Sektor: Skole

Inspirasjonsdager for førsteklasselærere

Vi inviterer til to inspirasjonsdager i juni for høstens førsteklasselærere og avdelingsledere med ansvaret for begynneropplæringen.

Overskriften er «God og inkluderende skolestart», og temaene er:

 • lese- og skriveopplæring
 • lek og læring
 • utforsking
 • språk

Fagpersonene som skal lede samlingene er Kari Kolbjørnsen Bjerke fra høyskolen i Innlandet, og Heidi Sandø og Maria Hole-Forsmo fra Skrivesenteret.

Påmeldingsfristen er 31. mai.

Kunstig intelligens i skolen

Udir har kommet med råd om hvordan man kan jobbe med kunstig intelligens i skolen. Med utgangspunkt i disse rådene vil Ole Andreas fra Vitenparken gå nærmere inn på hva KI er og hvordan man kan jobbe med utfordringer og muligheter innenfor dette området i undervisningen og profesjonsfellesskapet. 

Kurset er for lærere på 1.-10. trinn. Skoleledere er også hjertelig velkomne.

Det blir servert lunsj. Vi ber om at dere melder dere på innen mandag 15. april.

Kunstig intelligens i skolen

Udir har kommet med råd om hvordan man kan jobbe med kunstig intelligens i skolen. Med utgangspunkt i disse rådene vil Ole Andreas fra Vitenparken gå nærmere inn på hva KI er og hvordan man kan jobbe med utfordringer og muligheter innenfor dette området i undervisningen og profesjonsfellesskapet. 

Kurset er for lærere på 1.-10. trinn. Skoleledere er også hjertelig velkomne.

Det blir servert lunsj. Vi ber om at dere melder dere på innen mandag 15. april.

Fagnettverk SFO-ansatte.

Tema: Kultur

Kultur skal ha en viktig plass i SFO. SFO skal legge til rette for at barna får delta i forskjellige kunstneriske og kulturelle aktiviteter, slik som musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet.

Vi er så heldige at Drammen kulturskole med deres lærere og Drammensbiblioteket med bibliotekar vil legge til rette for fagsamlingen for alle SFO-ansatte denne våren. Samlingen vil foregå på Marienlyst skole, og alle vil få en inspirasjonsøkt innen KUNST, TEATER, MUSIKK, DANS OG LITTERATURFORMIDLING. I tillegg vil vi få et kulturinnslag og presentasjon av kulturskolen.

Dette vil bli en aktiv og gøyal fagsamling!

NB! Dette er en av to alternative datoer med likt innhold i begge samlingene.

Påmeldingsfrist: 1. mars

Fagnettverk SFO-ansatte.

Tema: Kultur

Kultur skal ha en viktig plass i SFO. SFO skal legge til rette for at barna får delta i forskjellige kunstneriske og kulturelle aktiviteter, slik som musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet.

Vi er så heldige at Drammen kulturskole med deres lærere og Drammensbiblioteket med bibliotekar vil legge til rette for fagsamlingen for alle SFO-ansatte denne våren. Samlingen vil foregå på Marienlyst skole, og alle vil få en inspirasjonsøkt innen KUNST, TEATER, MUSIKK, DANS OG LITTERATURFORMIDLING. I tillegg vil vi få et kulturinnslag og presentasjon av kulturskolen.

Dette vil bli en aktiv og gøyal fagsamling!

NB! Dette er en av to alternative datoer med likt innhold i begge samlingene.

Påmeldingsfrist: 1. mars

ICDP – kurs for lærere, pedagogiske medarbeidere og SFO-ansatte, 1.-5. trinn, avholdes i PPTs lokaler i Mjøndalen

PP-tjenesten inviterer til kurs i ICDP (International Child Development Program). Kurset passer for alle som jobber på SFO og på 1.-5. trinn på barneskolen.

ICDP-kurset holdes som samtalegruppe og er et program som er rettet mot alle som er i kontakt med barn. Hovedfokuset vil være på samhandling og samspill med elever og voksne. På kurset kommer vi inn på temaer som emosjonell støtte og elevsyn, samtaler med barn, barns kognitive utvikling, grensesetting og regulering.

Gjennom kurset reflekterer vi rundt problemstillinger knyttet til de ulike temaene i ICDP gjennom samtaler og øvelser i gruppa. Det forventes at deltakerne prøver ut enkle oppgaver i praksis mellom hver kursdag. 

Innhold:
Kursdag 1: Informasjon om ICDP, forventninger og elevsyn
Kursdag 2: Emosjonell kompetanse del 1
Kursdag 3: Emosjonell kompetanse del 2
Kursdag 4: Emosjonell kompetanse del 3
Kursdag 5: Kognitiv utvikling, oppmerksomhet og foreldresamarbeid 
Kursdag 6: Reguleringsstøtte og grensesetting

Varighet: 6 x 1,5 timer

Vi samles i gruppa 6 ganger, temaene bygger på hverandre, så påmelding gjelder hele kursrekken.

Har du lyst til å vite mer om ICDP? Se Hjem – ICDP Norge

Kursholdere: Marianne Grøndahl og Wenche J. Elsebutangen

Påmeldingsfrist: 15. Januar 2024

Er kurset fullt og du ønsker å stå på venteliste? Send e-post til kursansvarlig Monika Aya Hunhammer.

Neeta Myrseth Parmar – KAT ved Lav Selv-verdi

Denne dagen er den andre av to og fokuserer på ferdighetstrening innenfor KAT ved Lav Selverdi. Det gis demonstrasjoner og deltakerne øver innenfor

 • Den kognitive diamanten – Å skape sammenheng mellom tanker og følelser
 • Møtebordet – Å nyansere selvkritikk
 • Følelseskurven – Å lufte skam
 • Selvmedfølelse – Å tro på vennlighet
 • Signaturstyrker – Å gjøre det positive troverdig

Neeta Myrseth Parmar er en erfaren kognitiv terapeut og KAT – veileder med privat praksis i Oslo. Neeta er utdannet barnevernspedagog, med mange års erfaring som miljøterapeut og leder ved ulike barneverninstitusjoner. Fra oktober 2022 er hun også veileder i PHR.

De siste tre årene har hun i tillegg vært ansatt som undervisningsleder for NFKT (Norsk forening for kognitiv terapi) og er nå tilbake i fulltid i egen praksis. Hun holder mange foredrag og temaet «Selv-verdi» er det som står henne nærmest.

Dato: 22.11.2023

Tid: 09-15

Sted: Wergelandsgate 9, – Futurum

Påmeldingsfrist: 16.11.2023

Husk å oppgi allergier ved påmelding

Fagnettverk SFO-ansatte: Trygt og godt SFO

Læringsstøttende team i Drammensskolen v/ Mari L. Pharo og Marte S-Gundersen vil sette fokus på gode grep og inkluderende praksis i SFO-tiden. Deling og refleksjon.

NB! Dette er en av to alternative datoer med likt innhold i begge samlingene.

Påmeldingsfrist: 1. november

Nettverk ressurspersoner ungdomstrinn Den teknologiske skolesekken

Nettverk for ressurspersoner/digitale pedagoger, det vil si lærere som har gjennomført kurs i Den teknologiske skolesekken (hele kursrekka) i løpet av de tre siste årene. To samlinger ledet av Ole Andreas Nordhaug fra Vitenparken.

Påmeldingsfrist 10. november

Sted: Grønland 53, Lysning

Nettverket går over to hele dager (inkludert lunsj):

 • onsdag 22. november kl. 09.00–15.00
 • onsdag 13. mars kl. 09.00–15.00

Nettverk for ressurspersoner barnetrinn Den teknologiske skolesekken

Nettverk for ressurspersoner/digitale pedagoger, det vil si lærere som har gjennomført kurs i Den teknologiske skolesekken (hele kursrekka) i løpet av de tre siste årene. To samlinger ledet av Ole Andreas Nordhaug fra Vitenparken.

Påmeldingsfrist 10. november

Sted: Grønland 53, Lysning

Nettverket går over to hele dager (inkludert lunsj):

 • tirsdag 21. november kl. 09.00–15.00
 • tirsdag 12. mars kl. 09.00–15.00

Programmering for realfagslærere på ungdomstrinnet (inkl. Python)

Dette kurset er for realfagslærere på ungdomstrinnet. I denne kursrekken vil deltakerne få erfare hvordan programmering og algoritmisk tenkemåte kan integreres i matematikk og naturfag på ungdomstrinnet på fagenes premisser. Gjennom praktiske, kreative og utforskende programmeringsaktiviteter får deltakerne konkrete eksempler på hvordan dette kan gjøres i klasserommet.

Vi skal benytte både digitale verktøy og fysisk utstyr, som Sphero Bolt og Micro:bit, som er utstyr skolene allerede har. Deltakelse krever ingen forkunnskaper, og vil basere seg på både blokk- og tekstprogrammering (Python).

Dersom du ønsker å bli med på dette kurset etter kursrekkens oppstart er dette mulig. Send en epost til: asgeir.kjeldstad@drammen.kommune.no

5 hele dager kl. 09.00–15.00 (med lunsj):

 • onsdag 13. september
 • onsdag 11. oktober
 • tirsdag 5. desember
 • fredag 16. februar
 • torsdag 11. april

Skaperskole

Dette er en kursrekke etter modell av Skaperskolen. Skaperskolen, utviklet av Naturfagssenteret og vitensentrene i Norge, har tatt mål av seg å vise hvordan programmering og teknologi kan brukes kreativt og tverrfaglig. På dette kurset skal lærerne få være elever og selv oppleve hvor engasjerende undervisning etter skaperskolemetodikken kan være.

Mer informasjon om hva Skaperskolen innebærer finnes på Skaperskolen.no, der man kan finne enda flere gode pedagogiske opplegg som kan tas rett inn i klasserommet.

Kurset er for lærere i alle fag på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Lærere som gjennomfører hele kursrekka, får med seg utstyrspakke tilbake til skolen (én utstyrspakke per skole).

Kursholder er Frédéric Lindboe fra Vitenparken.

Dersom du ønsker å bli med på dette kurset etter kursrekkens oppstart er dette mulig. Send en epost til: asgeir.kjeldstad@drammen.kommune.no

5 hele dager kl. 09.00–15.00 (det blir servert lunsj alle dagene):

 • torsdag 14. september
 • tirsdag 10. oktober
 • onsdag 6. desember
 • torsdag 15. februar
 • onsdag 10. april

Programmering for barnetrinnet

Kursrekke for nye ressurslærere på barnetrinnet. Målet er at innen våren 2024 skal alle skoler skal ha to ressurslærere/digitale pedagoger. Kurset krever ingen forkunnskaper, og fokuserer på å bruke programmering som en integrert del av fagene samtidig som man trener algoritmisk tenkemåte.

Gjennom praktiske, kreative og utforskende programmeringsaktiviteter får deltakerne konkrete eksempler på hvordan dette kan gjøres i klasserommet. Vi skal benytte både digitale verktøy og fysisk utstyr, som Sphero Bolt og Micro:bit, som er utstyr skolene har den dag i dag.

Kursholder er Ole Andreas Nordhaug fra Vitenparken.

Dersom du ønsker å bli med på dette kurset etter kursrekkens oppstart er dette mulig. Send en epost til: asgeir.kjeldstad@drammen.kommune.no

5 hele dager kl. 09.00–15.00 (det blir servert lunsj alle dagene):

 • fredag 15. september
 • mandag 9. oktober
 • torsdag 7. desember
 • onsdag 14. februar
 • tirsdag 9. april

Workshop om nasjonale prøver i lesing

Workshop med leseforskerne Tove S. Frønes og Jostein A. Ryen fra ILS med faglig påfyll og praktisk arbeid i grupper. Tove og Jostein lager nasjonale prøver i lesing, og de vil presentere årets prøver og gode måter å arbeide med ulike tekster i alle fag. Workshopen er for lærere i alle fag på barne- og ungdomstrinnet. Ledere er også velkomne.

Påmeldingsfrist: 20. oktober

Workshop/arbeidsverksted «Aktivitetsplan og barnets beste vurderinger»

Målgruppe: ledere og lærere

Læringsstøttende team v/ Mari L. Pharo og Marte Strøm-Gundersen er tilgjengelige for ledere og lærere som ønsker veiledning i arbeidet med å lage aktivitetsplaner og gjøre gode barnets beste-vurderinger. Deltakerne tar med egne planer til veiledningen.

Påmeldingsfrist: 1. november

Fagnettverk SFO-ansatte: Trygt og godt SFO

Læringsstøttende team i Drammensskolen v/ Mari L. Pharo og Marte S-Gundersen vil sette fokus på gode grep og inkluderende praksis i SFO-tiden. Deling og refleksjon.

NB! Dette er en av tre alternative datoer med likt innhold i alle de tre samlingene.

Påmeldingsfrist: 1. november

Fagnettverk SFO-ansatte: «Hvordan møte barn som utfordrer oss?»

Professor Ingrid Lund ved Universitetet i Agder vil innlede til hvordan vi kan tilrettelegge for et inkluderende miljø i SFO når barn utfordrer oss. Deling og refleksjon rundt praksis i egen SFO.

NB! Dette er en av to alternative datoer

Påmeldingsfrist: 14. september kl. 12.00

Samlinger for profesjonsveiledere

Alle nyutdannede lærere og barnehagelærere har krav på observasjon og veiledning gjennom hele det første yrkesåret. Se rutinebeskrivelse for veiledningsordningen i Drammensskolen i EQS som gjelder fra og med skoleåret 2023/2024.

Profesjonsveiledere = veiledere for nyutdannede lærere og barnehagelærere inneværende år + lærere og barnehagelærere med veilederkompetanse.

For profesjonsveiledere i skole: 4 samlinger på ettermiddagstid. Merk at to av samlingene er sammen med første års nyutdannede. Det er også mulig å delta på samlingene for nyutdannede lærere med Lene Heckmann 6. og 7. februar.

For profesjonsveiledere i barnehage og lærere og barnehagelærere med veilederkompetanse: 2 samlinger på ettermiddagstid med Anne Kristin Dahl fra UiO.

Påmeldingsfrist: 28. august. Etter påmeldingsfristen vil dere få invitasjon til aktuelle samlinger i Outlook.

mandag 4. september kl. 12.00–15.30: workshop om å lage skolens plan med innledning og veiledning av Anne Kristin Dahl fra UiO (kun for profesjonsveiledere i skole og barnehage)

torsdag 12. oktober kl. 13.00–16.00: Trygt og godt skolemiljø: Veilederne deltar sammen med de nyutdannede kl. 13.00–15.00. Den siste timen er kun for veilederne. (Denne samlingen er kun for profesjonsveiledere i skole.)

onsdag 10. januar kl. 12.00–15.30: Profesjonsveiledning – faglig oppdatering og arbeid med case v/Anne Kristin Dahl fra UiO (kun for profesjonsveiledere i skole og barnehage)

fredag 12. april kl. 13.00–16.00: Fra bekymring til IOP v/PPT. Veilederne deltar sammen med de nyutdannede kl. 13.00–15.00. Den siste timen er kun for veilederne. (Denne samlingen er kun for profesjonsveiledere i skole.)

Nettverk for nyutdannede lærere 2. år

Dette er et nettverk for deg som er nyutdannet lærer, og som jobber ditt andre år som lærer i Drammensskolen. I dette nettverket kan nyutdannede lærere møtes på tvers av skoler, dele erfaringer, reflektere over egen praksis og få støtte til å videreutvikle seg som profesjonell lærer.

Det er obligatorisk å delta i dette nettverket, men du må likevel melde deg på her i kursportalen. Når du har meldt deg på, vil du få invitasjon til alle samlingene i Outlook. Følg også med i Teams.

Påmeldingsfrist: 1. oktober

Nettverket går over 3 halve dager, kl. 12.00-15.30:

torsdag 19. oktober kl. 12–15.30 (lunsj fra kl. 11.30): Felles samling – Vold og trusler om vold v/Tommy fra Verge

mandag 27. / tirsdag 28. / onsdag 29. november kl. 13.00–15.30: gruppeveiledning med case – egen samling for småskole (27.11.), mellomtrinn (28.11.) og ungdomstrinn (29.11.)

tirsdag 6. februar kl. 12–15.30 (lunsj fra kl. 11.30): Growth mindset v/Lene Heckmann. Veilederne er velkomne til å delta hvis de ønsker.

Nettverk for nyutdannede lærere 1. år

Dette er et nettverk for deg som er nyutdannet lærer, og som jobber ditt første år som lærer i Drammensskolen. I dette nettverket kan nyutdannede lærere møtes på tvers av skoler, dele erfaringer, reflektere over egen praksis og få støtte til å videreutvikle seg som profesjonell lærer.

Det er obligatorisk å delta i nettverket, men du må likevel melde deg på her i kursportalen.

Nettverket går over 5 hele dager, og det blir servert lunsj alle dagene:

onsdag 20. september  kl. 9–15 + sosialt på Barkaden fra kl. 15 (frivillig): «Jeg som nyutdannet lærer i Drammensskolen» + Samarbeid hjem–skole v/Marion og Sigrid. Den første timen kl. 9–10 deltar nærmeste leder sammen med de(n) nyutdannede.  

torsdag 12. oktober kl. 9–15 : Trygt og godt skolemiljø v/Mari og Marte (læringsstøttende team). Veilederne deltar sammen med de nyutdannede kl. 13–15.

fredag 24. november kl. 9–15: Digital pedagog i Drammensskolen v/Hilde, Guro og Asgeir 

onsdag 7. februar kl. 9–15: Den gode timen v/Lene Heckmann. Veilederne er velkomne til å delta hvis de ønsker.  

fredag 12. april kl. 9–14: Fra bekymring til IOP v/PPT. Veilederne deltar sammen med de nyutdannede kl. 12.30–14.00. Merk nytt tidspunkt!

Samarbeidslæring med Kagan Academy

Gavin Clowes fra Kagan Academy kommer til Drammen for å lede en workshop over to sammenhengende dager. Dette er dag en og to av opplæringen i samarbeidslæring.

Åpent for lærergrupper med skoleleder. Minimum 5 personer fra hver skole. Ingen antallsbegrensning, men bindende påmelding.

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli aktuelt med en egenandel på maks kr. 1000,- per deltaker.

Påmeldte skoler forplikter seg til 2 oppfølgingssamlinger à 2,5 timer.

2 hele, aktive dager med engelsk foreleser.

Sted: gymsalen på Knutepunkt Strømsø, Telthusgata 8, 3044 Drammen

Påmeldingsfrist: 10. oktober

First Lego League 2023 – Lærerkurs (prosjektet og turneringen).

**Merk:
Maks to deltakere pr skole (for skoler som tidligere ikke har deltatt på FLL)
Maks en deltaker pr skole (for skoler som tidligere har deltatt på FLL)

Hvem passer dette kurset for?
Dette er kurset for deg som:

 • Du har ikke vært veileder i First Lego Lego League og trenger hjelp for å komme i gang med å forstå og prosjektet og turneringen som du og elevene skal delta på høsten 2023.
 • Du har litt erfaring som veileder i First Lego League og trenger faglig påfyll for delta på prosjektet og turneringen 20023.
 • Du har god erfaring som veileder, men ønsker mer praktisk kunnskap og forståelse av First Lego League konseptet for å gjøre deg og elevene mer trygg i arbeidet frem mot turneringen 2023.

Plan for kursdagen:

 • Hva er first Lego League
 • Årets tema og læringsmateriell
 • Hvordan kan du (veilederen) og elevene arbeide med prosjektet
 • Prosjektet og LK20
 • Programmering i praksis med robot (veiledning og tips)
 • mm

Ta med:
– egen device (pc/ipad).
– robot: SPIKE eller EV3
– husk å laste ned/oppdatere app for spike (ligger i katalogen for ipad/pc) eller her https://education.lego.com/nb-no/downloads/spike-app/software

Servering:
Det blir servert kaffe og te samt lunsj med drikke. Gi beskjed til asgeir.kjeldstad@drammen.kommune.no for evt allergier/behov (frist 29 august).

Spørsmål/informasjon om kursets innhold og praksis:

Prosjektleder First Lego League June Navjord Moltubakk: june@firstscandinavia.org

First Lego League 2023 – Intro med fokus på programmering SPIKE Prime og First Lego League

**Merk:
Maks to deltakere pr skole (for skoler som tidligere ikke har deltatt på FLL)
Maks en deltaker pr skole (for skoler som tidligere har deltatt på FLL)

Hvem passer dette kurset for?
Dette er kurset for deg som:
– Du har ikke vært veileder i First Lego Lego League og trenger hjelp for å komme i gang med å forstå og bruke Spike Prime Roboten i FLL prosjektet og undervisningen generelt.
– Du har litt erfaring som veileder i First Lego League og trenger faglig påfyll for videreføre bruken av Spike Prime Roboten i FLL prosjektet og undervisningen generelt.
– Du ønsker mer praktisk kunnskap og utprøving av Spike Prime for å gjøre deg og elevene mer trygg i bruken av roboten i prosjektet og undervisningen generelt.

Plan for kursdagen:

08:30-11:30 Vi kommer i gang og prøver ut ferdige leksjoner!
• LEGO® Educations tilnærming til læring
• Introduksjon til SPIKE™ Prime
• Hands-on – Kom i gang
• Hands-on – Fullføre oppdraget
• 5E Modellen og kobling til norsk læreplan
• Overblikk over de 40 ferdige leksjoner fordelt på 6 Emneplaner

11:30-12:00 Lunsj

12:00-14:00 FIRST LEGO League fokus:

Hands-on hele ettermiddagen.
• Var du med den 5.september? Ja då går du i gang med gå videre og forbedra robot-designen og programmet så du løser fler oppgaver og gjør det så raskt som mulig. Og ble du ikke ferdig med treningsleir 3 så gjør du først klart det tenker vi!
• Var du ikke med den 5.september? Null problem. Du blir delt in i gruppe med andre som ikke var med. Dere starter med Treningsleir 1-3 sen går dere videre og løser så mange oppgaver som mulig på FLL-banen!


14:00-14:30 FLL race – Nu er det konkurranse!


14:30-15:00 Oppsummering og avslutning
• Klasseromsledelse
• Neste steg
• Evaluering

Ta med:
– egen device (pc/ipad).
– robot: Spike Prime (husk å oppdatere før kurset)

Servering:
Det blir servert kaffe og te samt lunsj med drikke.
Gi beskjed til asgeir.kjeldstad@drammen.kommune.no for evt allergier/behov (frist 29 august).

Spørsmål om kursets faglige og praktiske innhold?
Ta kontakt med Henrik Sjødin: henrik@fspartner.se

First Lego League 2023 – Next step med fokus på programmering SPIKE Prime og First Lego League

**Merk: Maks en deltaker pr skole

Hvem passer dette kurset for?
Dette er kurset for deg som ønsker en mer avansert innføring i programmering med Spike Prime roboten:
– Du har vært veileder i First Lego Lego League og har bred erfaring fra undervisning med Roboten i praksis.
– Du har kunnskap og erfaring fra blokkprogrammering (henholdsvis Scratch)
– Du behersker enkelt styring av motorer og bruk av sensorer.
– Du ønsker mer kunnskap om hvordan variabler, lister eller opprettelse av underprogrammer i «mine blokker.
– Du ønsker mer kunnskap om hvordan Spike Prime kan benyttes i fagene matematikk og naturfag.

Plan for kursdagen:
08:30-11:30 Vi kommer i gang og prøver ut ferdige leksjoner!

 • Velkommen
 • Erfaringsdeling
 • Hands-on Hukommelsesspill
 • 5E Modellen og kobling til norsk læreplan
 • Overblikk over de 40 ferdige leksjoner fordelt på 6 Emneplaner

11:30-12:00 Lunsj

12:00-14:00 FIRST LEGO League fokus:

 • Var du til stede den 5. september eller 6. september? Hvis ja, går du videre med å forbedre robotdesignen og programvaren, slik at du kan løse flere oppgaver og oppnå best mulig hastighet. Hvis du ikke ble ferdig med Treningsleir 3, bør du prioritere å fullføre det først.
 • Hvis du ikke var til stede den 5. september eller 6. september, er det ingen problem. Du vil bli plassert i en gruppe sammen med andre som heller ikke var til stede. Hvis du ikke har tidligere erfaring med Treningsleir 1-3, bør du starte med å gjøre det først, og deretter kan dere gå videre og løse så mange oppgaver som mulig på FLL-banen! Hvis du allerede er godt kjent med Treningsleir, kan du fortsette direkte.

14:00-14:30 FLL race – Nu er det konkurranse!

14:30-15:00 Oppsummering og avslutning

 • Klasseromsledelse
 • Neste steg
 • Evaluering

Viktig!!
Merk** Dette er ikke et kurs der du får veiledning på hvordan roboten kan benyttes for å løse årets FLL oppdrag

Ta med:
– egen device (pc/ipad).
– robot: Spike Prime (husk å oppdatere før kurset)

Servering:
Det blir servert kaffe og te samt lunsj med drikke.
Gi beskjed til asgeir.kjeldstad@drammen.kommune.no for evt allergier/behov (frist 29 august.

Spørsmål om kursets faglige og praktiske innhold?
Ta kontakt med Henrik Sjødin: henrik@fspartner.seKurs i Kikora for lærere i Drammensskolen

I dette kurset skal vi komme godt i gang med Kikora, og kurset passer for matematikklærere på alle trinn. 

Sammen vil vi utforske Kikoras innhold og verktøy for å stå godt rustet til å bruke læremiddelet i skolehverdagen. Dette er et interaktivt kurs hvor vi vil se på, blant annet, hvordan det er å regne i Kikora, gruppeadministrasjon, tildeling av gjøremål og rapportverktøyet «Kikora innsikt». 

Kikora gir utforskende læring, Programmeringskurs og en GeoGebra-opplæring utviklet sammen med Matematikksenteret (NTNU), kombinert med Kikoras kjente vektlegging av elevens prosess gjennom oppgaver og aktiviteter. Gode oversikter og detaljerte rapporter på elevnivå gir alle lærere mulighet til å se hver enkelt elevs progresjon, og de nivådelte læringsstiene tilrettelegger for tilpasset opplæring. 

Det blir servert lunsj, og kurset avsluttes med en Kikora-quiz hvor en av deltakerne kan vinne billett til NKUL med dekket opphold. 

Klikk her og meld deg på direkte hos Kikora:

Workshop om eksamen i matematikk

Lærere i matematikk på ungdomstrinnet inviteres til workshop om skriftlig eksamen etter LK20.

Det blir lagt opp til en delingsøkt der vi sammen ser på hva som er nytt med eksamen:

 • praktisk gjennomføring av eksamen
 • eksamensveiledning
 • oppgavetyper
 • begreper i oppgaveformuleringer
 • hvordan forberede elevene slik at de får vist sin kompetanse

AVLYST: Workshop for norsklærere 8-10

Tema: elevaktiv undervisning og elevmedvirkning

På første workshop blir vi enige om temaer for de videre samlingene, formen på workshopene og hvor ofte vi skal møtes.

Forventning: Alle har med seg et eksempel på elevaktiv undervisning og elevmedvirkning fra egen praksis som skal deles med de andre lærerne.

Det vil bli satt opp nye workshops etter jul.

AVLYST: Workshop for engelsklærere 8-10

Tema: elevaktiv undervisning og elevmedvirkning

På første workshop blir vi enige om temaer for de videre samlingene, formen på workshopene og hvor ofte vi skal møtes.

Forventning: Alle har med seg et eksempel på elevaktiv undervisning og elevmedvirkning fra egen praksis som skal deles med de andre lærerne.

Det vil bli satt opp nye workshops etter jul.