Mestrings- og trygghetsskapende teknologi

Mestrings- og trygghetsskapende teknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet.

På denne siden har vi samlet all informasjon om de ulike teknologiske løsningene som kommunen tilbyr, inkludert rutiner.

Se filmen om Olaf, en bruker av Drammen kommunes hjemmetjenester:

Her kan du lese om kriteriene for tildeling av mestrings- og trygghetsskapende teknologi:

Trygghetspakken, inkludert sensorikk

Trygghetspakken inneholder trygghetsalarm (sentral/HUB og alamutløser/smykke), røykvarsler og digital nøkkelboks. Alarmene fra denne behandles av et responssenter, som avklarer alarmanropet og sender oppdrag videre til hjemmetjenesten eller nødetatene ved behov. Dette er også grunnen til at vi anbefaler alle å ta imot røykvarsler, selv om de har dette i boligen fra før. Det er mulig å få flere røykvarslere dersom boligens utforming krever dette. Den digitale nøkkelboksen åpnes ved bruk av tjenestemobilen gjennom appen iLoq. I tillegg er det mulig å koble ulike typer sensorer til trygghetsalarmen, som dørsensor, bevegelsessensor etc.

Trygghetspakken innvilges etter en individuell vurdering og er en tjeneste det kan kreves egenandel for etter satsene for trygghetsalarm. Mer informasjon om egenandel finner du her: Egenbetaling | Drammen kommune

Nedenfor finner du lenker til aktuelle rutiner i EQS:

Medisineringsstøtte

Elektronisk medisindispenser er et teknologisk hjelpemiddel som minner deg på å ta rett medisin til rett tid. Du får beskjed om å ta medisinen ved hjelp av tale og tekst til avtalt tidspunkt. Ved et enkelt trykk på en knapp på dispenseren mottar du medisinen din.

Dispenseren sender varsel til hjemmetjenesten dersom medisiner ikke tas til avtalt tid.

I Drammen kommune har vi tre ulike medisindispensere som tildeles etter en individuell kartlegging av brukers behov.

Nedenfor finner du informasjon og opplæringsfilmer av de ulike dispenserne.

Pilly

Karie

Evondos

Her finner du rutinen for anskaffelse og avslutning av tjenesten:

Varslings- og lokaliseringsteknologi (Safemate)

Varslings- og lokaliseringsteknologi sørger for personlig sikkerhet og gir brukeren mulighet for egenmestring og aktivitet også utenfor boligen. GPS og mobil trygghetsalarm er to tjenester med ulik målgruppe og innstillinger, men man benytter den samme enheten (Safemate Trigger Four). Alarmen utløses enten aktivt ved at brukeren trykker på alarmknappen på enheten, eller passivt ved hjelp av sensorer som kan utløse automatiske alarmer.

Mer informasjon om selve teknologien finner du ved å trykke på linken under.

Safemate

Nedenfor finner du link til rutine, sjekkliste og samarbeidsavtale.

Finn andre kurs: