kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming

Onsdag 29. november Kl. 10:00 - 15:00

USHT Viken (Buskerud) ønsker velkommen til samling i fagnettverket for kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming. Vi setter den nye veilederen tydelig på dagsorden igjennom workshop, erfaringsdeling og faglig påfyll. TEMA FOR DAGEN: Kapittel 6 Helsehjelp i veilederen med tema palliasjon og lindrende omsorg ved livet slutt. Fredrik Brunsvig-Engemoen er fastlege og sykehjemslege på… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) Nettverk vergetrening for P05 Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Torsdag 30. nov. 2023 kl. 08.30-14.30

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte. Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/ vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs ved P05 TMNF har… Read more »

Alle ansatte Oppmerksom på selvmordstanker (OPS)

Mandag 4. desember kl. 11.00-15.30

Snakk om selvmordstanker. Det kan redde liv! Drammen kommune deltar i en folkeopplysningskampanje for å forebygge selvmord i perioden 15. oktober -30. november. Dette kurset er en del av denne kampanjen. Målgruppe: Ansatte i Drammen kommune som gjennom jobben kan møte personer med selvmordstanker. Mange kan bidra til å forebygge selvmord. Kurset gir økt oppmerksomhet… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) Nettverk vergetrening for P06 Hjemmetjenester og institusjon

Tirsdag 05. des. 2023 kl. 08.30-14.30

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte. Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/ vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs ved P06 Hjemmetjenester og… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) Nettverk vergetrening for P07 Rus og psykisk helse + P08 Sosialtjeneste, etablering og bolig + Drammen Eiendom KF

Onsdag 06. des. 2023 kl. 08.30-14.30

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte. Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/ vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs ved P07 Rus og… Read more »

KLP pensjonskurs for medlemmer født før 1963

Tirsdag 9. Januar 2024 09:00- 10:30

Dette kurset er et informasjonskurs fra KLP for medlemmer født før 1963.

KLP tilbyr også individuell veiledning på Teams eller telefon. Individuell veiledning meldes inn i Kursportalen i egen påmelding. Veiledning onsdag 10. Januar 2024. Veiledning tar 25 minutter.

KLP Pensjonskurs individuell veiledning for medlemmer født før 1963

Onsdag 10. januar 2024 09:00 - 15:25

Veiledning tar inntil 30 minutter per deltaker. Påmeldte deltakere vil få tilbakemelding om klokkeslett for veiledning. Pga mange deltakere ber vi om at dere forholder dere til oppsatt klokkeslett.

KLP-rådgiver ringer vedkommende på telefon eller teams på avtalt klokkeslett. Ber om at dere skriver inn om dere ønsker veiledning på Teams eller telefon ved påmelding.

De som allerede mottar en delvis pensjon fra KLP, kan ikke benytte seg av dette tilbudet. De kan kontakte KLP kundesenter på tlf. 55 54 85 00, for bistand. Eller ev. sende spørsmål til KLP via kontaktskjema som dere kan finne på klp.no.

Siste frist for påmelding er 14. desember 2023

KLP pensjonskurs for medlemmer født fra og med 1.1. 1963

Torsdag11. Januar 2024 09:00- 10:00

Dette kurset er et informasjonsmøte fra KLP for medlemmer født fra og med 1.1.1963.

Skole og BHG Workshop/arbeidsverksted «Elevundersøkelsen»

fredag 26. januar kl. 09.00 - 11.30

Målgruppe: ledere og lærere Læringsstøttende team v/ Mari L. Pharo og Marte Strøm-Gundersen er tilgjengelige for ledere og lærere som ønsker veiledning i arbeidet med å analysere, forstå og lage gode prosesser for arbeid med resultatene fra elevundersøkelsen på egen skole. Deltakerne tar med egne resultater. Påmeldingsfrist: 10. januar

Skole og BHG Inkluderende spesialpedagogikk

Onsdag 31. januar 2024 Kl. 17.00 - 20.00

Autismespekter – hvordan ivareta disse elevene? Flere barn og unge får en diagnose innenfor autismespekteret og vi trenger å øke kompetansen vår for å kunne tilrettelegge for og ivareta elevene på best mulig måte. Workshop. Målgruppe: Alle som jobber i skolen inkl. SFO Kursholder: Kenneth Larsen, USN Sted: Scandic Ambassadeur Hotel, Drammen Tid: Onsdag 31.… Read more »

Skole og BHG Inkluderende spesialpedagogikk

Torsdag 1. februar 2024 Kl. 11.30–15.30

Autismespekter – hvordan ivareta disse elevene? Flere barn og unge får en diagnose innenfor autismespekteret og vi trenger å øke kompetansen vår for å kunne tilrettelegge for og ivareta elevene på best mulig måte. Workshop. Målgruppe: Alle som jobber i skolen inkl. SFO Kursholder: Kenneth Larsen, USN Sted: Scandic Ambassadeur Hotel, Drammen Tid: Torsdag 1.… Read more »

Skole og BHG Samarbeidslæring 8.–10. trinn

Tirsdag 5. mars 2024 11.30 - 15.30

Workshop for lærere på ungdomstrinnet. «Alle skal lære å samarbeide, fungere sammen med andre og utvikle evne til medbestemmelse og medansvar» – overordnet del. Samarbeidslæring (Cooperative Learning) har noen felles prinsipper som fører til inkludering, elevaktivitet, engasjement, sosial utvikling og læring. Når vi legger til rette for samarbeidslæring etter felles prinsipper vil elever dra nytte… Read more »

Skole og BHG Samarbeidslæring 1.–4. trinn

Onsdag 6. mars 2024 11.30 - 15.30

Workshop for lærere på 1.-4. trinn. «Alle skal lære å samarbeide, fungere sammen med andre og utvikle evne til medbestemmelse og medansvar» – overordnet del. Samarbeidslæring (Cooperative Learning) har noen felles prinsipper som fører til inkludering, elevaktivitet, engasjement, sosial utvikling og læring. Når vi legger til rette for samarbeidslæring etter felles prinsipper vil elever dra… Read more »

Skole og BHG Samarbeidslæring 5.–7. trinn

Mandag 11. mars 2024 11.30 - 15.30

Workshop for lærere på mellomtrinnet. «Alle skal lære å samarbeide, fungere sammen med andre og utvikle evne til medbestemmelse og medansvar» – overordnet del. Samarbeidslæring (Cooperative Learning) har noen felles prinsipper som fører til inkludering, elevaktivitet, engasjement, sosial utvikling og læring. Når vi legger til rette for samarbeidslæring etter felles prinsipper vil elever dra nytte… Read more »

Kurs i grunnleggende pensjon for medlemmer i Drammen kommunale pensjonskasse født før 1963

Tirsdag 9. April 2024 09.00 - 11.00

Drammen kommunale pensjonskasse holder kurs i grunnleggende pensjon. Aktuelle deltakere er medlemmer i DKP som er født før 1963. Kursopplegg: Medlemsrettigheter Medlemsportalen Pensjonsytelser Pensjonskalkulatoren Søknadsprosessen Kurset holdes på Teams Les gjerne mer om pensjon på DKP sin hjemmeside: DKP – Drammen kommunale pensjonskasse

Kurs i grunnleggende pensjon for medlemmer i Drammen kommunale pensjonskasse født før 1963

Onsdag 10. April 2024 09.00 - 11.00

Drammen kommunale pensjonskasse holder kurs i grunnleggende pensjon. Aktuelle deltakere er medlemmer i DKP som er født før 1963. Kursopplegg: Medlemsrettigheter Medlemsportalen Pensjonsytelser Pensjonskalkulatoren Søknadsprosessen Kurset holdes på Møterom Spiraltoppen i Wergelandsgate 10 . Oppmøte kl. 08.50 ved Hovedinngangen. 40 plasser – påmeldingsfrist 31. mars kl. 15.00 Les gjerne mer om pensjon på DKP sin… Read more »

Kurs i grunnleggende pensjon for medlemmer i Drammen kommunale pensjonskasse født etter 1962

Tirsdag 16. April 2024 09.00 - 11.00

Drammen kommunale pensjonskasse holder kurs i grunnleggende pensjon. Aktuelle deltakere er medlemmer i DKP som er født etter 1962. Kursopplegg: Medlemsrettigheter Medlemsportalen Pensjonsytelser Pensjonskalkulatoren Søknadsprosessen Kurset holdes på Teams. Les gjerne mer om pensjon på DKP sin hjemmeside: DKP – Drammen kommunale pensjonskasse