Målgruppe: HSO (Helse og Omsorg)

Kurs for vikarer i tjenester til hjemmeboende

Program:  

 • Presentasjon
 • Kognitiv svikt/demens 
 • Akutte hendelser/smittevern 
 • “Takt og tone”/kommunikasjon
 • Forflytning og bruk av personløfter
 •  Dokumentasjon
 • Refleksjon rundt kasus/gruppeoppgave

Målgruppe: Vikarer i tjenester til hjemmeboende.

Ta med egen matpakke, vi serverer kaffe/te.

Det er begrenset med parkering i området. Det oppfordres til samkjøring og beregne god tid til å finne parkering.

Bindende påmelding i kursportalen Drammen kommune innen 01.06.24.

Sokratisk metode og atferdseksperimenter i KAT

Sokratisk tilnærming er kalt «hjørnesteinen i kognitiv atferds terapi» (Padesky 1993). Denne to dagers workshopen utforsker hvordan vi best kan bruke denne måten å jobbe på for å identifisere hva som driver problemer og gi nye muligheter.  

Dag 1 tar opp hva er, hvorfor bruke og hvordan bruke sokratisk metode, spesielt Christine A. Padeskys sokratiske dialog.
Dag 2 utforsker– atferds, – og erfaringsbaserte guidede oppdagelsesmetoder (atferds- eksperimenter), – og går deretter videre for å vurdere når man ikke skal bruke den sokratiske tilnærmingen.

De to dagene fokuserer på kunnskaper, refleksjon og egen erfaringslæring.

Dr. Helen Kennerley er klinisk psykolog og arbeider i UK National Health Service. Hun er senior Associate Tutor ved University of Oxford. Hun har praktisert KAT i over 30 år og er grunnlegger av Oxford Cognitive Therapy Center (OCTC).  Hun har lenge jobbet med og utviklet praksis knyttet til sokratisk metode og har nylig vært medredaktør for «Dialogues for Discovery» sammen med Dr. Christine Padesky (Oxford University Press, 2023).

Kurset er på WEB (Teams). I forkant av kurset får du tilsendt innkalling til seminaret i Outlook. Du går inn i seminaret som ved et vanlig Teams-møte. Teams lenke ligger da i møteinnkallingen i Outlook.

Påmeldingsfrist er 26. februar 2024

Pårørende arbeid med professor Kim Mueser

Pårørende har en viktig rolle i behandlingen av mennesker med psykiske lidelser. Workshopen fokuserer på grunnleggende kliniske ferdigheter for å jobbe med familier til voksne med psykiske lidelser. Fokuset spenner fra milde stressreaksjoner til angst og depressive lidelser, posttraumatisk stresslidelse og alvorlige psykiske lidelser som schizofreni og bipolar lidelse. Det gis retningslinjer for kort tids strategier for å redusere akutt familiestress, identifisere hvilke lidelser og under hvilke omstendigheter familiearbeid bør igangsettes, når familiestøtte til individualterapi bør iverksettes, og mer omfattende familiesamarbeid for personer med alvorlig psykisk lidelse. Kliniske kjerne ferdigheter for familiearbeid blir dekket, inkludert å engasjere og motivere familiemedlemmer, psykoedukasjon om psykisk lidelse og behandling. Strategier for å følge sykdomsforløpet og forebygge tilbakefall, samt kommunikasjons- og problemløsningstrening for å redusere familiestress dekkes også.

Påmeldingsfrist er 12. januar 2024

Husk å oppgi allergier i merknadsfeltet.

17.04-24: Gratis tverrfaglig kvalitetsseminar om skrøpelige eldre

Bli med på vårens storsatsning! Du får faglig og lokal kunnskap som kan bedre din arbeidshverdag. Samtidig kan du bli kjent med kommunens fastleger og ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester og få oversikt over kommunens tilbud til skrøpelige eldre.

Og du kan påvirke! Dine innspill kan gjøre samarbeidet mellom fastlegekontor og kommune bedre.

Hva: SKIL (Senter for kvalitet i legekontor) kvalitetsseminar med tema skrøpelige eldre. E- modul og en dag med fysisk oppmøte gir til sammen godkjent emnekurs for leger. Leger som jobber som selvstendig næringsdrivende kan søke praksiskompensasjon fra fond i legeforeningen.

Hvorfor: Det blir stadig flere eldre, og kommunen planlegger for at flest mulig skal bo hjemme hele livet. Samtidig sier helsepersonellkommisjonen at det i fremtiden vil være færre ansatte per pasient. Da blir det enda viktigere å jobbe godt sammen. 

Når: 17.april kl. 08.00 – 15.30. Det er egne påmeldingslenker dersom du heller vil delta 18.april eller 23.april 2024

Hvor: Hotell Scandic Ambassadeur Drammen. Lunsj er inkludert.

Hvem: Alle som jobber med pasientgruppen skrøpelige eldre i Drammen kommune. Dette inkluderer fastleger, ansatte på fastlegekontor, fagsykepleiere, vernepleiere, ansatte i TMNF og PHR, samt forebyggende tjenester og andre relevante ansatte. Vi håper på størst mulig deltagelse og har bemannet opp legevakt de aktuelle datoene for å sikre øyeblikkelig hjelp.

Før seminaret må hver kursdeltager ha gjennomført:  

 • E- læringsmodul inkluderer tema skrøpelighet, gode pasientforløp, demens og utviklingshemming. (Må gjennomføres for godkjent emnekurs for leger. Anbefales også for øvrige deltakere)  
 • Forundersøkelse: Enkle spørsmål, tar rundt 5 – 10 minutter å besvare.

Påmelding: Meld deg på nedenfor. For fastleger og ansatte på fastlegekontor: Skriv legesenter under «virksomhet» og din yrkestittel under «avdeling».

Senere må du også registrere deg i lenke du får i e- post fra SKIL.  Da får du tilgang til e-læringsmodulen og forundersøkelsen.  


Program SKIL kvalitetsseminar skrøpelige eldre 17., 18. og 23. april 2024
Alle de 3 dagene har likt program. Dere kan selv velge om hele fastlegekontoret med leger og ansatte kommer samme dag, eller deler seg opp over flere dager.

18.04-24: Gratis tverrfaglig kvalitetsseminar om skrøpelige eldre

Bli med på vårens storsatsning! Du får faglig og lokal kunnskap som kan bedre din arbeidshverdag. Samtidig kan du bli kjent med kommunens fastleger og ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester og få oversikt over kommunens tilbud til skrøpelige eldre.

Og du kan påvirke! Dine innspill kan gjøre samarbeidet mellom fastlegekontor og kommune bedre.

Hva: SKIL (Senter for kvalitet i legekontor) kvalitetsseminar med tema skrøpelige eldre. E- modul og en dag med fysisk oppmøte gir til sammen godkjent emnekurs for leger. Leger som jobber som selvstendig næringsdrivende kan søke praksiskompensasjon fra fond i legeforeningen.

Hvorfor: Det blir stadig flere eldre, og kommunen planlegger for at flest mulig skal bo hjemme hele livet. Samtidig sier helsepersonellkommisjonen at det i fremtiden vil være færre ansatte per pasient. Da blir det enda viktigere å jobbe godt sammen. 

Når: 17.april kl. 08.00 – 15.30. Det er egne påmeldingslenker dersom du heller vil delta 18.april eller 23.april 2024

Hvor: Hotell Scandic Ambassadeur Drammen. Lunsj er inkludert.

Hvem: Alle som jobber med pasientgruppen skrøpelige eldre i Drammen kommune. Dette inkluderer fastleger, ansatte på fastlegekontor, fagsykepleiere, vernepleiere, ansatte i TMNF og PHR, samt forebyggende tjenester og andre relevante ansatte. Vi håper på størst mulig deltagelse og har bemannet opp legevakt de aktuelle datoene for å sikre øyeblikkelig hjelp.

Før seminaret må hver kursdeltager ha gjennomført:  

 • E- læringsmodul inkluderer tema skrøpelighet, gode pasientforløp, demens og utviklingshemming. (Må gjennomføres for godkjent emnekurs for leger. Anbefales også for øvrige deltakere)  
 • Forundersøkelse: Enkle spørsmål, tar rundt 5 – 10 minutter å besvare.

Påmelding: Meld deg på nedenfor. For fastleger og ansatte på fastlegekontor: Skriv legesenter under «virksomhet» og din yrkestittel under «avdeling».

Senere må du også registrere deg i lenke du får i e- post fra SKIL.  Da får du tilgang til e-læringsmodulen og forundersøkelsen.  


Program SKIL kvalitetsseminar skrøpelige eldre 17., 18. og 23. april 2024
Alle de 3 dagene har likt program. Dere kan selv velge om hele fastlegekontoret med leger og ansatte kommer samme dag, eller deler seg opp over flere dager.

23.4-24: Gratis tverrfaglig kvalitetsseminar om skrøpelige eldre

Bli med på vårens storsatsning! Du får faglig og lokal kunnskap som kan bedre din arbeidshverdag. Samtidig kan du bli kjent med kommunens fastleger og ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester og få oversikt over kommunens tilbud til skrøpelige eldre.

Og du kan påvirke! Dine innspill kan gjøre samarbeidet mellom fastlegekontor og kommune bedre.

Hva: SKIL (Senter for kvalitet i legekontor) kvalitetsseminar med tema skrøpelige eldre. E- modul og en dag med fysisk oppmøte gir til sammen godkjent emnekurs for leger. Leger som jobber som selvstendig næringsdrivende kan søke praksiskompensasjon fra fond i legeforeningen.

Hvorfor: Det blir stadig flere eldre, og kommunen planlegger for at flest mulig skal bo hjemme hele livet. Samtidig sier helsepersonellkommisjonen at det i fremtiden vil være færre ansatte per pasient. Da blir det enda viktigere å jobbe godt sammen. 

Når: 17.april kl. 08.00 – 15.30. Det er egne påmeldingslenker dersom du heller vil delta 18.april eller 23.april 2024

Hvor: Hotell Scandic Ambassadeur Drammen. Lunsj er inkludert.

Hvem: Alle som jobber med pasientgruppen skrøpelige eldre i Drammen kommune. Dette inkluderer fastleger, ansatte på fastlegekontor, fagsykepleiere, vernepleiere, ansatte i TMNF og PHR, samt forebyggende tjenester og andre relevante ansatte. Vi håper på størst mulig deltagelse og har bemannet opp legevakt de aktuelle datoene for å sikre øyeblikkelig hjelp.

Før seminaret må hver kursdeltager ha gjennomført:  

 • E- læringsmodul inkluderer tema skrøpelighet, gode pasientforløp, demens og utviklingshemming. (Må gjennomføres for godkjent emnekurs for leger. Anbefales også for øvrige deltakere)  
 • Forundersøkelse: Enkle spørsmål, tar rundt 5 – 10 minutter å besvare.

Påmelding: Meld deg på nedenfor. For fastleger og ansatte på fastlegekontor: Skriv legesenter under «virksomhet» og din yrkestittel under «avdeling».

Senere må du også registrere deg i lenke du får i e- post fra SKIL.  Da får du tilgang til e-læringsmodulen og forundersøkelsen.  

Program SKIL kvalitetsseminar skrøpelige eldre 17., 18. og 23. april 2024
Alle de 3 dagene har likt program. Dere kan selv velge om hele fastlegekontoret med leger og ansatte kommer samme dag, eller deler seg opp over flere dager.

 Innføring i Individuell plan og koordinatorrollen 

Kurset gir en praktisk gjennomgang av barnekoordinatorrollen. 

Alle som innvilges individuell plan får opprettet planen i Visma Flyt Samspill. Dette er et samhandlingsverktøy i skyen som bidrar til enklere tverrfaglig samhandling i kommunen. Visma Flyt Samspill er utviklet for å kunne brukes på ulike typer enheter. Det spiller altså ingen rolle om du benytter PC, nettbrett eller mobiltelefon. Programmet er like lett å bruke og oversiktlig på alle enheter og har en solid autentiserings- og tilgangskontroll som sikrer at deltakerne kun får tilgang til den informasjon planeier har gitt sitt samtykke til. Man logger inn med bank-ID eller tilsvarende. 

Du kan få en grundigere innføring ved å følge linker vi viser til i kurset. 

Kurset har en varighet på 2,5 time – fysisk oppmøte. Det vil bli satt av tid til spørsmål underveis.

HSO samling i Børsen – Bo godt hjemme

I mai inviterte kommunalsjefene for programområdene P03 – P08 sine virksomhetsledere, avdelingsledere rådgivere, hovedtillitsvalgte og vernetjenesten til samling i Børsen. Det kom mange gode innspill til verktøy vi kan utvikle på denne samlingen og nå er det tid for å komme videre i arbeidet.

Kommunalsjefene inviterer dere derfor til ny samling i Børsen.

Samlingen holdes 29. og 30.11. og det er samme program begge dager. Du melder deg på den dagen som passer best for deg.

Påmeldingsfrist er 17. november. Det er de som har mottatt invitasjon på e-post eller er invitert av sin leder på annen måte, som kan melde seg på.

Program for dagen:

Vi starter opp klokka 8.00 med kaffe og mingling. Programmet starter 8.30.

På forrige samling ble det etterspurt hva vi som kommune gjør i dag for å møte endringene vi står i. Det vil vi gi dere et lite innblikk i, og før lunsj vil du bli bedre kjent med noe av alt det spennende som skjer.

Etter lunsj skal vi bruke tid på verktøyene som er utarbeidet etter innspillene fra dere på forrige samling. Hvordan kan vi nyttiggjøre oss disse verktøyene i det daglige arbeidet? Dekker disse verktøyene behovene eller trenger vi noe mer?

Det blir tid til gode refleksjoner og det blir servert en god lunsj midt på dagen.

Vi ønsker velkommen til en ny og inspirerende samling i Børsen!

HSO samling i Børsen – Bo godt hjemme

I mai inviterte kommunalsjefene for programområdene P03 – P08 sine virksomhetsledere, avdelingsledere rådgivere, hovedtillitsvalgte og vernetjenesten til samling i Børsen. Det kom mange gode innspill til verktøy vi kan utvikle på denne samlingen og nå er det tid for å komme videre i arbeidet.

Kommunalsjefene inviterer dere derfor til ny samling i Børsen.

Samlingen holdes 29. og 30.11. og det er samme program begge dager. Du melder deg på den dagen som passer best for deg.

Påmeldingsfrist er 17. november. Det er de som har mottatt invitasjon på e-post eller er invitert av sin leder på annen måte, som kan melde seg på.

Program for dagen:

Vi starter opp klokka 8.00 med kaffe og mingling. Programmet starter 8.30.

På forrige samling ble det etterspurt hva vi som kommune gjør i dag for å møte endringene vi står i. Det vil vi gi dere et lite innblikk i, og før lunsj vil du bli bedre kjent med noe av alt det spennende som skjer.

Etter lunsj skal vi bruke tid på verktøyene som er utarbeidet etter innspillene fra dere på forrige samling. Hvordan kan vi nyttiggjøre oss disse verktøyene i det daglige arbeidet? Dekker disse verktøyene behovene eller trenger vi noe mer?

Det blir tid til gode refleksjoner og det blir servert en god lunsj midt på dagen.

Vi ønsker velkommen til en ny og inspirerende samling i Børsen!

KAT ved rus og avhengighet

Dette er andre av to kursdager (den første var i august 2022). Temaet er svært aktuelt for oss som arbeider i PHR. Peter skriver selv om innholdet den 23.8.2023:

«Alvorlige rusmiddelproblemer og vansker på viktig livsområder (somatisk og psykisk helse, økonomi, bolig, beskjeftigelse, relasjoner) går gjerne hånd i hånd. Det er ofte nødvendig med langvarig støtte og oppfølging fra mange hjelpeinstanser for at en person skal klare å opprettholde endring av rusmiddelbruk, oppnå bedre fungering og få økt livskvalitet.

Dagen blir en ferdighetstrenings dag med vekt på hvordan kognitiv-atferds terapeutiske selvhjelpsferdigheter kan øke sjansen for at en person kan opprette endring i møte med vanskelige perioder i livet, konkrete risikosituasjoner og gjentatte episoder med vonde følelser eller fristelse/sug.»

Påmeldingsfrist: 16.08.23

Husk å oppgi allergier ved påmelding (medisinske allergier)

 Innføring i Individuell plan og koordinatorrollen 

Kurset gir en praktisk gjennomgang av Visma Flyt Samspill. I tillegg gir vi deg en kort innføring i hva det vil si å være koordinator og litt om barnekoordinatorrollen. 

Alle som innvilges individuell plan får opprettet planen i Visma Flyt Samspill. Dette er et samhandlingsverktøy i skyen som bidrar til enklere tverrfaglig samhandling i kommunen. Visma Flyt Samspill er utviklet for å kunne brukes på ulike typer enheter. Det spiller altså ingen rolle om du benytter PC, nettbrett eller mobiltelefon. Programmet er like lett å bruke og oversiktlig på alle enheter og har en solid autentiserings- og tilgangskontroll som sikrer at deltakerne kun får tilgang til den informasjon planeier har gitt sitt samtykke til. Man logger inn med bank-ID eller tilsvarende. 

Du kan få en grundigere innføring ved å følge linker vi viser til i kurset. 

Kurset har en varighet på 1,5 time – fysisk oppmøte. Det vil bli satt av tid til spørsmål underveis.

Implementeringsnettverk for ledere

Få det til å skje i praksis!

Formål: Som leder føler du deg trygg til å ta de riktige avgjørelsene. Du luker ut oppgaver som ikke virker og frigjør kapasitet til å gjøre noe nytt. 

Mål: Styrke og utvikle dine ferdigheter som implementeringsleder i egen arbeidshverdag.  

Delmål: 

 • Du skaper et klima på arbeidsplassen som fremmer rekruttering og en stabil arbeidskraft. 
 • Du jobber planmessig og systematisk med dine ansatte som igjen gir; 
 • Bedre kvalitet på tjenestene. 
 • Opplevd økt fornøydhet hos pasienter og pårørende 
 • Tryggere ansatte som får brukt og utviklet egen kompetanse 
 • Høyere endringskapasitet 

Målgruppe:  

 • Ledere som jobber nærmest tjenestemottakere i Buskerudkommunene 
 • Hjemmetjenester, – somatikk, psykiske helsetjenester og tjenester til utviklingshemmede 
 • Institusjonstjenester 
 • Forebyggende tjenester 

FRIST: 22. juni 2023, mulighet for å stå på venteliste om kurset er fult. Ta kontakt med fag- og gjennomføringskoordinator i ditt område.

Påmelding til første samling = påmelding til hele nettverksperioden

Infoark om implementeringsnettverket: prosessveiledning-og-implementeringsarbeid-rettet-mot-kommunene-i-buskerudomradet (utviklingssenter.no)

Dagskurs om autismespekter lidelser.

Innhold i dagen:

 • Generelt om temaet
 • Kort om kvinner med autisme
 • Psykiske vansker og evt. rusutfordringer ved samtidig autismespekterforstyrrelse
 • Hva hjelper?
 • Å leve med autisme, bl. a. være kvinne med autisme
 • Erfaringer med hva som er nyttig hjelp
 • Kommunikasjon, empati
 • Sosial deltakelse (for eksempel opplever vi at en del ikke selv ønsker så mye sosialt, men andre kan ha ønsker på deres vegne).

Om kursholderne:

Gro Dahle er forfatter, skrivelærer, mor og mormor og hundeoppdretter – og er selv i autismespekteret. Hun har holdt mange skrivekurs for mange ulike grupper og hun har skrevet 65 bøker i alle sjangre, dikt, noveller, romaner, bildebøker, barnebøker og fagbøker – og opera og teater for både barn og voksne. Hun er kanskje mest kjent for bildebøkene hun har lagd sammen med mannen sin og datteren, disse bildebøkene handler ofte om vanskelige temaer og vonde hemmeligheter slik som vold i hjemmet, incest, omsorgssvikt og psykisk syke foreldre.

Øyvind Bastnes Lie er utdannet psykolog ved Universitet i Oslo, med spesialisering i klinisk nevropsykologi. Han har erfaring med utredning av autisme og andre utviklingsforstyrrelser, både i spesialisthelsetjeneste og NAV.

Påmeldingsfrist: 8. juni 2023

Husk å oppgi allergier ved påmelding

Systematikk og forløp

Systematikk i arbeidet og en felles oppfatning med bruker av forløpet (start og avslutning) er sentralt for at en skal kunne gi best mulig tjenester i PHR. Dette gjør vi for å følge opp hvordan tjenesten fungerer og for å sikre kontinuerlig medvirkning og selvbestemmelse hos brukerne våre. Kvalitet i tjenesten vår forutsetter systematikk, kontinuerlig oppfølging av resultater med høyt fokus på reell brukermedvirkning og selvbestemmelse. Dagen blir brukt til 1) kort gjennomgang av hvorfor systematikk i arbeidet og oppfølging av forløp PHR, 2) eksisterende rutine for kvalitetsoppfølging i EQS, 3) arbeid med gjennomgang av egen brukerliste og 4) framlegg med diskusjon

Deltakerne forbereder seg ved å gå gjennom og ha en oversikt over sine brukere med hensyn til systematikk i eget arbeid og hvor i forløpet den enkelte brukeren er (så langt det lar seg gjøre).  

Påmeldingsfrist: torsdag 8. juni

Husk å oppgi allergier ved påmelding (medisinske grunner)

Systematikk og forløp

Systematikk i arbeidet og en felles oppfatning med bruker av forløpet (start og avslutning) er sentralt for at en skal kunne gi best mulig tjenester i PHR. Dette gjør vi for å følge opp hvordan tjenesten fungerer og for å sikre kontinuerlig medvirkning og selvbestemmelse hos brukerne våre. Kvalitet i tjenesten vår forutsetter systematikk, kontinuerlig oppfølging av resultater med høyt fokus på reell brukermedvirkning og selvbestemmelse. Dagen blir brukt til 1) kort gjennomgang av hvorfor systematikk i arbeidet og oppfølging av forløp PHR, 2) eksisterende rutine for kvalitetsoppfølging i EQS, 3) arbeid med gjennomgang av egen brukerliste og 4) framlegg med diskusjon

Deltakerne forbereder seg ved å gå gjennom og ha en oversikt over sine brukere med hensyn til systematikk i eget arbeid og hvor i forløpet den enkelte brukeren er (så langt det lar seg gjøre).  

Påmeldingsfrist: torsdag 18. mai

Husk å oppgi allergier ved påmelding (medisinske grunner)

«Å leve et liv, ikke vinne en krig» med filosof og kat terapeut Viggo Johansen

Modul 3: fra kontroll til aksept, en mindfulness-basert tilnærming

Hjernen på autopilot strever etter kontroll. Kontroll-strategier kan fungere godt i mange sammenhenger, særlig overfor fysiske og konkrete utfordringer – men de fungerer svært dårlig mht. tanker og følelser. Det som derimot fungerer utmerket på vårt eget sinn, spesielt med hensyn til utfordrende tanker og følelser, er aksept-strategier! Akseptens motsetning er emosjonell unnvikelse. Unnvikelse låser oss fast, aksept frigjør. Aksept er en holdning, men det er også en ferdighet – en trenbar ferdighet. Denne dagen skal vi nærmere på hva aksept er, og hva det ikke er, og ikke minst hvordan det konkret kan trenes på.

Påmeldingsfrist: 20.april 2023

Husk å oppgi allergier ved påmelding.

Trening og utvikling av ferdigheter, veiledning og det psykologiske kasus arbeidet med PhD, psykolog Irene H. Oesterich

Programmet disse to dagene sees i forlengelse av undervisningen i 2022, med fokus på dobbelt diagnose og vekt på oppbygging av styrker, selv-verdi, livslyst og motstandskraft. Irene går gjennom teori, metode og gjennomfører demonstrasjon med hjelp av deltakere, samt diskuterer modellen. Dagene er ferdighetsbaserte med både rollespill og par-øvelser. Deltakerne forbereder seg ved å ta med en egen brukersak.

Husk å oppgi allergier ved påmelding.

Påmeldingsfrist: Torsdag 16. mars

Kognitiv Atferdsterapi ved unnvikende – engstelig personlighetsforstyrrelse

Hans M. Nordahl, professor ved NTNU, holder en dags kurs med tema unnvikende personlighetslidelse (UPF). Lidelsen kjennetegnes med gjennomgripende unnvikelse i tenkning, følelser og atferd. I tillegg sliter ofte klientene med lav selvfølelse, angst og ubehag i sosiale relasjoner. Klienter med UPF er ofte vanskelig å behandle, grunnet disse trekkene. Ofte fordi unnvikelsen er tilslørt og vanskelig å fange opp av behandler.

Kursdagen fokuserer på å kjenne igjen og behandle unnvikende personlighetstrekk utfra et kognitiv perspektiv, og lære hensiktsmessige måter å kommunisere og samarbeide med klienter med unnvikende trekk. 

NB! Husk å oppgi allergier ved påmelding

Påmeldingsfrist er 9. februar

Stress og stressmestring 26.10.2022 med Viggo Johansen

Om denne modulen (den andre av fire):

De fleste vet godt hva stress er som en erfaring, men de færreste vet hva stress er som et vitenskapelig konsept. I dag skal vi dekonstruere stress, lære hva som skjer i hjernen og nervesystemet under stress – og ikke minst, få konkrete ferdigheter for å bryte ut av det negative stresset. Du vil blant annet lære om dette:

•             Den negative- og positive stress-sirkelen
•             Hjernens negativitets-bias, og hvordan den påvirker din hverdag
•             Konkrete verktøy for å bli motstandsdyktig mot stress

Viggo har hovedfag i filosofi ved Universitetet i Oslo samt 3 års videreutdannelse i kognitiv terapi ved Sct. Hans Hospital i Roskilde, Danmark. Han har 30 års erfaring med mindfulness-meditasjon. Fire av disse årene levde han som buddhistmunk (1994-1998). Siden 2004 har han jobbet med endringsprosesser i grupper og med enkeltpersoner. Viggo har skrevet to bøker ”Indre stillhet”, Arneberg Forlag 2013 og «Stille vitne: mindfulness-meditasjon», Arneberg Forlag 2015.

Påmeldingsfrist torsdag 20.10.2022

Husk å oppgi allergier i merknadsfeltet ved påmelding.

Psykolog, phd. Irene H. Oestrich holder to nye kursdager innenfor rus og dobbel – diagnoser

Dag 1. Misbrukets natur:  Misbrukets natur, konsekvenser og hvorfor trang og sug er så sentralt. Undervisningen har fokus på psykologiske behandlingsmetoder sett ut fra personens perspektiv og rusens kraft. Dessuten er det fokus på det utbredte fenomenet dobbeltdiagnoser og på hvordan man hjelper med å øke livskvalitet (sunnhet), følelsesmessig balanse og mestring/ coping.

Dag 2. Følelsenes krefter: Her settes fokus på et kjerneområde, nemlig følelsenes krefter. Dette er transdiagnostisk og handler om følelsenes betydning for menneskers reaksjonsmønster, emosjonell intelligens og enda viktigere følelsesregulering med gjennomgang av noen beroligende øvelser .

Det serveres lunsj. Husk å oppgi allergier i merknadsfeltet.

Påmeldingsfrist torsdag 22. september 2022.

Kurssted: Futurum, adresse: Wergelandsgate 9

Varighet: 7 timer

Kursrekke i Kognitiv Atferds Terapi: Trinn 2

Velkommen til e-læringskurs i Kognitiv Atferds Terapi (KAT) Trinn 2

I trinn 2 videreføres prinsippene og metodene i trinn 1. Nye områder og komplekse problemstillinger introduseres og er ment for å gi bredde i bruk av kognitiv adferdsterapi.

Forhåndsvis i ny fane

Modul 1: PTSD og komplekse traumer

Modul 2:
Dag 1 – Oppbygging av selvverd og personlig styrke og
Dag 2 – Livslyst og motstandskraft
med psykolog, PhD Irene H. Oestrich

Modul 3:
Tilstedeværelse og selvledelse. Del 1 av 4: Hva er mindfulness? Med filosof og KAT-terapeut Viggo Johansen


Modul 4:
Kroniske depresjoner med professor Hans M. Nordahl

Modul 5: Dag 1 og 2 – Kognitiv ferdighetstrening for jobbsøking og arbeidsliv (TSW): Styrking av selvledelse hos personer med psykisk uhelse og rus.
Susan R. McGurk og Kim T.  Mueser, Center for Psychiatric Rehabilitation, Boston University


Modul 6:
Kognitiv Atferds Terapi ved rus og avhengighet del 1, med Peter Prescott (august 2022)

Modul 7:
Dag 1 – Misbrukets natur
Dag 2 – Følelsenes krefter

Modul 8:
Tilstedeværelse og selvledelse. Del 2 av 4: Stress og stressmestring

Modul 9:
Neeta Myrseth Parmar – blir ikke lagt ut.

Modul 10:
Korttids intervensjon ved traumer og PTSD, Brief Relaxation, Education and Trauma Healing, – BREATH. Dag 1 og 2.  Kim T.  Mueser, Center for Psychiatric Rehabilitation, Boston University

Modul 11:
Hans Nordahl, Unnvikende personlighetsforstyrrelse

Modul 12: 
Irene Oestrich, ferdighetstrening dag 1 og 2

Modul 14: 
Viggo Johansen: Del 3, Mindfullness og selvledelse

Modul 15: 
Interne krefter i kommunen, Systematikk og forløp


Modul 16: 

Peter Prescott, Kognitiv Atferds Terapi ved rus og avhengighet del 2 (august 2023)

Modul 17
Dag 4, Selvledelse og Mindfulness ved filosof og KAT terapeut Viggo Johansen

Modul 18
Dag 2, Kognitiv atferds terapi ved lav selvverdi, ved Neeta Myrseth Parmar

Modul 20
Pårørende arbeid, dag 1 og 2,  ved Kim T. Mueser

Modul 21
Dag 1 og 2, Sokratisk metode og Atferds eksperiment ved psykolog, PhD Helen Kennerley.

Opptak fra 28. februar:

Opptak fra 29. februar:

Modul 22
Dag 1 og dag 2, Motiverende metoder ved psykolog, PhD Irene H. Oestrich.

Opptak 13. mars:

Opptak 14. mars:

Grunnleggende kurs i Målrettet miljøarbeid i tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne

Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne i Horten, Sandefjord og Drammen kommune, ønsker med dette velkommen til kurs om Målrettet miljøarbeid på Teams.

Lenke til kurset finner du her: Klikk her for å delta i møtet. Den er også lagt inn i invitasjon og program som distribueres innad i den enkelte arrangørkommune.

Målgruppe: Medarbeidere i tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne i Horten, Sandefjord og Drammen kommune vil bli prioritert.

Kurset vil gi kunnskap på et grunnleggende nivå og består av fem presentasjoner:

 • Forankring i veileder, etikk og brukermedvirkning v/Hege Kylland, Drammen kommune
 • Kartlegging/registrering v/Evelyn Skalstad, Drammen kommune
 • Målvalg v/Anders Johansen og Magnus Vindstad Ilebrekke, Sandefjord kommune
 • Tiltak v/Anders Johansen og Magnus Vindstad Ilebrekke, Sandefjord kommune
 • Evaluering v/Silje Haagenrud Brønn og Eline Brevik, Horten kommune

NB: Det vil gjøres opptak i Teams av hvert faginnlegg, slik at de kan lagres og brukes i senere undervisningsøyemed/videregående opplæring i Workshops i arrangørkommunene.

Merk: det vil KUN gjøres opptak av faginnlegg, og ikke av kurset som helhet. Det vil derav ikke være behov for samtykker fra deltakere da de ikke vil inviteres til dialog i selve presentasjonene.

Introduksjon til recovery begrepet i psykisk helse- og rusarbeid

Velkommen til e-læringskurs og ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­introduksjon til recovery begrepet i psykisk  helse- og rusarbeid

Recovery kan beskrives som å komme seg, tilfriskne, leve et godt liv med de utfordringer man har. Kjernen i recovery er brukermedvirkning, fokus på ressurser, solidaritet, samfunnsforhold, levekår og bedring på personens premisser. Recovery handler om å se muligheter og finne fram til gode og nærende fellesskap. Recoveryorientering er blant annet å tilrettelegge for at hver enkelt bruker kan få et best mulig liv på egne premisser.

Målgruppe: Introduksjonsfilmene er egnet for alle som ønsker en innføring i begrepet recovery, og eksempler fra praksis innenfor psykisk helse og rusarbeid i Drammen og Mjøndalen.

Film 1
Litt om Recovery ved Bengt Eirik Karlsson/Professor/ Senter for psykisk helse og rus/ Fakultet for helse- og sosialvitenskap/ Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, USN.

Film 2
Recovery – et samarbeidsprosjekt ved Trude Gøril Klevan/Førsteamanuensis/Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag/Fakultet for helse- og sosialvitenskap/USN

Kursrekke i Feedback Informerte Tjenester

Velkommen til e-læringskurs i Feedback Informerte Tjenester (FIT)

Feedback Informerte Tjenester er et verktøy som sikrer at hjelpemottaker får innflytelse på hjelpen som gis. Kursrekken i FIT består av ulike moduler med vekt på både viktige prinsipper og praksisutøvelse. De første fem modulene er nå tilgjengelig. Flere moduler vil komme etter hvert. Alle som ønsker kan følge kurset digitalt.

Målgruppe: Kurset er egnet for alle som ønsker mer kunnskap om FIT.

Modul 1: Introduksjon
Modul 2: Hvorfor FIT?
Modul 3: ORS og SRS
Modul 4: Introdusere FIT
Modul 5: OpenFIT
Modul: Modul 6: Oppdateringer i programmet OpenFIT og OpenFIT app

Modul 1: Introduksjon

Powerpoint Modul 1

Modul 2: Hvorfor FIT?

Powerpoint Modul 2

Modul 3: ORS og SRS

Powerpoint Modul 3

Modul 4: Introdusere FIT

Powerpoint Modul 4

Modul 5: OpenFIT

Modul 6: Oppdateringer i programmet OpenFIT og OpenFIT app

FIT-dag 4. september 2020
Innledning
Birgit Valla I
Birgit Valla II
Rolf Sundet
Hilsen fra Scott Miller

Nettverkssamling psykisk helse- og rusarbeid

USHT Viken (Buskerud) ønsker alle ressurspersoner innen nettverket for psykisk helse og rusarbeid velkommen til samlingen. Vi inviterer til nettverksbygging og rom for videre utvikling sammen.

Forberedelse til dagen: ressurspersoner/deltaker innhenter nødvendig informasjon og innspill om behov i egen kommune knyttet til psykisk helse- og rusarbeid. Tenk også gjennom innspill til å være ressursperson i dette nettverket. Hvilke tanker gjør du deg til mandatet for nettverket (se vedlegg). /S

Fagdag psykisk helse- og rusarbeid høst 2020

Arne Holte, Professor emeritus i helsepsykologi, Universitetet i Oslo. Tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, er hoved forleser på fagdagen.

Fagdagen gjennomføres på streaming, det 20 plasser for fysisk oppmøte i Drammen. Du må skrive i merknadsfeltet under registrering om du delta fysisk eller digitalt.

Kursrekke i Kognitiv Atferds Terapi: Trinn 1

Velkommen til e-læringskurs i Kognitiv Atferds Terapi (KAT)

Kursrekken består av 12 moduler med vekt på grunnprinsipper og metoder i kognitiv atferdsterapi, og inneholder fem teorimoduler og syv ferdighetsmoduler.

Modul 1: Grunnprinsipper og kartleggingsverktøy

Modul 2: Kasusformulering (Min vei)

Modul 3: Mål og målarbeid

Modul 4: Målarbeidsmodeller

Modul 5: Psykoedukasjon

Mosul 6: Målrettet egenutvikling som KAT terapeut

Modul 7: Ivaretakelse av deg selv

Modul 8: Depresjon

Modul 9: Angst

Modul 10: Eksponering

Modul 11: Traumer og PTSD

Modul 12: Rus

Modul 1: Grunnprinsipper og kartleggingsverktøy

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte
Webinar med Hans Nordahl – grunnprinsipper

Modul 2: Kasusformulering – Min vei

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte 
Kasusformulering (tekstversjon)

Modul 3: Mål og målarbeid

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte

Modul 4: Målarbeidsmodeller

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte

Modul 5: Psykoedukasjon

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte
CTACS

Modul 6: Målrettet egenutvikling som KAT terapeut

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte

Modul 7: Ivaretakelse av deg selv

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte

Modul 8: Ferdighetstrening depresjon

Modul 9: Ferdighetstrening angst

Modul 10: Teori og eksponering ved angst

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte


Eksponering for orm

Eksponering for bru

Eksponering for edderkopp


Modul 11: Traumer og PTSD

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte

Modul 12: RUS

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte