Sektor: Skole

Workshop om autisme

Workshop om autisme og voksenrollen i møte med barn og unge med autisme

Tema: Autisme

 • Grunnleggende forståelse om autisme 
 • Hvordan ivareta barn med diagnoser innenfor autismespekteret?
 • Voksenrollen: Hvordan vi som voksne kan møte barn og unge med autisme

Tid: Mandag 30. januar 17.30-20.00

Målgruppe: Alle ansatte i Drammensskolen og i Lierskolen (NB! Inkl. pedagogiske medarbeidere og SFO-ansatte i Lier- og Drammensskolen)

Kursholder: Kenneth Larsen, USN

Påmeldingsfrist: 1. desember 2022.

STL+ kursdag 1 formiddag

Det blir kurs i STL+ i samarbeid med Atea. Kurset er for lærere som jobber med den første lese- og skriveopplæringen. Det blir til sammen fem kursdager dette skoleåret. Første kursdag er 6. september. Datoene for de andre kursene kommer.

STL+ kursdag 1 ettermiddag

Det blir kurs i STL+ i samarbeid med Atea. Kurset er for lærere som jobber med den første lese- og skriveopplæringen. Det blir til sammen fem kursdager dette skoleåret. Første kursdag er 6. september. Datoene for de andre kursene kommer.

Workshop matematikk 1-7

Tema: elevaktiv undervisning og elevmedvirkning

På første workshop blir vi enige om temaer for de videre samlingene, formen på workshopene og hvor ofte vi skal møtes.

Forventning: Alle har med seg et eksempel på elevaktiv undervisning og elevmedvirkning fra egen praksis som skal deles med de andre lærerne.

Workshop for engelsklærere 1-7

Tema: elevaktiv undervisning og elevmedvirkning

På første workshop blir vi enige om temaer for de videre samlingene, formen på workshopene og hvor ofte vi skal møtes.

Forventning: Alle har med seg et eksempel på elevaktiv undervisning og elevmedvirkning fra egen praksis som skal deles med de andre lærerne.

Workshop for norsklærere 1-7

Tema: elevaktiv undervisning og elevmedvirkning

På første workshop blir vi enige om temaer for de videre samlingene, formen på workshopene og hvor ofte vi skal møtes.

Forventning: Alle har med seg et eksempel på elevaktiv undervisning og elevmedvirkning fra egen praksis som skal deles med de andre lærerne.

AVLYST: Workshop for norsklærere 8-10

Tema: elevaktiv undervisning og elevmedvirkning

På første workshop blir vi enige om temaer for de videre samlingene, formen på workshopene og hvor ofte vi skal møtes.

Forventning: Alle har med seg et eksempel på elevaktiv undervisning og elevmedvirkning fra egen praksis som skal deles med de andre lærerne.

Det vil bli satt opp nye workshops etter jul.

AVLYST: Workshop for engelsklærere 8-10

Tema: elevaktiv undervisning og elevmedvirkning

På første workshop blir vi enige om temaer for de videre samlingene, formen på workshopene og hvor ofte vi skal møtes.

Forventning: Alle har med seg et eksempel på elevaktiv undervisning og elevmedvirkning fra egen praksis som skal deles med de andre lærerne.

Det vil bli satt opp nye workshops etter jul.

Workshop om autisme

Workshop om autisme og voksenrollen i møte med barn og unge med autisme

Tema: Autisme

 • Grunnleggende forståelse om autisme 
 • Hvordan ivareta barn med diagnoser innenfor autismespekteret?
 • Voksenrollen: Hvordan vi som voksne kan møte barn og unge med autisme

Tid: Tirsdag 1. februar 2023

Målgruppe: Alle ansatte i Drammensskolen og i Lierskolen (NB! Inkl. pedagogiske medarbeidere og SFO-ansatte i Lier- og Drammensskolen)

Kursholder: Kenneth Larsen, USN

Påmeldingsfrist: 1. desember 2022

Det blir servert lunsj.

Workshop om autisme

Workshop om autisme og voksenrollen i møte med barn og unge med autisme

Tema: Autisme

 • Grunnleggende forståelse om autisme 
 • Hvordan ivareta barn med diagnoser innenfor autismespekteret?
 • Voksenrollen: Hvordan vi som voksne kan møte barn og unge med autisme

Tid: Tirsdag 31. januar

Målgruppe: Alle ansatte i Drammensskolen og i Lierskolen (NB! Inkl. pedagogiske medarbeidere og SFO-ansatte i Lier- og Drammensskolen)

Kursholder: Kenneth Larsen, USN

Påmeldingsfrist: 1. desember 2022

Det blir servert lunsj.

Programmering i LK20 – Python for ungdomstrinnet

Workshop i regi av SNELD for realfagslærere i Lier

Er du matematikk- og/eller naturfaglærer og lurer du på hvordan du skal sørge for god opplæring knyttet til de nye kompetansemålene i læreplanen? Da bør du melde deg på workshop i programmering!

Matematikklærere på ungdomstrinnet får workshop i tre hele dager for å lære programmeringsspråket Python.

Det blir servert lunsj.

Spørsmål om kurset kan rettes til Viggo.T.Andersen@usn.no.

Programmering i LK20 – for de som kan litt fra før

Workshop i regi av SNELD for realfagslærere på barnetrinnet i Lier og Drammen

Er du matematikk- og/eller naturfaglærer og lurer du på hvordan du skal sørge for god opplæring knyttet til de nye kompetansemålene i læreplanen? Da bør du melde deg på workshop i programmering!

Målgruppe: Realfagslærere på barnetrinnet som kan litt programmering fra før.

Workshopen består av to samlinger.

Det blir servert lunsj.

Spørsmål om kurset kan rettes til Pal-Erik.Eidsvig@usn.no.

Påmeldingsfrist er 1. oktober.

Programmering i LK20 – for nybegynnere

Workshop i regi av SNELD for realfagslærere på barnetrinnet i Lier og Drammen

Er du matematikk- og/eller naturfaglærer og lurer du på hvordan du skal sørge for god opplæring knyttet til de nye kompetansemålene i læreplanen? Da bør du melde deg på workshop i programmering!

Målgruppe: Realfagslærere på barnetrinnet som er nybegynnere i programmering.

Workshopen består at to samlinger.

Det blir servert lunsj.

Spørsmål om kurset kan rettes til Patrycja.Barwinska@usn.no

Påmeldingsfrist er 1. oktober.

Nettverk for nyutdannede lærere 1. år

Dette er et nettverk for deg som er nyutdannet lærer, og som jobber ditt første år som lærer i Drammensskolen.

I dette nettverket kan nyutdannede lærere møtes på tvers av skoler, dele erfaringer, reflektere over egen praksis og få støtte til å videreutvikle seg som profesjonell lærer.

Det er obligatorisk å delta i dette nettverket. Men du må likevel melde deg på her i kursportalen.

Nettverket går over 5 hele dager det første året:

torsdag 22. september: Velkommen som nyutdannet lærer i Drammensskolen ved Thomas Larsen Sola og Esther Eriksen + Hjem-skole-samarbeid ved Marion Prytz og Sigrid Briseid. Den første timen (kl. 9-10) inviteres næreste leder til å delta sammen med de(n) nyansatte.

onsdag 12. oktober: Digital pedagog i Drammensskolen ved Atea

torsdag 8. desember: Trygt og godt skolemiljø, §9A ved Mari Lundhaug Pharo + Det flerspråklige klasserommet ved Marianne Gaasø

torsdag 23. februar: Den gode time ved Lene Heckmann

tirsdag 28. mars: Læringsfremmende vurderingspraksis ved Marion Prytz og Sigrid Briseid + Fra bekymring til IOP med PPT

Nettverk for nyutdannede lærere 2. år

Dette er et nettverk for deg som er nyutdannet lærer, og som jobber ditt andre år som lærer i Drammensskolen.

I dette nettverket kan nyutdannede lærere møtes på tvers av skoler, dele erfaringer, reflektere over egen praksis og få støtte til å videreutvikle seg som profesjonell lærer.

Det er obligatorisk å delta i dette nettverket, men du må likevel melde deg på her i kursportalen.

Nettverket går over 5 halve dager, kl. 12.00-15.30:

torsdag 13. oktober: Trygt og godt skolemiljø v/Mari Lundhaug Pharo

torsdag 1. desember: Tilpasset opplæring og vurderingspraksis i LK20 v/Marion Prytz og Sigrid Briseid

onsdag 25. januar: Dybdelæring og tverrfaglighet i LK20 v/Marion Prytz og Sigrid Briseid

onsdag 22. februar: «Growth mindset» v/Lene Heckmann

torsdag 23. mars: Det flerspråklige klasserommet v/Marianne Gaasø

Samlinger for profesjonsveiledere

Profesjonsveiledere = veiledere for nyutdannede lærere og barnehagelærere inneværende år + lærere og barnehagelærere med veilederkompetanse.

Alle nyutdannede lærere og barnehagelærere har krav på observasjon og veiledning gjennom hele det første yrkesåret. Støtteordningen for profesjonsveiledere er to samlinger i året ved Anne Kristin Dahl fra UiO.

(For profesjonsveiledere i skole vil også være mulig å delta på samlingene for nyutdannede lærere med Lene Heckmann 22. og 23. februar.)

Tekstprogrammering (Python) for realfagslærere på u-trinnet (DTS), 1. dag: torsdag 11. august

Dette kurset er for realfagslærere på ungdomstrinnet. Kurset går over fem hele dager. Her er påmelding til den første kursdagen, som er lagt til en planleggingsdag i august.

Påmeldingsfrist: 1. august

I de nye læreplanene er programmering blitt en integrert del av realfagene på ungdomstrinnet, og spesielt i matematikkfaget. I denne kursrekka vil du få en innføring i grunnleggende programmeringsprinsipper gjennom både blokk- og tekstprogrammering (Python). Gjennom praktiske, kreative og utforskende programmeringsaktiviteter skal du få konkrete eksempler på hvordan dette kan gjøres i klasserommet. Vi skal benytte både digitale verktøy og fysisk utstyr, som Sphero Bolt og Micro:bit, som er utstyr skolene har den dag i dag.

Tema dag 1

 • Introduksjon til programmeringbegrepet i de nye læreplanene.
 • Grunnleggende bruk av Micro:bit og blokkprogrammering.
 • Grunnleggende bruk av flytskjema og tekstprogrammering i python.
 • Simulering av sannsynlighet med blokk og tekst.

Programmering for barnetrinnet (DTS), gruppe 1

Kurs i programmering for ressurslærere på barnetrinnet er en del av Den teknologiske skolesekken. Alle skoler sender 2 «nye» ressurslærere. Kurset legges opp på samme måte som skoleåret 2021/2022.

I de nye læreplanene er programmering blitt en integrert del av flere fag på mellomtrinnet, men det er ikke alltid så lett å komme i gang med noe som er helt nytt. Denne kursrekka vil fokusere på å gi deg som lærer en innføring i grunnleggende blokkprogrammering til bruk i flere fag. Gjennom praktiske, kreative og utforskende programmeringsaktiviteter skal du få konkrete eksempler på hvordan dette kan gjøres i klasserommet, både på småskolen og mellomtrinnet. Vi skal benytte både digitale verktøy og fysisk utstyr, som Scratch Jr.  Sphero Indi, Sphero Bolt og Micro:bit, som er ting skolene har tilgang til den dag i dag.

Kurset går over fem hele dager:

Dag 1:

 • Introduksjon til programmeringbegrepet i de nye læreplanene.
 • Grunnleggende bruk av Micro:bit og blokkprogrammering.
 • Analog programmering.
 • Introduksjon til Sphero Indi.

Dag 2:

 • Scratch Jr. og litt om overgangen til Scratch.
 • Introduksjon til Sphero Bolt.

Dag 3:

 • Kreativ og utforskende programmering av geometriske figurer i 2D og 3D.
 • Eksempler på videre bruk inn mot Skaperverksteder, som f.eks. med vinylkutting/broderimaskiner/3D-printing.
 • Mer analog programmering.
 • Datalogging og enkle simuleringer med Micro:bit.

Dag 4:

 • BitBot XL og bruk av sensorer/vilkår.
 • Tilkobling og bruk av servoer og annet tilleggsutstyr.

Dag 5:

 • Spillprogrammering og simuleringer med MakeCode Arcade.
 • Avansert bruk av Sphero Bolt.

Tekstprogrammering (Python) for realfagslærere på u-trinnet (DTS), gruppe 2 (dag 2-5)

I de nye læreplanene er programmering blitt en integrert del av realfagene på ungdomstrinnet, og spesielt i matematikkfaget. I denne kursrekka vil du få en innføring i grunnleggende programmeringsprinsipper gjennom både blokk- og tekstprogrammering (Python). Gjennom praktiske, kreative og utforskende programmeringsaktiviteter skal du få konkrete eksempler på hvordan dette kan gjøres i klasserommet. Vi skal benytte både digitale verktøy og fysisk utstyr, som Sphero Bolt og Micro:bit, som er utstyr skolene har den dag i dag.

Dette kurset er for realfagslærere på ungdomstrinnet. (Kurset går over fem hele dager, men første dag er lagt til en planleggingsdag i august og har en egen påmelding).

Dag 2:

 • Kreativ og utforskende programmering av geometriske figurer i blokk og tekst.
 • Introduksjon til Sphero Bolt.
 • Analog programmering for ungdomstrinnet.
 • Mer om bruk av løkker og vilkår i pyhon.

Dag 3:

 • Datalogging og simulering med Micro:bit og overføring av data til Excel.
 • Utforskende programmering i python tilknyttet matematiske egenskaper og sammenhenger.

Dag 4:

 • Simulering av naturfaglige konsepter i MakeCode Arcade.
 • Avansert bruk av Sphero Bolt.

Dag 5:

 • Repetisjon av grunnleggende programmeringskonsepter i blokk og tekst.
 • Gjennomgang av eksempler på overgang mellom flytskjema ↔ program.
 • Dialog rundt eksamensforberedelser og signaler fra Udir.

Programmering for barnetrinnet (DTS), gruppe 2

Kurs i programmering for ressurslærere på barnetrinnet er en del av Den teknologiske skolesekken. Alle skoler sender 2 «nye» ressurslærere. Kurset legges opp på samme måte som skoleåret 2021/2022.

I de nye læreplanene er programmering blitt en integrert del av flere fag på mellomtrinnet, men det er ikke alltid så lett å komme i gang med noe som er helt nytt. Denne kursrekka vil fokusere på å gi deg som lærer en innføring i grunnleggende blokkprogrammering til bruk i flere fag. Gjennom praktiske, kreative og utforskende programmeringsaktiviteter skal du få konkrete eksempler på hvordan dette kan gjøres i klasserommet, både på småskolen og mellomtrinnet. Vi skal benytte både digitale verktøy og fysisk utstyr, som Scratch Jr.  Sphero Indi, Sphero Bolt og Micro:bit, som er ting skolene har tilgang til den dag i dag.

Kurset går over fem hele dager:

Dag 1:

 • Introduksjon til programmeringbegrepet i de nye læreplanene.
 • Grunnleggende bruk av Micro:bit og blokkprogrammering.
 • Analog programmering.
 • Introduksjon til Sphero Indi.

Dag 2:

 • Scratch Jr. og litt om overgangen til Scratch.
 • Introduksjon til Sphero Bolt.

Dag 3:

 • Kreativ og utforskende programmering av geometriske figurer i 2D og 3D.
 • Eksempler på videre bruk inn mot Skaperverksteder, som f.eks. med vinylkutting/broderimaskiner/3D-printing.
 • Mer analog programmering.
 • Datalogging og enkle simuleringer med Micro:bit.

Dag 4:

 • BitBot XL og bruk av sensorer/vilkår.
 • Tilkobling og bruk av servoer og annet tilleggsutstyr.

Dag 5:

 • Spillprogrammering og simuleringer med MakeCode Arcade.
 • Avansert bruk av Sphero Bolt.

Tekstprogrammering (Python) for realfagslærere på u-trinnet (DTS), gruppe 1 (dag 2-5)

I de nye læreplanene er programmering blitt en integrert del av realfagene på ungdomstrinnet, og spesielt i matematikkfaget. I denne kursrekka vil du få en innføring i grunnleggende programmeringsprinsipper gjennom både blokk- og tekstprogrammering (Python). Gjennom praktiske, kreative og utforskende programmeringsaktiviteter skal du få konkrete eksempler på hvordan dette kan gjøres i klasserommet. Vi skal benytte både digitale verktøy og fysisk utstyr, som Sphero Bolt og Micro:bit, som er utstyr skolene har den dag i dag.

Dette kurset er for realfagslærere på ungdomstrinnet. (Kurset går over fem hele dager, men første dag er lagt til en planleggingsdag i august og har en egen påmelding).

Påmeldingsfrist: 1. august.

Dag 2:

 • Kreativ og utforskende programmering av geometriske figurer i blokk og tekst.
 • Introduksjon til Sphero Bolt.
 • Analog programmering for ungdomstrinnet.
 • Mer om bruk av løkker og vilkår i pyhon.

Dag 3:

 • Datalogging og simulering med Micro:bit og overføring av data til Excel.
 • Utforskende programmering i python tilknyttet matematiske egenskaper og sammenhenger.

Dag 4:

 • Simulering av naturfaglige konsepter i MakeCode Arcade.
 • Avansert bruk av Sphero Bolt.

Dag 5:

 • Repetisjon av grunnleggende programmeringskonsepter i blokk og tekst.
 • Gjennomgang av eksempler på overgang mellom flytskjema ↔ program.
 • Dialog rundt eksamensforberedelser og signaler fra Udir.

Tekstprogrammering (Python) for realfagslærere på u-trinnet (DTS), gruppe 3 (dag 2-5)

I de nye læreplanene er programmering blitt en integrert del av realfagene på ungdomstrinnet, og spesielt i matematikkfaget. I denne kursrekka vil du få en innføring i grunnleggende programmeringsprinsipper gjennom både blokk- og tekstprogrammering (Python). Gjennom praktiske, kreative og utforskende programmeringsaktiviteter skal du få konkrete eksempler på hvordan dette kan gjøres i klasserommet. Vi skal benytte både digitale verktøy og fysisk utstyr, som Sphero Bolt og Micro:bit, som er utstyr skolene har den dag i dag.

Dette kurset er for realfagslærere på ungdomstrinnet. (Kurset går over fem hele dager, men første dag er lagt til en planleggingsdag i august og har en egen påmelding).

Påmeldingsfrist: 1. august

Dag 2:

 • Kreativ og utforskende programmering av geometriske figurer i blokk og tekst.
 • Introduksjon til Sphero Bolt.
 • Analog programmering for ungdomstrinnet.
 • Mer om bruk av løkker og vilkår i pyhon.

Dag 3:

 • Datalogging og simulering med Micro:bit og overføring av data til Excel.
 • Utforskende programmering i python tilknyttet matematiske egenskaper og sammenhenger.

Dag 4:

 • Simulering av naturfaglige konsepter i MakeCode Arcade.
 • Avansert bruk av Sphero Bolt.

Dag 5:

 • Repetisjon av grunnleggende programmeringskonsepter i blokk og tekst.
 • Gjennomgang av eksempler på overgang mellom flytskjema ↔ program.
 • Dialog rundt eksamensforberedelser og signaler fra Udir.

Skaperverksted (grunnleggende programmering og tverrfaglig undervisning) for ungdomstrinnet

Det er ønskelig at alle ungdomsskolene sender minst én ressurslærer.

NB! Dette kurset er tverrfaglig og ikke primært for realfagslærere.

I de nye læreplanene er programmering blitt en integrert del av flere fag på ungdomstrinnet, men det er ikke alltid så lett å komme i gang med noe som er helt nytt. Denne kursrekka vil fokusere på å gi deg som lærer en innføring i grunnleggende blokkprogrammering til bruk i flere fag. Gjennom praktiske, kreative og utforskende programmeringsaktiviteter skal du få konkrete eksempler på hvordan dette kan gjøres i klasserommet. Vi skal benytte både digitale verktøy og fysisk utstyr, som Sphero Bolt og Micro:bit, som er utstyr skolene har den dag i dag.

Kurset går over 5 hele dager:

Dag 1:

 • Introduksjon til programmeringbegrepet i de nye læreplanene.
 • Grunnleggende bruk av Micro:bit og blokkprogrammering.
 • Analog programmering.
 • Introduksjon til Sphero Bolt.

Dag 2:

 • Introduksjon til BitBot XL.
 • Bruk av sensorer og vilkår.
 • Datalogging og simuleringer med Micro:bit.

Dag 3:

 • Kreativ og utforskende programmering av geometriske figurer i 2D og 3D.
 • Eksempler på videre bruk inn mot Skaperverksteder, som f.eks. med vinylkutting/broderimaskiner/3D-printing.
 • Dialog rundt tverrfaglige prosjekter med programmering.
 • Mer analog programmering.

Dag 4:

 • Tilkobling og bruk av servoer og annet tilleggsutstyr.
 • Programmering av automatiserte / sammensatte systemer.
 • Bruk av radiokommunikasjon og programmering av interaktivitet.

Dag 5:

 • Spillprogrammering og simuleringer med MakeCode Arcade.
 • Avansert bruk av Sphero Bolt.
 • Oppsummering.