HSO (Helse og Omsorg) Kursrekke i Kognitiv Atferds Terapi: Trinn 2

E-læring 2022-2025

Velkommen til e-læringskurs i Kognitiv Atferds Terapi (KAT) Trinn 2 I trinn 2 videreføres prinsippene og metodene i trinn 1. Nye områder og komplekse problemstillinger introduseres og er ment for å gi bredde i bruk av kognitiv adferdsterapi. Forhåndsvis i ny fane Modul 1: PTSD og komplekse traumer Modul 2: Dag 1 – Oppbygging av… Read more »

Skole og BHG Nettverk for nyutdannede lærere 1. år

torsdag 22. september, onsdag 12. oktober, torsdag 8. desember, torsdag 23. februar, tirsdag 28. mars kl. 09.00-15.00

Dette er et nettverk for deg som er nyutdannet lærer, og som jobber ditt første år som lærer i Drammensskolen. I dette nettverket kan nyutdannede lærere møtes på tvers av skoler, dele erfaringer, reflektere over egen praksis og få støtte til å videreutvikle seg som profesjonell lærer. Det er obligatorisk å delta i dette nettverket.… Read more »

Skole og BHG Tekstprogrammering (Python) for realfagslærere på u-trinnet (DTS), gruppe 1 (dag 2-5)

mandag 26. september, onsdag 30. november, tirsdag 10. januar, mandag 20. mars kl. 09.00-16.00

I de nye læreplanene er programmering blitt en integrert del av realfagene på ungdomstrinnet, og spesielt i matematikkfaget. I denne kursrekka vil du få en innføring i grunnleggende programmeringsprinsipper gjennom både blokk- og tekstprogrammering (Python). Gjennom praktiske, kreative og utforskende programmeringsaktiviteter skal du få konkrete eksempler på hvordan dette kan gjøres i klasserommet. Vi skal… Read more »

Skole og BHG Programmering i LK20 – Python for ungdomstrinnet

Mandag 26. sept. 2022, onsdag 9. nov. 2022 og torsdag 9. mars 2023 Kl. 08.30 - 15.30

Workshop i regi av SNELD for realfagslærere i Lier Er du matematikk- og/eller naturfaglærer og lurer du på hvordan du skal sørge for god opplæring knyttet til de nye kompetansemålene i læreplanen? Da bør du melde deg på workshop i programmering! Matematikklærere på ungdomstrinnet får workshop i tre hele dager for å lære programmeringsspråket Python.… Read more »

Skole og BHG Tekstprogrammering (Python) for realfagslærere på u-trinnet (DTS), gruppe 2 (dag 2-5)

tirsdag 27. september, mandag 28. november, onsdag 11. januar, tirsdag 21. mars kl. 09.00-16.00

I de nye læreplanene er programmering blitt en integrert del av realfagene på ungdomstrinnet, og spesielt i matematikkfaget. I denne kursrekka vil du få en innføring i grunnleggende programmeringsprinsipper gjennom både blokk- og tekstprogrammering (Python). Gjennom praktiske, kreative og utforskende programmeringsaktiviteter skal du få konkrete eksempler på hvordan dette kan gjøres i klasserommet. Vi skal… Read more »

Skole og BHG Tekstprogrammering (Python) for realfagslærere på u-trinnet (DTS), gruppe 3 (dag 2-5)

onsdag 28. september, tirsdag 29. november, mandag 9. januar, onsdag 22. mars kl. 09.00-16.00

I de nye læreplanene er programmering blitt en integrert del av realfagene på ungdomstrinnet, og spesielt i matematikkfaget. I denne kursrekka vil du få en innføring i grunnleggende programmeringsprinsipper gjennom både blokk- og tekstprogrammering (Python). Gjennom praktiske, kreative og utforskende programmeringsaktiviteter skal du få konkrete eksempler på hvordan dette kan gjøres i klasserommet. Vi skal… Read more »

Skole og BHG Nettverk for nyutdannede lærere 2. år

torsdag 13. oktober, torsdag 1. desember, onsdag 18. januar, onsdag 22. februar, torsdag 23. mars kl. 12.00-15.30

Dette er et nettverk for deg som er nyutdannet lærer, og som jobber ditt andre år som lærer i Drammensskolen. I dette nettverket kan nyutdannede lærere møtes på tvers av skoler, dele erfaringer, reflektere over egen praksis og få støtte til å videreutvikle seg som profesjonell lærer. Det er obligatorisk å delta i dette nettverket,… Read more »

Skole og BHG Skaperverksted (grunnleggende programmering og tverrfaglig undervisning) for ungdomstrinnet

mandag 24. oktober, onsdag 7. desember, tirsdag 14. februar, mandag 17. april, mandag 5. juni kl. 09.00-16.00

Det er ønskelig at alle ungdomsskolene sender minst én ressurslærer. NB! Dette kurset er tverrfaglig og ikke primært for realfagslærere. I de nye læreplanene er programmering blitt en integrert del av flere fag på ungdomstrinnet, men det er ikke alltid så lett å komme i gang med noe som er helt nytt. Denne kursrekka vil… Read more »

Skole og BHG Programmering for barnetrinnet (DTS), gruppe 1

tirsdag 25. oktober, mandag 5. desember, onsdag 15. februar, tirsdag 18. april, onsdag 7. juni kl. 09.00-16.00

Kurs i programmering for ressurslærere på barnetrinnet er en del av Den teknologiske skolesekken. Alle skoler sender 2 «nye» ressurslærere. Kurset legges opp på samme måte som skoleåret 2021/2022. I de nye læreplanene er programmering blitt en integrert del av flere fag på mellomtrinnet, men det er ikke alltid så lett å komme i gang… Read more »

Skole og BHG Programmering for barnetrinnet (DTS), gruppe 2

onsdag 26. oktober, tirsdag 6. desember, mandag 13. februar, onsdag 19. april, tirsdag 6. juni kl. 09.00-16.00

Kurs i programmering for ressurslærere på barnetrinnet er en del av Den teknologiske skolesekken. Alle skoler sender 2 «nye» ressurslærere. Kurset legges opp på samme måte som skoleåret 2021/2022. I de nye læreplanene er programmering blitt en integrert del av flere fag på mellomtrinnet, men det er ikke alltid så lett å komme i gang… Read more »

Skole og BHG Programmering i LK20 – for nybegynnere

Tirsdag 1. nov. 2022 og onsdag 15. mars 2023 11.30 - 15.30

Workshop i regi av SNELD for realfagslærere på barnetrinnet i Lier og Drammen Er du matematikk- og/eller naturfaglærer og lurer du på hvordan du skal sørge for god opplæring knyttet til de nye kompetansemålene i læreplanen? Da bør du melde deg på workshop i programmering! Målgruppe: Realfagslærere på barnetrinnet som er nybegynnere i programmering. Workshopen… Read more »

Skole og BHG Programmering i LK20 – for de som kan litt fra før

Onsdag 2. nov. 2022 og torsdag 16. mars 2023 Kl. 11.30 - 15.30

Workshop i regi av SNELD for realfagslærere på barnetrinnet i Lier og Drammen Er du matematikk- og/eller naturfaglærer og lurer du på hvordan du skal sørge for god opplæring knyttet til de nye kompetansemålene i læreplanen? Da bør du melde deg på workshop i programmering! Målgruppe: Realfagslærere på barnetrinnet som kan litt programmering fra før.… Read more »

INNFØRINGSKURS I PROSESSLEDELSE OG FASILITERING

26 januar og 9 februar 2023 kl 08.30 - 14.30

BLI BEDRE PÅ Å LEDE PROSESSER,WORKSHOPS OG MØTER SOM ENGASJERER Virksomhetene i Drammen kommune trenger medarbeidere som evner å lede møter, workshops og prosesser, som skaper fremdrift og engasjement hos alle involverte. Utvikling og digitalisering tilbyr nå et 2 dagers kurs: Innføring i prosessledelse og fasilitering. MÅLGRUPPE Kurset er utviklet for å styrke kompetansen i… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) Førstehjelp ved selvmordsfare

Torsdag 9. og fredag 10. februar 08.30 - 16.00 begge dager

Selvmord er et komplekst samfunnsproblem. Mange kan lære å gi førstehjelp ved selvmordsfare. Kurset gir handlingskompetanse som kan bidra til å redde liv. På kurset får du mulighet til å bli mer bevisst dine egne holdninger til selvmord. Kurslederne gjennomgår kunnskap om selvmordsatferd og viser en modell for intervensjon ved selvmordsfare. Vi øver på å… Read more »

Skole og BHG Workshop om eksamen i engelsk

torsdag 9. februar kl. 14.30-16.00

Engelsklærere på ungdomstrinnet inviteres til workshop om skriftlig eksamen etter LK20. Det blir lagt opp til en delingsøkt der vi sammen ser på hva som er nytt med eksamen: praktisk gjennomføring av eksamen eksamensveiledning oppgavetyper begreper i oppgaveformuleringer hvordan forberede elevene slik at de får vist sin kompetanse

HSO (Helse og Omsorg) proACT-instruktørkurs

14. og 15. februar Kl. 09.00 - 15.00, begge dager

Kurset er for medarbeidere som skal bli instruktører i proACT og skal starte proACT-kurs. Instruktøren må ha 3-årig høyskoleutdanning (sykepleier, vernepleier e.l.) og rollen som instruktør må være forankret hos egen leder. Kurset går over to dager og du må delta begge dager for å få sertifisering som proACT-instruktør. USHT Viken (Buskerud) dekker opphold, overnatting… Read more »

Kurs i grunnleggende pensjon for medlemmer i Drammen kommunale pensjonskasse født før 1963

Tirsdag 14. Februar 2023 09.00 - 11.00

Drammen kommunale pensjonskasse holder kurs i grunnleggende pensjon. Aktuelle deltakere er medlemmer i DKP som er født før 1963. Kursopplegg: Medlemsrettigheter Medlemsportalen Pensjonsytelser Pensjonskalkulatoren Søknadsprosessen Kurset holdes på Teams. Lenken til kurset blir sendt til deltakere på epost en uke før kurs dato. 200 plasser – påmeldingsfrist 31. Januar kl. 15.00 Les gjerne mer om… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) Kognitiv Atferdsterapi ved unnvikende – engstelig personlighetsforstyrrelse

Onsdag 15. februar 09.00 - 15.00

Hans M. Nordahl, professor ved NTNU, holder en dags kurs med tema unnvikende personlighetslidelse (UPF). Lidelsen kjennetegnes med gjennomgripende unnvikelse i tenkning, følelser og atferd. I tillegg sliter ofte klientene med lav selvfølelse, angst og ubehag i sosiale relasjoner. Klienter med UPF er ofte vanskelig å behandle, grunnet disse trekkene. Ofte fordi unnvikelsen er tilslørt… Read more »

Public 360 – Opplæring for saksbehandlere

Onsdag 15. februar 09:00-13:00

Onsdag 15.02.2023 Dette er et grunnkurs i Public 360 for alle saksbehandlere. Vi går igjennom følgende: Struktur i Public 360 Arbeidsflate (skjermbilde) for saksbehandler Opprette sak Opprette dokument Avskrive dokumenter Arbeidsflyt (godkjenning av dokumenter) Sidepanelet i Outlook Søk og gjenfinning Husk å ta med laptop! NB! Det må være minst 4 deltakere for at kurset… Read more »

KLP pensjonskurs for medlemmer født etter1.1. 1963

Torsdag16. Februar 2023 14:00- 15:00

Dette kurset er et informasjonskurs fra KLP for medlemmer født etter 1.1.1963.

HSO (Helse og Omsorg) Førstehjelp ved selvmordsfare

Mandag 20. og Tirsdag 21. februar 2023 08.30 - 16.00 begge dager

Selvmord er et komplekst samfunnsproblem. Mange kan lære å gi førstehjelp ved selvmordsfare. Kurset gir handlingskompetanse som kan bidra til å redde liv. På kurset får du mulighet til å bli mer bevisst dine egne holdninger til selvmord. Kurslederne gjennomgår kunnskap om selvmordsatferd og viser en modell for intervensjon ved selvmordsfare. Vi øver på å… Read more »

Forankring av virksomhetsplan i egen virksomhet

21 februar 09.00 - 11.30

Beskrivelse: Drammen kommune har fått på plass et overordnet planverk. For å sikre at det videre arbeidet med virksomhetsplanene gjør at kommunen beveger seg i ønsket retning og innfrir forventingene som ligger i handlings – og økonomiplanen for 2023 -2026, inviteres virksomhetsledere/ kommunalsjefer/ stabsledere/p-område ansvarlige til arbeidsverksted. Målgruppe: Virksomhetsledere/kommunalsjefene/stabsledere/p-område ansvarlige Innhold: · Rammer, føringer og… Read more »

Forankring av virksomhetsplan i egen virksomhet

21 februar 12.30 - 15.00

Beskrivelse: Drammen kommune har fått på plass et overordnet planverk. For å sikre at det videre arbeidet med virksomhetsplanene gjør at kommunen beveger seg i ønsket retning og innfrir forventingene som ligger i handlings – og økonomiplanen for 2023 -2026, inviteres virksomhetsledere/ kommunalsjefer/ stabsledere/p-område ansvarlige til arbeidsverksted. Målgruppe: Virksomhetsledere/kommunalsjefene/stabsledere/p-område ansvarlige Innhold: · Rammer, føringer og… Read more »

Skole og BHG ICDP-kurs for ungdomsskoleansatte, avholdes i lokaler hos knutepunkt Strømsø

Tirsdag 21.02, 07.03,14.03 ,21.03 ,28.03 ,18.04 Kl: 10.30 - 12.00

PP-tjenesten inviterer til International Child Development Program (ICDP)-kurs i sine lokaler på Strømsø. Kurset passer for alle som jobber i ungdomsskolen. ICDP-kurset holdes som samtalegruppe og er et program som er rettet mot alle som er i kontakt med barn og ungdom mellom 0 og 18 år. Programmet tilbys nå til ansatte ved ungdomsskoler i Drammen.… Read more »

Kurs i grunnleggende pensjon for medlemmer i Statens pensjonskasse født før 1963

Tirsdag 21. Februar 2023 13:00 - 16:00

Statens pensjonskasse holder kurs i grunnleggende pensjon. Aktuelle deltakere er medlemmer i SPK som er født før 1963. Kurset holdes på Teams Tirsdag 21. Februar 2023 klokken 13:00 Agenda:• Folketrygd• Alderspensjon, gammel og ny opptjeningsmodell• Tjenestepensjon i Statens pensjonskasse• AFP• Alderspensjon• Uførepensjon• Etterlattepensjon• Boliglån og enkel skatteberegning. 200 plasser – påmeldingsfrist 14. februar kl. 15.00… Read more »

Forankring av virksomhetsplan i egen virksomhet

8 mars 09.00 - 11.30

Beskrivelse: Drammen kommune har fått på plass et overordnet planverk. For å sikre at det videre arbeidet med virksomhetsplanene gjør at kommunen beveger seg i ønsket retning og innfrir forventingene som ligger i handlings – og økonomiplanen for 2023 -2026, inviteres virksomhetsledere/ kommunalsjefer/ stabsledere/p-område ansvarlige til arbeidsverksted. Målgruppe: Virksomhetsledere/kommunalsjefene/stabsledere/p-område ansvarlige Innhold: · Rammer, føringer og… Read more »

Forankring av virksomhetsplan i egen virksomhet

8 mars 12.30 - 15.00

Beskrivelse: Drammen kommune har fått på plass et overordnet planverk. For å sikre at det videre arbeidet med virksomhetsplanene gjør at kommunen beveger seg i ønsket retning og innfrir forventingene som ligger i handlings – og økonomiplanen for 2023 -2026, inviteres virksomhetsledere/ kommunalsjefer/ stabsledere/p-område ansvarlige til arbeidsverksted. Målgruppe: Virksomhetsledere/kommunalsjefene/stabsledere/p-område ansvarlige Innhold: · Rammer, føringer og… Read more »

Forebyggende tjenester, HSO (Helse og Omsorg) Velferdskonferansen 2023

Onsdag 08. mars Kl. 09:30 - 15:00

Velkommen til årets velferdskonferanse (tidligere Helse- og omsorgskonferansen) i regi av USHT Viken (Buskerud) og Statsforvalteren i Oslo og Viken. Mål for konferansen: Kommunene ser sammenhengen ved strategisk planlegging, gjennomføring og evaluering i et samfunnsperspektiv med fokuset på Velferd (herunder Helse og omsorg, psykisk helse og rus m.m.)  Formålet med konferansen:   Kommunene får oversikt… Read more »

Skole og BHG ICDP – kurs for ansatte på barneskolen, avholdes i PPTs lokaler på knutepunkt Strømsø

Torsdag 09.03 ,16.03, 23.03, 30.03 ,13.04, 20.04 Kl: 09.30 - 11.00

PP-tjenesten inviterer til International Child Development Program (ICDP)-kurs i sine lokaler på Strømsø. Kurset passer for alle som jobber i barneskolen.  ICDP-kurset holdes som samtalegruppe og er et program som er rettet mot alle som er i kontakt med barn mellom 0 og 18 år. Programmet tilbys nå til ansatte ved barneskoler i Drammen. Hovedfokuset vil… Read more »

INNFØRINGSKURS I PROSESSLEDELSE OG FASILITERING

14 mars og 29 mars 2023 kl 08.30 - 14.30

BLI BEDRE PÅ Å LEDE PROSESSER,WORKSHOPS OG MØTER SOM ENGASJERER Virksomhetene i Drammen kommune trenger medarbeidere som evner å lede møter, workshops og prosesser, som skaper fremdrift og engasjement hos alle involverte. Utvikling og digitalisering tilbyr nå et 2 dagers kurs: Innføring i prosessledelse og fasilitering. MÅLGRUPPE Kurset er utviklet for å styrke kompetansen i… Read more »

Kurs i grunnleggende pensjon for medlemmer i Drammen kommunale pensjonskasse født før 1963

Tirsdag 14. Mars 2023 09.00 - 11.00

Drammen kommunale pensjonskasse holder kurs i grunnleggende pensjon. Aktuelle deltakere er medlemmer i DKP som er født før 1963. Kursopplegg: Medlemsrettigheter Medlemsportalen Pensjonsytelser Pensjonskalkulatoren Søknadsprosessen Kurset holdes på Møterom Spiraltoppen i Wergelandsgate 10 . Oppmøte kl. 08.50 ved Hovedinngangen. 40 plasser – påmeldingsfrist 28. februar kl. 15.00 Les gjerne mer om pensjon på DKP sin… Read more »

Skole og BHG ICDP – kursrekke for ansatte i barnehager, avholdes i lokaler hos knutepunkt Strømsø

Onsdager: 15.3 , 22.3, 29.3, 12.4, 19.4, 26.4 Kl: 13.30 - 15.00

PP-tjenesten inviterer til International Child Development Program (ICDP)-kurs i sine lokaler på Strømsø. Kurset passer for alle som jobber i barnehage. ICDP-kurset holdes som samtalegruppe og er et helsefremmende og forebyggende program som er rettet mot alle som er i kontakt med barn mellom 0 og 18 år. Programmet vil i denne omgang tilbys til… Read more »

Prosessverksted

Torsdag 16 mars 08.30 - 11.30

Skole og BHG Fagnettverk SFO-ansatte: Voksenrollen i lek og vennskap del 2, tirsdag 21. mars

tirsdag 21. mars 09.00-11.30 (enkel lunsj fra 11.30)

Vi fortsetter å ha fokus på voksenrollen i leken. Deling og refleksjon rundt praksis i SFO. NB! Dette er en av tre alternative datoer til del 2 (det blir tre like samlinger med plass til inntil 80 deltakere).

Skole og BHG Fagnettverk SFO-ansatte: Voksenrollen i lek og vennskap del 2, tirsdag 21. mars

tirsdag 21. mars 17.30 - 20.00 (enkel varmmat fra kl. 17.00)

Vi fortsetter å ha fokus på voksenrollen i leken. Deling og refleksjon rundt praksis i SFO. NB! Dette er en av tre alternative datoer til del 2 (det blir tre like samlinger med plass til inntil 80 deltakere).

Skole og BHG Fagnettverk SFO-ansatte: Voksenrollen i lek og vennskap del 2, fredag 24.mars

fredag 24. mars 09.00 - 11.30 (enkel lunsj fra kl. 11.30)

Vi fortsetter å ha fokus på voksenrollen i leken. Deling og refleksjon rundt praksis i SFO. NB! Dette er en av tre alternative datoer til del 2 (det blir tre like samlinger med plass til inntil 80 deltakere).

Prosessverksted

Torsdag 30 mars 08.30 - 11.30

INNFØRINGSKURS I PROSESSLEDELSE OG FASILITERING

13 april og 26 april 2023 kl 08.30 - 14.30

BLI BEDRE PÅ Å LEDE PROSESSER,WORKSHOPS OG MØTER SOM ENGASJERER Virksomhetene i Drammen kommune trenger medarbeidere som evner å lede møter, workshops og prosesser, som skaper fremdrift og engasjement hos alle involverte. Utvikling og digitalisering tilbyr nå et 2 dagers kurs: Innføring i prosessledelse og fasilitering. MÅLGRUPPE Kurset er utviklet for å styrke kompetansen i… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) Mentoropplæring i digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Tirsdag 18. april Kl: 10.00 - 14.00

 USHT Viken (Buskerud) arrangerer opplæring for ressurspersoner i palliasjon som skal bli mentorer i opplæringspakken i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Som mentor i kommunen vil du ha ansvar for informasjon om pakken til ledere og medarbeidere. Du har også ansvar for gjennomføring av samlinger, veiledning og oppfølging av medarbeidergruppen som gjennomfører opplæringspakken.… Read more »

Skole og BHG ICDP – kursrekke for ansatte i barnehager, avholdes i PPTs lokaler i Mjøndalen

Mandag 24.4, 8.5, 15.5, 22.5,12.6, 19.6 Kl: 10.00 - 11.30

PP-tjenesten inviterer til International Child Development Program (ICDP)-kurs i sine lokaler på Strømsø. Kurset passer for alle som jobber i barnehage. ICDP-kurset holdes som samtalegruppe og er et helsefremmende og forebyggende program som er rettet mot alle som er i kontakt med barn mellom 0 og 18 år. Programmet vil i denne omgang tilbys til… Read more »

HSO (Helse og Omsorg) Samling i fagnettverk for ressurspersoner innen demensomsorg

Onsdag 26. april Kl. 10:00 - 15:00

Velkommen til vårsamling i fagnettverket for demensomsorg. Vi møtes fysisk med fokus på temaer innen demensplan 2025. Program kommer…   Formål:Bidra til å styrke levekårene og kvaliteten i demensomsorgen gjennomkompetanseheving for fagansvarlige som yter tjenester til brukergruppen.Mål:Erverve seg kunnskap og forståelse med mål og formål i Demensplanen 2025 ognasjonale faglige retningslinjer. Målgruppe:Rådgiver/lederHukommelsesteam/Demenskoordinator/ressurspersoner innen demens