Målgruppe: Forebyggende tjenester

Velferdskonferansen 2023

Velkommen til årets velferdskonferanse (tidligere Helse- og omsorgskonferansen) i regi av USHT Viken (Buskerud) og Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Mål for konferansen: Kommunene ser sammenhengen ved strategisk planlegging, gjennomføring og evaluering i et samfunnsperspektiv med fokuset på Velferd (herunder Helse og omsorg, psykisk helse og rus m.m.) 

Formålet med konferansen:  

  • Kommunene får oversikt og innblikk på nasjonale innsatsområder innenfor Velferdsområdet
  • Statsforvalteren i Oslo og Viken sine prioriteringer og forventninger på velferdsområdet for 2023

Målgruppe: 

  • Kommunaldirektører 
  • Kommunalsjefer innenfor helse og omsorg i Buskerud/Vestviken 
  • Ledere og ressurspersoner innenfor helse, omsorg og velferd i Buskerud/Vestviken 
  • Plankompetanse/planavdelinger 
  • Kommunekontakter til USHT 

Program kommer.

Frist for påmelding: 01. mars 2023