Sektor: Helse og Omsorg

proACT-instruktørkurs

Kurset er for medarbeidere som skal bli instruktører i proACT og skal starte proACT-kurs.

Instruktøren må ha 3-årig høyskoleutdanning (sykepleier, vernepleier e.l.) og rollen som instruktør må være forankret hos egen leder.

Kurset går over to dager og du må delta begge dager for å få sertifisering som proACT-instruktør.

USHT Viken (Buskerud) dekker kursdagene. Arbeidsgiver dekker reise. Kursdeltakere får nødvendig materiell av USHT Viken (Buskerud).

Frist for påmelding: 02. mai 2023

Trening og utvikling av ferdigheter, veiledning og det psykologiske kasus arbeidet med PhD, psykolog Irene H. Oesterich

Programmet disse to dagene sees i forlengelse av undervisningen i 2022, med fokus på dobbelt diagnose og vekt på oppbygging av styrker, selv-verdi, livslyst og motstandskraft. Irene går gjennom teori, metode og gjennomfører demonstrasjon med hjelp av deltakere, samt diskuterer modellen. Dagene er ferdighetsbaserte med både rollespill og par-øvelser. Deltakerne forbereder seg ved å ta med en egen brukersak.

Husk å oppgi allergier ved påmelding.

Påmeldingsfrist: Torsdag 16. mars

Samling i fagnettverk for ressurspersoner innen demensomsorg

Velkommen til vårsamling i fagnettverket for demensomsorg. Vi møtes fysisk med fokus på temaer innen demensplan 2025. Program kommer…

 

Formål:
Bidra til å styrke levekårene og kvaliteten i demensomsorgen gjennom
kompetanseheving for fagansvarlige som yter tjenester til brukergruppen.
Mål:
Erverve seg kunnskap og forståelse med mål og formål i Demensplanen 2025 og
nasjonale faglige retningslinjer.

Målgruppe:
Rådgiver/leder
Hukommelsesteam/Demenskoordinator/ressurspersoner innen demens

Mentoropplæring i digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

 USHT Viken (Buskerud) arrangerer opplæring for ressurspersoner i palliasjon som skal bli mentorer i opplæringspakken i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Som mentor i kommunen vil du ha ansvar for informasjon om pakken til ledere og medarbeidere. Du har også ansvar for gjennomføring av samlinger, veiledning og oppfølging av medarbeidergruppen som gjennomfører opplæringspakken.

MÅL:

 • Bli kjent med innholdet i opplæringspakken
 • Erverve kunnskap og kompetanse om rollen som mentor

Den digitale opplæringspakken inneholder læringsmateriell med hovedfokus på oppgaver knyttet til behandling og omsorg av pasienter med kort forventet levetid, og som har behov for lindring av plagsomme symptomer i senere faser av sykdomsforløpet og helt frem til livet er avsluttet.

MÅLGRUPPE: Ressurspersoner i palliasjon som skal bli mentorer

KOSTNAD: Lisensavgift på 300,- per mentor, kommunen får regning fra Høyskolen i Innlandet (HiNN)

Frist for påmelding 11. april

Kognitiv Atferdsterapi ved unnvikende – engstelig personlighetsforstyrrelse

Hans M. Nordahl, professor ved NTNU, holder en dags kurs med tema unnvikende personlighetslidelse (UPF). Lidelsen kjennetegnes med gjennomgripende unnvikelse i tenkning, følelser og atferd. I tillegg sliter ofte klientene med lav selvfølelse, angst og ubehag i sosiale relasjoner. Klienter med UPF er ofte vanskelig å behandle, grunnet disse trekkene. Ofte fordi unnvikelsen er tilslørt og vanskelig å fange opp av behandler.

Kursdagen fokuserer på å kjenne igjen og behandle unnvikende personlighetstrekk utfra et kognitiv perspektiv, og lære hensiktsmessige måter å kommunisere og samarbeide med klienter med unnvikende trekk. 

NB! Husk å oppgi allergier ved påmelding

Påmeldingsfrist er 9. februar

Førstehjelp ved selvmordsfare

Selvmord er et komplekst samfunnsproblem. Mange kan lære å gi førstehjelp ved selvmordsfare. Kurset gir handlingskompetanse som kan bidra til å redde liv.

På kurset får du mulighet til å bli mer bevisst dine egne holdninger til selvmord. Kurslederne gjennomgår kunnskap om selvmordsatferd og viser en modell for intervensjon ved selvmordsfare. Vi øver på å bruke modellen. 

Du lærer å:

 • oppdage mennesker som har det vanskelig og kan være i selvmordsfare
 • stille direkte spørsmål om selvmordstanker
 • hjelpe personen i selvmordsfare til å snakke om det som er vanskelig
 • arbeide med usikkerhet om å leve eller dø
 • lage og iverksette en plan med vedkommende, hvor målet er å berge liv
 • bruke hjelperessurser i lokalsamfunnet

Kurset bruker ulike læringsmetoder som forelesning, film, diskusjon, erfaringsutveksling, praktiske øvelser og arbeid i grupper. Kurset er prosessorientert og har en faglig og pedagogisk oppbygning som krever full deltakelse begge kursdagene.

Førstehjelp ved selvmordsfare undervises av godkjente kursledere. Vivat har ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset. Kurset er utviklet av LivingWorks i Canada og brukes internasjonalt under betegnelsen ASIST, Applied Suicide Intervention Skills Training.

Mer informasjon om kurset og Vivat finnes på http://www.vivatselvmordsforebygging.net/

Velkommen på kurs!

Selvmordstemaet berører, og kurset utfordrer på mange plan. Dersom du er i en livssituasjon hvor du selv har behov for hjelp med selvmordstanker, anbefaler Vivat at du oppsøker hjelp og heller deltar på kurs ved en senere anledning. 


Kurset er for ansatte i Drammen kommune, og det ville kunne bli foretatt en prioritering av deltagerne. Skriv inn dersom du er student.

Det serveres lunsj, kaffe, te og frukt begge dagene. Virksomhetene kan bli fakturert for deltagelse, kr. 350,- per deltager (kr. 200,- for studenter), evt. pluss bevertning.

Ta kontakt med kursansvarlig på e-post dersom kurset er fulltegnet og du ønsker plass. Vi oppretter venteliste.

Kursholdere: Linda Kristin Jakobsen og Envor M. Bjørgo Skårdalsmo


Det er bindende påmelding!

Kurset er godkjent av følgende fagforeninger:
• Den norske legeforening: Emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanning
i allmennmedisin (16 poeng). Valgfritt kurs under spesialisering og for spesialistenes
etterutdanning i samfunnsmedisin (14 timer).
• Fagforbundet: Tellende til klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere (14 timer)
• Norsk Ergoterapeutforbund: Spesialistspesifikk kurs meritterende til ergoterapispesialist i
allmennhelse og mental helse (12 timer)
• Norsk Psykologforening: Fritt spesialkurs (14 timer) og vedlikeholdskurs (14 timer)
• Norsk Sykepleierforbund: Merittering for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/
spesialsykepleie (14 timer)
• Norsk Gestaltterapeut Forening: 12 timer Profesjonell faglig oppdatering i kategori D2


Førstehjelp ved selvmordsfare

Selvmord er et komplekst samfunnsproblem. Mange kan lære å gi førstehjelp ved selvmordsfare. Kurset gir handlingskompetanse som kan bidra til å redde liv.

På kurset får du mulighet til å bli mer bevisst dine egne holdninger til selvmord. Kurslederne gjennomgår kunnskap om selvmordsatferd og viser en modell for intervensjon ved selvmordsfare. Vi øver på å bruke modellen. 

Du lærer å:

 • oppdage mennesker som har det vanskelig og kan være i selvmordsfare
 • stille direkte spørsmål om selvmordstanker
 • hjelpe personen i selvmordsfare til å snakke om det som er vanskelig
 • arbeide med usikkerhet om å leve eller dø
 • lage og iverksette en plan med vedkommende, hvor målet er å berge liv
 • bruke hjelperessurser i lokalsamfunnet

Kurset bruker ulike læringsmetoder som forelesning, film, diskusjon, erfaringsutveksling, praktiske øvelser og arbeid i grupper. Kurset er prosessorientert og har en faglig og pedagogisk oppbygning som krever full deltakelse begge kursdagene.

Førstehjelp ved selvmordsfare undervises av godkjente kursledere. Vivat har ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset. Kurset er utviklet av LivingWorks i Canada og brukes internasjonalt under betegnelsen ASIST, Applied Suicide Intervention Skills Training.

Mer informasjon om kurset og Vivat finnes på http://www.vivatselvmordsforebygging.net/

Velkommen på kurs!

Selvmordstemaet berører, og kurset utfordrer på mange plan. Dersom du er i en livssituasjon hvor du selv har behov for hjelp med selvmordstanker, anbefaler Vivat at du oppsøker hjelp og heller deltar på kurs ved en senere anledning. 


Kurset er for ansatte i Drammen kommune, og det ville kunne bli foretatt en prioritering av deltagerne. Skriv inn dersom du er student.

Det serveres lunsj, kaffe, te og frukt begge dagene. Virksomhetene kan bli fakturert for deltagelse, kr. 350,- per deltager (kr. 200,- for studenter), evt. pluss bevertning.

Ta kontakt med kursansvarlig på e-post dersom kurset er fulltegnet og du ønsker plass. Vi oppretter venteliste.

Kursholdere: Linda Kristin Jakobsen og Envor M. Bjørgo Skårdalsmo


Det er bindende påmelding!

Kurset er godkjent av følgende fagforeninger:
• Den norske legeforening: Emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanning
i allmennmedisin (16 poeng). Valgfritt kurs under spesialisering og for spesialistenes
etterutdanning i samfunnsmedisin (14 timer).
• Fagforbundet: Tellende til klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere (14 timer)
• Norsk Ergoterapeutforbund: Spesialistspesifikk kurs meritterende til ergoterapispesialist i
allmennhelse og mental helse (12 timer)
• Norsk Psykologforening: Fritt spesialkurs (14 timer) og vedlikeholdskurs (14 timer)
• Norsk Sykepleierforbund: Merittering for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/
spesialsykepleie (14 timer)
• Norsk Gestaltterapeut Forening: 12 timer Profesjonell faglig oppdatering i kategori D2


Stress og stressmestring 26.10.2022 med Viggo Johansen

Om denne modulen (den andre av fire):

De fleste vet godt hva stress er som en erfaring, men de færreste vet hva stress er som et vitenskapelig konsept. I dag skal vi dekonstruere stress, lære hva som skjer i hjernen og nervesystemet under stress – og ikke minst, få konkrete ferdigheter for å bryte ut av det negative stresset. Du vil blant annet lære om dette:

•             Den negative- og positive stress-sirkelen
•             Hjernens negativitets-bias, og hvordan den påvirker din hverdag
•             Konkrete verktøy for å bli motstandsdyktig mot stress

Viggo har hovedfag i filosofi ved Universitetet i Oslo samt 3 års videreutdannelse i kognitiv terapi ved Sct. Hans Hospital i Roskilde, Danmark. Han har 30 års erfaring med mindfulness-meditasjon. Fire av disse årene levde han som buddhistmunk (1994-1998). Siden 2004 har han jobbet med endringsprosesser i grupper og med enkeltpersoner. Viggo har skrevet to bøker ”Indre stillhet”, Arneberg Forlag 2013 og «Stille vitne: mindfulness-meditasjon», Arneberg Forlag 2015.

Påmeldingsfrist torsdag 20.10.2022

Husk å oppgi allergier i merknadsfeltet ved påmelding.

Psykolog, phd. Irene H. Oestrich holder to nye kursdager innenfor rus og dobbel – diagnoser

Dag 1. Misbrukets natur:  Misbrukets natur, konsekvenser og hvorfor trang og sug er så sentralt. Undervisningen har fokus på psykologiske behandlingsmetoder sett ut fra personens perspektiv og rusens kraft. Dessuten er det fokus på det utbredte fenomenet dobbeltdiagnoser og på hvordan man hjelper med å øke livskvalitet (sunnhet), følelsesmessig balanse og mestring/ coping.

Dag 2. Følelsenes krefter: Her settes fokus på et kjerneområde, nemlig følelsenes krefter. Dette er transdiagnostisk og handler om følelsenes betydning for menneskers reaksjonsmønster, emosjonell intelligens og enda viktigere følelsesregulering med gjennomgang av noen beroligende øvelser .

Det serveres lunsj. Husk å oppgi allergier i merknadsfeltet.

Påmeldingsfrist torsdag 22. september 2022.

Kurssted: Futurum, adresse: Wergelandsgate 9

Varighet: 7 timer

Kursrekke i Kognitiv Atferds Terapi: Trinn 2

Velkommen til e-læringskurs i Kognitiv Atferds Terapi (KAT) Trinn 2

I trinn 2 videreføres prinsippene og metodene i trinn 1. Nye områder og komplekse problemstillinger introduseres og er ment for å gi bredde i bruk av kognitiv adferdsterapi.

Forhåndsvis i ny fane

Modul 1: PTSD og komplekse traumer

Modul 2:
Dag 1 – Oppbygging av selvverd og personlig styrke og
Dag 2 – Livslyst og motstandskraft
med psykolog, PhD Irene H. Oestrich

Modul 3:
Tilstedeværelse og selvledelse. Del 1 av 4: Hva er mindfulness? Med filosof og KAT-terapeut Viggo Johansen

Modul 4: Kroniske depresjoner med professor Hans M. Nordahl

Modul 5: Dag 1 og 2 – Kognitiv ferdighetstrening for jobbsøking og arbeidsliv (TSW): Styrking av selvledelse hos personer med psykisk uhelse og rus.
Susan R. McGurk og Kim T.  Mueser, Center for Psychiatric Rehabilitation, Boston University

Modul 6: Kommer senere (Peter Prescott)

Modul 7:
Dag 1 – Misbrukets natur
Dag 2 – Følelsenes krefter

Modul 8:
Tilstedeværelse og selvledelse. Del 2 av 4: Stress og stressmestring

Modul 9:
Neeta Myrseth Parmar – kommer

Modul 10:
Korttids intervensjon ved traumer og PTSD, Brief Relaxation, Education and Trauma Healing, – BREATH. Dag 1 og 2.  Kim T.  Mueser, Center for Psychiatric Rehabilitation, Boston University

Grunnleggende kurs i Målrettet miljøarbeid i tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne

Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne i Horten, Sandefjord og Drammen kommune, ønsker med dette velkommen til kurs om Målrettet miljøarbeid på Teams.

Lenke til kurset finner du her: Klikk her for å delta i møtet. Den er også lagt inn i invitasjon og program som distribueres innad i den enkelte arrangørkommune.

Målgruppe: Medarbeidere i tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne i Horten, Sandefjord og Drammen kommune vil bli prioritert.

Kurset vil gi kunnskap på et grunnleggende nivå og består av fem presentasjoner:

 • Forankring i veileder, etikk og brukermedvirkning v/Hege Kylland, Drammen kommune
 • Kartlegging/registrering v/Evelyn Skalstad, Drammen kommune
 • Målvalg v/Anders Johansen og Magnus Vindstad Ilebrekke, Sandefjord kommune
 • Tiltak v/Anders Johansen og Magnus Vindstad Ilebrekke, Sandefjord kommune
 • Evaluering v/Silje Haagenrud Brønn og Eline Brevik, Horten kommune

NB: Det vil gjøres opptak i Teams av hvert faginnlegg, slik at de kan lagres og brukes i senere undervisningsøyemed/videregående opplæring i Workshops i arrangørkommunene.

Merk: det vil KUN gjøres opptak av faginnlegg, og ikke av kurset som helhet. Det vil derav ikke være behov for samtykker fra deltakere da de ikke vil inviteres til dialog i selve presentasjonene.

Introduksjon til recovery begrepet i psykisk helse- og rusarbeid

Velkommen til e-læringskurs og ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­introduksjon til recovery begrepet i psykisk  helse- og rusarbeid

Recovery kan beskrives som å komme seg, tilfriskne, leve et godt liv med de utfordringer man har. Kjernen i recovery er brukermedvirkning, fokus på ressurser, solidaritet, samfunnsforhold, levekår og bedring på personens premisser. Recovery handler om å se muligheter og finne fram til gode og nærende fellesskap. Recoveryorientering er blant annet å tilrettelegge for at hver enkelt bruker kan få et best mulig liv på egne premisser.

Målgruppe: Introduksjonsfilmene er egnet for alle som ønsker en innføring i begrepet recovery, og eksempler fra praksis innenfor psykisk helse og rusarbeid i Drammen og Mjøndalen.

Film 1
Litt om Recovery ved Bengt Eirik Karlsson/Professor/ Senter for psykisk helse og rus/ Fakultet for helse- og sosialvitenskap/ Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, USN.

Film 2
Recovery – et samarbeidsprosjekt ved Trude Gøril Klevan/Førsteamanuensis/Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag/Fakultet for helse- og sosialvitenskap/USN

Kursrekke i Feedback Informerte Tjenester

Velkommen til e-læringskurs i Feedback Informerte Tjenester (FIT)

Feedback Informerte Tjenester er et verktøy som sikrer at hjelpemottaker får innflytelse på hjelpen som gis. Kursrekken i FIT består av ulike moduler med vekt på både viktige prinsipper og praksisutøvelse. De første fem modulene er nå tilgjengelig. Flere moduler vil komme etter hvert. Alle som ønsker kan følge kurset digitalt.

Målgruppe: Kurset er egnet for alle som ønsker mer kunnskap om FIT.

Modul 1: Introduksjon
Modul 2: Hvorfor FIT?
Modul 3: ORS og SRS
Modul 4: Introdusere FIT
Modul 5: OpenFIT

Modul 1: Introduksjon

Powerpoint Modul 1

Modul 2: Hvorfor FIT?

Powerpoint Modul 2

Modul 3: ORS og SRS

Powerpoint Modul 3

Modul 4: Introdusere FIT

Powerpoint Modul 4

Modul 5: OpenFIT

FIT-dag 4. september 2020
Innledning
Birgit Valla I
Birgit Valla II
Rolf Sundet
Hilsen fra Scott Miller

Nettverkssamling psykisk helse- og rusarbeid

USHT Viken (Buskerud) ønsker alle ressurspersoner innen nettverket for psykisk helse og rusarbeid velkommen til samlingen. Vi inviterer til nettverksbygging og rom for videre utvikling sammen.

Forberedelse til dagen: ressurspersoner/deltaker innhenter nødvendig informasjon og innspill om behov i egen kommune knyttet til psykisk helse- og rusarbeid. Tenk også gjennom innspill til å være ressursperson i dette nettverket. Hvilke tanker gjør du deg til mandatet for nettverket (se vedlegg). /S

Fagdag psykisk helse- og rusarbeid høst 2020

Arne Holte, Professor emeritus i helsepsykologi, Universitetet i Oslo. Tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, er hoved forleser på fagdagen.

Fagdagen gjennomføres på streaming, det 20 plasser for fysisk oppmøte i Drammen. Du må skrive i merknadsfeltet under registrering om du delta fysisk eller digitalt.

Kursrekke i Kognitiv Atferds Terapi: Trinn 1

Velkommen til e-læringskurs i Kognitiv Atferds Terapi (KAT)

Kursrekken består av 12 moduler med vekt på grunnprinsipper og metoder i kognitiv atferdsterapi, og inneholder fem teorimoduler og syv ferdighetsmoduler.

Modul 1: Grunnprinsipper og kartleggingsverktøy

Modul 2: Kasusformulering (Min vei)

Modul 3: Mål og målarbeid

Modul 4: Målarbeidsmodeller

Modul 5: Psykoedukasjon

Mosul 6: Målrettet egenutvikling som KAT terapeut

Modul 7: Ivaretakelse av deg selv

Modul 8: Depresjon

Modul 9: Angst

Modul 10: Eksponering

Modul 11: Traumer og PTSD

Modul 12: Rus

Modul 1: Grunnprinsipper og kartleggingsverktøy

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte
Webinar med Hans Nordahl – grunnprinsipper

Modul 2: Kasusformulering – Min vei

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte 
Kasusformulering (tekstversjon)

Modul 3: Mål og målarbeid

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte

Modul 4: Målarbeidsmodeller

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte

Modul 5: Psykoedukasjon

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte
CTACS

Modul 6: Målrettet egenutvikling som KAT terapeut

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte

Modul 7: Ivaretakelse av deg selv

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte

Modul 8: Ferdighetstrening depresjon

Modul 9: Ferdighetstrening angst

Modul 10: Teori og eksponering ved angst

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte


Eksponering for orm

Eksponering for bru

Eksponering for edderkopp


Modul 11: Traumer og PTSD

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte

Modul 12: RUS

Powerpoint undervisning
Arbeidshefte