Målgruppe: Skole og BHG

Nettverk vergetrening for P02 Barnehage

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte.

Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/ vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs ved P02 Barnehage har du nå mulighet til å delta på tre samlinger i løpet av året, hvor dette er den tredje samlingen i 2023.

Samlingene tar sikte på å:

 • repetere/vedlikeholde kompetansen fra tidligere kurs
 • drøfte relevante problemstillinger og dele erfaringer fra eget arbeid
 • øve/trene på risikosituasjoner fra egen arbeidshverdag og på å veilede kollegaer
 • avklare forventninger rundt ressurspersonrollen og dens ansvar   

Mål:
Målet med samlingene er å styrke de ansattes kompetanse på feltet og trygge de i rolle som ressursperson.

Målgruppe: Ansatte ved barnehage som tidligere har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4

Kursholder: Verge Opplæring AS (Tommy Mørk) vil stå for gjennomføringen av samlingene. Han vil være en drøftingspartner og kunnskapsformidler.

Kurset er gratis

Frist for påmelding grunnet bestilling av mat er: 06. nov. 2023 

Nettverk vergetrening for P03 Forebyggende tjenester og P02 Barnehage

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte.

Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/ vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs ved P03 Forebyggende tjenester og P02 Barnehage har du nå mulighet til å delta på samlinger dette året, hvor denne er den tredje i rekken.

Samlingene tar sikte på å:

 • repetere/vedlikeholde kompetansen fra tidligere kurs
 • drøfte relevante problemstillinger og dele erfaringer fra eget arbeid
 • øve/trene på risikosituasjoner fra egen arbeidshverdag og på å veilede kollegaer
 • avklare forventninger rundt ressurspersonrollen og dens ansvar   

Mål:
Målet med samlingene er å styrke de ansattes kompetanse på feltet og trygge de i rollen som ressursperson.

Målgruppe: Ansatte ved Barnevern, Helsefremmende tjenester 0-100, Aktivitet og rehabilitering, samt Barnehage som tidligere har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4

Kursholder: Verge Opplæring AS (Tommy Mørk) vil stå for gjennomføringen av samlingene. Han vil være en drøftingspartner og kunnskapsformidler.

Kurset er gratis

Frist for påmelding grunnet bestilling av mat er: 08. nov. 2023 

Nettverk vergetrening for P01 Skole

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte.

Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/ vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs ved P01 Skole har du nå mulighet til å delta på tre samlinger i løpet av året, hvor dette er den tredje samlingen.

Samlingene tar sikte på å:

 • repetere/vedlikeholde kompetansen fra tidligere kurs
 • drøfte relevante problemstillinger og dele erfaringer fra eget arbeid
 • øve/trene på risikosituasjoner fra egen arbeidshverdag og på å veilede kollegaer
 • avklare forventninger rundt ressurspersonrollen og dens ansvar   

Mål:
Målet med samlingene er å styrke de ansattes kompetanse på feltet og trygge de i rolle som ressursperson.

Målgruppe: Ansatte ved skole som tidligere har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4

Kursholder: Verge Opplæring AS (Tommy Mørk) vil stå for gjennomføringen av samlingene. Han vil være en drøftingspartner og kunnskapsformidler.

Kurset er gratis

Frist for påmelding grunnet bestilling av mat er: 2 nov. 2023 

Nettverk ressurspersoner ungdomstrinn Den teknologiske skolesekken

Nettverk for ressurspersoner/digitale pedagoger, det vil si lærere som har gjennomført kurs i Den teknologiske skolesekken (hele kursrekka) i løpet av de tre siste årene. To samlinger ledet av Ole Andreas Nordhaug fra Vitenparken.

Påmeldingsfrist 10. november

Sted: Grønland 53, Lysning

Nettverket går over to hele dager (inkludert lunsj):

 • onsdag 22. november kl. 09.00–15.00
 • torsdag 13. mars kl. 09.00–15.00

Nettverk for ressurspersoner barnetrinn Den teknologiske skolesekken

Nettverk for ressurspersoner/digitale pedagoger, det vil si lærere som har gjennomført kurs i Den teknologiske skolesekken (hele kursrekka) i løpet av de tre siste årene. To samlinger ledet av Ole Andreas Nordhaug fra Vitenparken.

Påmeldingsfrist 10. november

Sted: Grønland 53, Lysning

Nettverket går over to hele dager (inkludert lunsj):

 • tirsdag 21. november kl. 09.00–15.00
 • onsdag 12. mars kl. 09.00–15.00

Samarbeidslæring 5.–7. trinn

Workshop for lærere på mellomtrinnet.

«Alle skal lære å samarbeide, fungere sammen med andre og utvikle evne til medbestemmelse og medansvar» – overordnet del. Samarbeidslæring (Cooperative Learning) har noen felles prinsipper som fører til inkludering, elevaktivitet, engasjement, sosial utvikling og læring. Når vi legger til rette for samarbeidslæring etter felles prinsipper vil elever dra nytte av hverandres kunnskaper for å øke måloppnåelse og skape et trygt og godt skolemiljø.

Kursholdere: Selma Dzemidzic Kristiansen (USN), Kristin Ege Eggum (Lier), Marion Prytz (Drammen)

Sted og dato: Svensefjøset, Lier mandag 11. mars 2024

Tid: Kl. 12.00 – 15.30 (det blir servert lunsj fra kl. 11.30)

Påmeldingsfrist: 1. januar 2024

Samarbeidslæring 1.–4. trinn

Workshop for lærere på 1.-4. trinn.

«Alle skal lære å samarbeide, fungere sammen med andre og utvikle evne til medbestemmelse og medansvar» – overordnet del. Samarbeidslæring (Cooperative Learning) har noen felles prinsipper som fører til inkludering, elevaktivitet, engasjement, sosial utvikling og læring. Når vi legger til rette for samarbeidslæring etter felles prinsipper vil elever dra nytte av hverandres kunnskaper for å øke måloppnåelse og skape et trygt og godt skolemiljø.

Kursholdere: Selma Dzemidzic Kristiansen (USN), Kristin Ege Eggum (Lier), Marion Prytz (Drammen)

Sted og dato: Svensefjøset, Lier onsdag 6. mars 2024

Tid: Kl. 12.00 – 15.30 (det blir servert lunsj fra kl. 11.30)

Påmeldingsfrist: 1. januar 2024

Samarbeidslæring 8.–10. trinn

Workshop for lærere på ungdomstrinnet.

«Alle skal lære å samarbeide, fungere sammen med andre og utvikle evne til medbestemmelse og medansvar» – overordnet del. Samarbeidslæring (Cooperative Learning) har noen felles prinsipper som fører til inkludering, elevaktivitet, engasjement, sosial utvikling og læring. Når vi legger til rette for samarbeidslæring etter felles prinsipper vil elever dra nytte av hverandres kunnskaper for å øke måloppnåelse og skape et trygt og godt skolemiljø.

Kursholdere: Selma Dzemidzic Kristiansen (USN), Kristin Ege Eggum (Lier), Marion Prytz (Drammen)

Sted og dato: Svensefjøset, Lier tirsdag 5. mars 2024

Tid: Kl. 12.00 – 15.30 (det blir servert lunsj fra kl. 11.30)

Påmeldingsfrist: 1. januar 2024

Inkluderende spesialpedagogikk

Autismespekter – hvordan ivareta disse elevene? Flere barn og unge får en diagnose innenfor autismespekteret og vi trenger å øke kompetansen vår for å kunne tilrettelegge for og ivareta elevene på best mulig måte. Workshop.

Målgruppe: Alle som jobber i skolen inkl. SFO

Kursholder: Kenneth Larsen, USN

Sted: Scandic Ambassadeur Hotel, Drammen

Tid: Torsdag 1. februar 2024 kl. 12.00 (mat fra kl. 11.30)

Påmeldingsfrist: 1. desember 2023

Lunsj serveres fra kl. 11.30

Inkluderende spesialpedagogikk

Autismespekter – hvordan ivareta disse elevene? Flere barn og unge får en diagnose innenfor autismespekteret og vi trenger å øke kompetansen vår for å kunne tilrettelegge for og ivareta elevene på best mulig måte. Workshop.

Målgruppe: Alle som jobber i skolen inkl. SFO

Kursholder: Kenneth Larsen, USN

Sted: Scandic Ambassadeur Hotel, Drammen

Tid: Onsdag 31. januar kl. 17.30 (mat fra kl. 17.00)

Påmeldingsfrist: 1. desember 2023

Det blir enkel servering fra kl. 17.00

Inkluderende spesialpedagogikk

Autismespekter – hvordan ivareta disse elevene? Flere barn og unge får en diagnose innenfor autismespekteret og vi trenger å øke kompetansen vår for å kunne tilrettelegge for og ivareta elevene på best mulig måte. Workshop.

Målgruppe: Alle som jobber i skolen inkl. SFO

Kursholder: Kenneth Larsen, USN

Sted: Scandic Ambassadeur Hotel, Drammen

Tid: Onsdag 1. november 2023 kl. 17.30 (mat fra kl. 17.00)

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2023

Det blir enkel servering fra kl. 17.00

Inkluderende spesialpedagogikk

Autismespekter – hvordan ivareta disse elevene? Flere barn og unge får en diagnose innenfor autismespekteret og vi trenger å øke kompetansen vår for å kunne tilrettelegge for og ivareta elevene på best mulig måte. Workshop.

Målgruppe: Alle som jobber i skolen inkl. SFO

Kursholder: Kenneth Larsen, USN

Sted: Scandic Ambassadeur Hotel, Drammen

Tid: Torsdag 2. november 2023 kl. 12.00 (mat fra kl. 11.30)

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2023

Lunsj serveres fra kl. 11.30

Det flerspråklige klasserommet

Lærende nettverk i regi av SNELD og USN for ansatte i Lier og Drammen.

Hensikt: Faglig påfyll og erfaringsutveksling. Bygge nettverk på tvers av skoler. Forbedret klasseromspraksis.

Målgruppe: Alle lærere på 1.-10. trinn. Skoleledere og andre ansatte er også velkommen til å delta. Maks 50 deltakere per nettverk. ​Deltakerne deler erfaringer i basisgrupper.

Tema: Tilpasset opplæring og inkludering i det ordinære flerspråklige klasserommet. ​Nettverket ledes av Tony Burner fra USN.

Sted og tid: Scandic Ambassadeur Hotel, Drammen. 26. oktober, 29. november og 25. januar kl. 12.00 – 15.30 (lunsj fra kl. 11.30)

Forventninger: Deltakelse på alle de tre samlingene med tilhørende forberedelser og mellomarbeid

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2023

Det blir servert lunsj kl. 11.30 – 12.00

Grunnkurs i Widgit Online

I Widgit Online lager en enkelt symboliserte ressurser på nett, alt gjøres i nettleseren – derfor kan Widgit Online både brukes på PC, Mac og Chrombook. En kan også skrive dokumenter med symbol og talestøtte. Mulighet for andre språk, oversett bildekort og hør ordet lest opp på både norsk og andrespråket.

Lag helt enkelt bildekort, timeplaner, aktiviteter og mye annet fra ferdige maler. Alle Widgit Symboler tilgjengelige, over 14.000 symboler, samt bruk av egne bilder.

Normedia vil holde et grunnkurs i bruk av programmet for alle ansatte i barnehagene i Drammen. Her vil dere få grunnleggende opplæring, tips og ideer til utforming.

Ta med oppladet PC, og nødvendig innloggingsinformasjon. Man kan også ha med seg ipad om ønskelig.

Programmering for realfagslærere på ungdomstrinnet (inkl. Python)

Dette kurset er for realfagslærere på ungdomstrinnet. I denne kursrekken vil deltakerne få erfare hvordan programmering og algoritmisk tenkemåte kan integreres i matematikk og naturfag på ungdomstrinnet på fagenes premisser. Gjennom praktiske, kreative og utforskende programmeringsaktiviteter får deltakerne konkrete eksempler på hvordan dette kan gjøres i klasserommet.

Vi skal benytte både digitale verktøy og fysisk utstyr, som Sphero Bolt og Micro:bit, som er utstyr skolene allerede har. Deltakelse krever ingen forkunnskaper, og vil basere seg på både blokk- og tekstprogrammering (Python).

Dersom du ønsker å bli med på dette kurset etter kursrekkens oppstart er dette mulig. Send en epost til: asgeir.kjeldstad@drammen.kommune.no

5 hele dager kl. 09.00–15.00 (med lunsj):

 • onsdag 13. september
 • onsdag 11. oktober
 • tirsdag 5. desember
 • fredag 16. februar
 • torsdag 11. april

Skaperskole

Dette er en kursrekke etter modell av Skaperskolen. Skaperskolen, utviklet av Naturfagssenteret og vitensentrene i Norge, har tatt mål av seg å vise hvordan programmering og teknologi kan brukes kreativt og tverrfaglig. På dette kurset skal lærerne få være elever og selv oppleve hvor engasjerende undervisning etter skaperskolemetodikken kan være.

Mer informasjon om hva Skaperskolen innebærer finnes på Skaperskolen.no, der man kan finne enda flere gode pedagogiske opplegg som kan tas rett inn i klasserommet.

Kurset er for lærere i alle fag på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Lærere som gjennomfører hele kursrekka, får med seg utstyrspakke tilbake til skolen (én utstyrspakke per skole).

Kursholder er Frédéric Lindboe fra Vitenparken.

Dersom du ønsker å bli med på dette kurset etter kursrekkens oppstart er dette mulig. Send en epost til: asgeir.kjeldstad@drammen.kommune.no

5 hele dager kl. 09.00–15.00 (det blir servert lunsj alle dagene):

 • torsdag 14. september
 • tirsdag 10. oktober
 • onsdag 6. desember
 • torsdag 15. februar
 • onsdag 10. april

Programmering for barnetrinnet

Kursrekke for nye ressurslærere på barnetrinnet. Målet er at innen våren 2024 skal alle skoler skal ha to ressurslærere/digitale pedagoger. Kurset krever ingen forkunnskaper, og fokuserer på å bruke programmering som en integrert del av fagene samtidig som man trener algoritmisk tenkemåte.

Gjennom praktiske, kreative og utforskende programmeringsaktiviteter får deltakerne konkrete eksempler på hvordan dette kan gjøres i klasserommet. Vi skal benytte både digitale verktøy og fysisk utstyr, som Sphero Bolt og Micro:bit, som er utstyr skolene har den dag i dag.

Kursholder er Ole Andreas Nordhaug fra Vitenparken.

Dersom du ønsker å bli med på dette kurset etter kursrekkens oppstart er dette mulig. Send en epost til: asgeir.kjeldstad@drammen.kommune.no

5 hele dager kl. 09.00–15.00 (det blir servert lunsj alle dagene):

 • fredag 15. september
 • mandag 9. oktober
 • torsdag 7. desember
 • onsdag 14. februar
 • tirsdag 9. april

Workshop om nasjonale prøver i lesing

Workshop med leseforskerne Tove S. Frønes og Jostein A. Ryen fra ILS med faglig påfyll og praktisk arbeid i grupper. Tove og Jostein lager nasjonale prøver i lesing, og de vil presentere årets prøver og gode måter å arbeide med ulike tekster i alle fag. Workshopen er for lærere i alle fag på barne- og ungdomstrinnet. Ledere er også velkomne.

Påmeldingsfrist: 20. oktober

Workshop for norsklærere 8-10

Tema: Erfaringer fra årets eksamen – oppgaver og vurdering.

Målgruppe: norsklærere på ungdomstrinnet

Workshopen vil bli ledet av Mette Synøve Liang som var oppmann ved årets skriftlige eksamen i norsk og som har jobbet med klagesensuren.

Påmeldingsfrist: 10. oktober

Workshop/arbeidsverksted «Aktivitetsplan og barnets beste vurderinger»

Målgruppe: ledere og lærere

Læringsstøttende team v/ Mari L. Pharo og Marte Strøm-Gundersen er tilgjengelige for ledere og lærere som ønsker veiledning i arbeidet med å lage aktivitetsplaner og gjøre gode barnets beste-vurderinger. Deltakerne tar med egne planer til veiledningen.

Påmeldingsfrist: 1. november

Fagnettverk SFO-ansatte: Trygt og godt SFO

Læringsstøttende team i Drammensskolen v/ Mari L. Pharo og Marte S-Gundersen vil sette fokus på gode grep og inkluderende praksis i SFO-tiden. Deling og refleksjon.

NB! Dette er en av tre alternative datoer med likt innhold i alle de tre samlingene.

Påmeldingsfrist: 1. november

Fagnettverk SFO-ansatte: Trygt og godt SFO

Læringsstøttende team i Drammensskolen v/ Mari L. Pharo og Marte S-Gundersen vil sette fokus på gode grep og inkluderende praksis i SFO-tiden. Deling og refleksjon.

NB! Dette er en av tre alternative datoer med likt innhold i alle de tre samlingene.

Påmeldingsfrist: 1. november

Fagnettverk SFO-ansatte: Trygt og godt SFO

Læringsstøttende team i Drammensskolen v/ Mari L. Pharo og Marte S-Gundersen vil sette fokus på gode grep og inkluderende praksis i SFO-tiden. Deling og refleksjon.

NB! Dette er en av tre alternative datoer med likt innhold i alle de tre samlingene.

Påmeldingsfrist: 1. november

Workshop/arbeidsverksted «Elevundersøkelsen»

Målgruppe: ledere og lærere

Læringsstøttende team v/ Mari L. Pharo og Marte Strøm-Gundersen er tilgjengelige for ledere og lærere som ønsker veiledning i arbeidet med å analysere, forstå og lage gode prosesser for arbeid med resultatene fra elevundersøkelsen på egen skole. Deltakerne tar med egne resultater.

Påmeldingsfrist: 10. januar

Samlinger for profesjonsveiledere

Alle nyutdannede lærere og barnehagelærere har krav på observasjon og veiledning gjennom hele det første yrkesåret. Se rutinebeskrivelse for veiledningsordningen i Drammensskolen i EQS som gjelder fra og med skoleåret 2023/2024.

Profesjonsveiledere = veiledere for nyutdannede lærere og barnehagelærere inneværende år + lærere og barnehagelærere med veilederkompetanse.

For profesjonsveiledere i skole: 4 samlinger på ettermiddagstid. Merk at to av samlingene er sammen med første års nyutdannede. Det er også mulig å delta på samlingene for nyutdannede lærere med Lene Heckmann 6. og 7. februar.

For profesjonsveiledere i barnehage og lærere og barnehagelærere med veilederkompetanse: 2 samlinger på ettermiddagstid med Anne Kristin Dahl fra UiO.

Påmeldingsfrist: 28. august. Etter påmeldingsfristen vil dere få invitasjon til aktuelle samlinger i Outlook.

mandag 4. september kl. 12.00–15.30: workshop om å lage skolens plan med innledning og veiledning av Anne Kristin Dahl fra UiO (kun for profesjonsveiledere i skole og barnehage)

torsdag 12. oktober kl. 13.00–16.00: Trygt og godt skolemiljø: Veilederne deltar sammen med de nyutdannede kl. 13.00–15.00. Den siste timen er kun for veilederne. (Denne samlingen er kun for profesjonsveiledere i skole.)

onsdag 10. januar kl. 12.00–15.30: Profesjonsveiledning – faglig oppdatering og arbeid med case v/Anne Kristin Dahl fra UiO (kun for profesjonsveiledere i skole og barnehage)

fredag 12. april kl. 13.00–16.00: Fra bekymring til IOP v/PPT. Veilederne deltar sammen med de nyutdannede kl. 13.00–15.00. Den siste timen er kun for veilederne. (Denne samlingen er kun for profesjonsveiledere i skole.)

Nettverk for nyutdannede lærere 2. år

Dette er et nettverk for deg som er nyutdannet lærer, og som jobber ditt andre år som lærer i Drammensskolen. I dette nettverket kan nyutdannede lærere møtes på tvers av skoler, dele erfaringer, reflektere over egen praksis og få støtte til å videreutvikle seg som profesjonell lærer.

Det er obligatorisk å delta i dette nettverket, men du må likevel melde deg på her i kursportalen. Når du har meldt deg på, vil du få invitasjon til alle samlingene i Outlook. Følg også med i Teams.

Påmeldingsfrist: 1. oktober

Nettverket går over 3 halve dager, kl. 12.00-15.30:

torsdag 19. oktober kl. 12–15.30 (lunsj fra kl. 11.30): Felles samling – Vold og trusler om vold v/Tommy fra Verge

mandag 27. / tirsdag 28. / onsdag 29. november kl. 13.00–15.30: gruppeveiledning med case – egen samling for småskole (27.11.), mellomtrinn (28.11.) og ungdomstrinn (29.11.)

tirsdag 6. februar kl. 12–15.30 (lunsj fra kl. 11.30): Growth mindset v/Lene Heckmann. Veilederne er velkomne til å delta hvis de ønsker.

Nettverk for nyutdannede lærere 1. år

Dette er et nettverk for deg som er nyutdannet lærer, og som jobber ditt første år som lærer i Drammensskolen. I dette nettverket kan nyutdannede lærere møtes på tvers av skoler, dele erfaringer, reflektere over egen praksis og få støtte til å videreutvikle seg som profesjonell lærer.

Det er obligatorisk å delta i nettverket, men du må likevel melde deg på her i kursportalen.

Nettverket går over 5 hele dager, og det blir servert lunsj alle dagene:

onsdag 20. september  kl. 9–15 + sosialt på Barkaden fra kl. 15 (frivillig): «Jeg som nyutdannet lærer i Drammensskolen» + Samarbeid hjem–skole v/Marion og Sigrid. Den første timen kl. 9–10 deltar nærmeste leder sammen med de(n) nyutdannede.  

torsdag 12. oktober kl. 9–15 : Trygt og godt skolemiljø v/Mari og Marte (læringsstøttende team). Veilederne deltar sammen med de nyutdannede kl. 13–15.

fredag 24. november kl. 9–15: Digital pedagog i Drammensskolen v/Hilde, Guro og Asgeir 

onsdag 7. februar kl. 9–15: Den gode timen v/Lene Heckmann. Veilederne er velkomne til å delta hvis de ønsker.  

fredag 12. april kl. 9–15: Fra bekymring til IOP v/PPT. Veilederne deltar sammen med de nyutdannede kl. 13–15. 

Samarbeidslæring med Kagan Academy

Gavin Clowes fra Kagan Academy kommer til Drammen for å lede en workshop over to sammenhengende dager. Dette er dag en og to av opplæringen i samarbeidslæring.

Åpent for lærergrupper med skoleleder. Minimum 5 personer fra hver skole. Ingen antallsbegrensning, men bindende påmelding.

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli aktuelt med en egenandel på maks kr. 1000,- per deltaker.

Påmeldte skoler forplikter seg til 2 oppfølgingssamlinger à 2,5 timer.

2 hele, aktive dager med engelsk foreleser.

Sted: gymsalen på Knutepunkt Strømsø, Telthusgata 8, 3044 Drammen

Påmeldingsfrist: 10. oktober

Nettverk vergetrening for P02 Barnehage

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte.

Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/ vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs ved P02 Barnehage har du nå mulighet til å delta på tre samlinger i løpet av året. Dette er den andre samlingen, mens den tredje er planlagt 14. nov. 2023.

Samlingene tar sikte på å:

 • repetere/vedlikeholde kompetansen fra tidligere kurs
 • drøfte relevante problemstillinger og dele erfaringer fra eget arbeid
 • øve/trene på risikosituasjoner fra egen arbeidshverdag og på å veilede kollegaer
 • avklare forventninger rundt ressurspersonrollen og dens ansvar   

Mål:
Målet med samlingene er å styrke de ansattes kompetanse på feltet og trygge de i rolle som ressursperson.

Målgruppe: Ansatte ved barnehage som tidligere har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4

Kursholder: Verge Opplæring AS (Tommy Mørk) vil stå for gjennomføringen av samlingene. Han vil være en drøftingspartner og kunnskapsformidler.

Kurset er gratis

Frist for påmelding grunnet bestilling av mat er: 19. sept. 2023 

Nettverk vergetrening for P03 Forebyggende tjenester og P02 Barnehage

Bli tryggere på egen kompetanse når det kommer til vold og trusler om vold mot ansatte.

Dette er et kurstilbud til deg som har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4, og på bakgrunn av det blitt ressursperson/ vergeressurs innen feltet vold og trusler om vold mot ansatte. Som ressursperson/ vergeressurs ved P03 Forebyggende tjenester og P02 Barnehage har du nå mulighet til å delta på samlinger dette året hvor denne er den andre.

Samlingene tar sikte på å:

 • repetere/vedlikeholde kompetansen fra tidligere kurs
 • drøfte relevante problemstillinger og dele erfaringer fra eget arbeid
 • øve/trene på risikosituasjoner fra egen arbeidshverdag og på å veilede kollegaer
 • avklare forventninger rundt ressurspersonrollen og dens ansvar   

Mål:
Målet med samlingene er å styrke de ansattes kompetanse på feltet og trygge de i rollen som ressursperson.

Målgruppe: Ansatte ved Barnevern, Helsefremmende tjenester 0-100, Aktivitet og rehabilitering, samt Barnehage som tidligere har gjennomført vergekurs trinn 2, 3 og 4

Kursholder: Verge Opplæring AS (Tommy Mørk) vil stå for gjennomføringen av samlingene. Han vil være en drøftingspartner og kunnskapsformidler.

Kurset er gratis

Frist for påmelding grunnet bestilling av mat er: 19. sept. 2023 

First Lego League 2023 – Lærerkurs (prosjektet og turneringen).

**Merk:
Maks to deltakere pr skole (for skoler som tidligere ikke har deltatt på FLL)
Maks en deltaker pr skole (for skoler som tidligere har deltatt på FLL)

Hvem passer dette kurset for?
Dette er kurset for deg som:

 • Du har ikke vært veileder i First Lego Lego League og trenger hjelp for å komme i gang med å forstå og prosjektet og turneringen som du og elevene skal delta på høsten 2023.
 • Du har litt erfaring som veileder i First Lego League og trenger faglig påfyll for delta på prosjektet og turneringen 20023.
 • Du har god erfaring som veileder, men ønsker mer praktisk kunnskap og forståelse av First Lego League konseptet for å gjøre deg og elevene mer trygg i arbeidet frem mot turneringen 2023.

Plan for kursdagen:

 • Hva er first Lego League
 • Årets tema og læringsmateriell
 • Hvordan kan du (veilederen) og elevene arbeide med prosjektet
 • Prosjektet og LK20
 • Programmering i praksis med robot (veiledning og tips)
 • mm

Ta med:
– egen device (pc/ipad).
– robot: SPIKE eller EV3
– husk å laste ned/oppdatere app for spike (ligger i katalogen for ipad/pc) eller her https://education.lego.com/nb-no/downloads/spike-app/software

Servering:
Det blir servert kaffe og te samt lunsj med drikke. Gi beskjed til asgeir.kjeldstad@drammen.kommune.no for evt allergier/behov (frist 29 august).

Spørsmål/informasjon om kursets innhold og praksis:

Prosjektleder First Lego League June Navjord Moltubakk: june@firstscandinavia.org

First Lego League 2023 – Intro med fokus på programmering SPIKE Prime og First Lego League

**Merk:
Maks to deltakere pr skole (for skoler som tidligere ikke har deltatt på FLL)
Maks en deltaker pr skole (for skoler som tidligere har deltatt på FLL)

Hvem passer dette kurset for?
Dette er kurset for deg som:
– Du har ikke vært veileder i First Lego Lego League og trenger hjelp for å komme i gang med å forstå og bruke Spike Prime Roboten i FLL prosjektet og undervisningen generelt.
– Du har litt erfaring som veileder i First Lego League og trenger faglig påfyll for videreføre bruken av Spike Prime Roboten i FLL prosjektet og undervisningen generelt.
– Du ønsker mer praktisk kunnskap og utprøving av Spike Prime for å gjøre deg og elevene mer trygg i bruken av roboten i prosjektet og undervisningen generelt.

Plan for kursdagen:

08:30-11:30 Vi kommer i gang og prøver ut ferdige leksjoner!
• LEGO® Educations tilnærming til læring
• Introduksjon til SPIKE™ Prime
• Hands-on – Kom i gang
• Hands-on – Fullføre oppdraget
• 5E Modellen og kobling til norsk læreplan
• Overblikk over de 40 ferdige leksjoner fordelt på 6 Emneplaner

11:30-12:00 Lunsj

12:00-14:00 FIRST LEGO League fokus:

Hands-on hele ettermiddagen.
• Var du med den 5.september? Ja då går du i gang med gå videre og forbedra robot-designen og programmet så du løser fler oppgaver og gjør det så raskt som mulig. Og ble du ikke ferdig med treningsleir 3 så gjør du først klart det tenker vi!
• Var du ikke med den 5.september? Null problem. Du blir delt in i gruppe med andre som ikke var med. Dere starter med Treningsleir 1-3 sen går dere videre og løser så mange oppgaver som mulig på FLL-banen!


14:00-14:30 FLL race – Nu er det konkurranse!


14:30-15:00 Oppsummering og avslutning
• Klasseromsledelse
• Neste steg
• Evaluering

Ta med:
– egen device (pc/ipad).
– robot: Spike Prime (husk å oppdatere før kurset)

Servering:
Det blir servert kaffe og te samt lunsj med drikke.
Gi beskjed til asgeir.kjeldstad@drammen.kommune.no for evt allergier/behov (frist 29 august).

Spørsmål om kursets faglige og praktiske innhold?
Ta kontakt med Henrik Sjødin: henrik@fspartner.se

First Lego League 2023 – Next step med fokus på programmering SPIKE Prime og First Lego League

**Merk: Maks en deltaker pr skole

Hvem passer dette kurset for?
Dette er kurset for deg som ønsker en mer avansert innføring i programmering med Spike Prime roboten:
– Du har vært veileder i First Lego Lego League og har bred erfaring fra undervisning med Roboten i praksis.
– Du har kunnskap og erfaring fra blokkprogrammering (henholdsvis Scratch)
– Du behersker enkelt styring av motorer og bruk av sensorer.
– Du ønsker mer kunnskap om hvordan variabler, lister eller opprettelse av underprogrammer i «mine blokker.
– Du ønsker mer kunnskap om hvordan Spike Prime kan benyttes i fagene matematikk og naturfag.

Plan for kursdagen:
08:30-11:30 Vi kommer i gang og prøver ut ferdige leksjoner!

 • Velkommen
 • Erfaringsdeling
 • Hands-on Hukommelsesspill
 • 5E Modellen og kobling til norsk læreplan
 • Overblikk over de 40 ferdige leksjoner fordelt på 6 Emneplaner

11:30-12:00 Lunsj

12:00-14:00 FIRST LEGO League fokus:

 • Var du til stede den 5. september eller 6. september? Hvis ja, går du videre med å forbedre robotdesignen og programvaren, slik at du kan løse flere oppgaver og oppnå best mulig hastighet. Hvis du ikke ble ferdig med Treningsleir 3, bør du prioritere å fullføre det først.
 • Hvis du ikke var til stede den 5. september eller 6. september, er det ingen problem. Du vil bli plassert i en gruppe sammen med andre som heller ikke var til stede. Hvis du ikke har tidligere erfaring med Treningsleir 1-3, bør du starte med å gjøre det først, og deretter kan dere gå videre og løse så mange oppgaver som mulig på FLL-banen! Hvis du allerede er godt kjent med Treningsleir, kan du fortsette direkte.

14:00-14:30 FLL race – Nu er det konkurranse!

14:30-15:00 Oppsummering og avslutning

 • Klasseromsledelse
 • Neste steg
 • Evaluering

Viktig!!
Merk** Dette er ikke et kurs der du får veiledning på hvordan roboten kan benyttes for å løse årets FLL oppdrag

Ta med:
– egen device (pc/ipad).
– robot: Spike Prime (husk å oppdatere før kurset)

Servering:
Det blir servert kaffe og te samt lunsj med drikke.
Gi beskjed til asgeir.kjeldstad@drammen.kommune.no for evt allergier/behov (frist 29 august.

Spørsmål om kursets faglige og praktiske innhold?
Ta kontakt med Henrik Sjødin: henrik@fspartner.se«Sang som språkstimulering» Lise Lotte Ågedal

» Er det virkelig slik at barn kan få en bedre taletydelighet ved å synge? Ja, det er faktisk slik.»

I dette kurset skal dere lære om sammenhengen mellom sang og språk, og hvordan dere på best mulig måte kan legge til rette for god språkutvikling via sang.

Om kurset:

Kursholder er Lise Lotte Ågedal; musikkterapeut og førsteamanuensis i musikk ved barnehagelærerutdannelsen på OsloMET, og redaktør for fagbladet Ride ranke (for organisasjonen Musikk fra livets begynnelse). Lise Lotte har mange års erfaring som både utøvende musikkterapeut, sanger og som foreleser. I jobben som musikkterapeut har hun hovedsakelig jobbet med barn som har ulike former for språkrelaterte vansker. Lise Lotte gjennomførte et større forskningsprosjekt i årene 2012-2016, hvor hun undersøkte om barn med språklydvansker kan få en bedre uttale etter kun 6 uker med musikkterapi. Dette resulterte i avhandlingen: Bedre uttale for barn etter musikkterapi med spesialtilpasset sang. Hun har senere gitt ut en metodebok som tar for seg hvordan vi kan synge med barn når vi ønsker å jobbe målrettet med uttale og kommunikasjon.

Hva vil du lære?

Språklydvansker er den vanligste kommunikasjonsvansken hos førskolebarn, og vi vet at tidlige tiltak er viktig for å begrense eventuelle senvirkninger språkvanskene kan føre til. Målet for kurset er at dere skal sitte igjen med både praktisk og teoretisk kunnskap om hvordan dere kan jobbe med språk og kommunikasjon ved hjelp av sang og musikk. Vi skal jobbe med:

– Barnets musikalske morsmål

– Forventet språkutvikling (kort)

– Språkvansker (kort)

– Sammenhengen mellom sang og språk

– Spesialkomponerte sanger

– Komponere sin egen sang

– Samlingsstund med vekt på språk og musikk (om vi rekker)

Det er ikke nødvendig med instrumenter, men om du har med så blir det et positivt tilskudd for gruppa du er på.

Det vil bli mye aktiv sang, spill og bevegelse. Kurset baseres i stor grad på kursholders egne erfaringer, og hennes forskningsprosjekt om språk og musikk. Mange av sangene vi synger finnes i metodeboken: Hvordan kan du bruke sang for å bedre barnets talespråk? For de som ønsker det kan boken kjøpes på kursdagen til 150 kr.

NB: Kurset er forbeholdt ansatte i private og kommunale barnehager i Drammen.

«Sang som språkstimulering» Lise Lotte Ågedal

» Er det virkelig slik at barn kan få en bedre taletydelighet ved å synge? Ja, det er faktisk slik.»

I dette kurset skal dere lære om sammenhengen mellom sang og språk, og hvordan dere på best mulig måte kan legge til rette for god språkutvikling via sang.

Om kurset:

Kursholder er Lise Lotte Ågedal; musikkterapeut og førsteamanuensis i musikk ved barnehagelærerutdannelsen på OsloMET, og redaktør for fagbladet Ride ranke (for organisasjonen Musikk fra livets begynnelse). Lise Lotte har mange års erfaring som både utøvende musikkterapeut, sanger og som foreleser. I jobben som musikkterapeut har hun hovedsakelig jobbet med barn som har ulike former for språkrelaterte vansker. Lise Lotte gjennomførte et større forskningsprosjekt i årene 2012-2016, hvor hun undersøkte om barn med språklydvansker kan få en bedre uttale etter kun 6 uker med musikkterapi. Dette resulterte i avhandlingen: Bedre uttale for barn etter musikkterapi med spesialtilpasset sang. Hun har senere gitt ut en metodebok som tar for seg hvordan vi kan synge med barn når vi ønsker å jobbe målrettet med uttale og kommunikasjon.

Hva vil du lære?

Språklydvansker er den vanligste kommunikasjonsvansken hos førskolebarn, og vi vet at tidlige tiltak er viktig for å begrense eventuelle senvirkninger språkvanskene kan føre til. Målet for kurset er at dere skal sitte igjen med både praktisk og teoretisk kunnskap om hvordan dere kan jobbe med språk og kommunikasjon ved hjelp av sang og musikk. Vi skal jobbe med:

– Barnets musikalske morsmål

– Forventet språkutvikling (kort)

– Språkvansker (kort)

– Sammenhengen mellom sang og språk

– Spesialkomponerte sanger

– Komponere sin egen sang

– Samlingsstund med vekt på språk og musikk (om vi rekker)

Det er ikke nødvendig med instrumenter, men om du har med så blir det et positivt tilskudd for gruppa du er på.

Det vil bli mye aktiv sang, spill og bevegelse. Kurset baseres i stor grad på kursholders egne erfaringer, og hennes forskningsprosjekt om språk og musikk. Mange av sangene vi synger finnes i metodeboken: Hvordan kan du bruke sang for å bedre barnets talespråk? For de som ønsker det kan boken kjøpes på kursdagen til 150 kr.

NB: Kurset er forbeholdt ansatte i private og kommunale barnehager i Drammen.

ICDP – kurs for ansatte på barneskolen, avholdes i PPTs lokaler på knutepunkt Strømsø

PP-tjenesten inviterer til International Child Development Program (ICDP)-kurs i sine lokaler på Strømsø. Kurset passer for alle som jobber i barneskolen. 

ICDP-kurset holdes som samtalegruppe og er et program som er rettet mot alle som er i kontakt med barn mellom 0 og 18 år. Programmet tilbys nå til ansatte ved barneskoler i Drammen. Hovedfokuset vil være på samhandling og samspill med elever og foresatte. ICDP for ansatte i skole ivaretar imidlertid kompetanseheving innen samtaler med barn, grensesetting og regulering, barns intellektuelle utvikling, emosjonell støtte og barnesyn. 

Gjennom kurset finner vi løsninger gjennom samtaler og øvelser i gruppa basert på rammene i ICDP-programmet, samt erfaringer og oppgaver deltakerne prøver ut i praksis mellom hver kursdag. 

Innhold:
Kursdag 1: Informasjon om ICDP, forventninger og elevsyn
Kursdag 2: Emosjonell kompetanse del 1
Kursdag 3: Emosjonell kompetanse del 2
Kursdag 4: Emosjonell kompetanse del 3
Kursdag 5: Kognitiv utvikling, oppmerksomhet og foreldresamarbeid 
Kursdag 6: Reguleringsstøtte og grensesetting

Varighet: 6 x 1,5 timer

Vi samles i gruppa 6 ganger, temaene bygger på hverandre, så påmelding gjelder hele kursrekken.

Kursholdere: Marianne Grøndahl og Wenche Jensen Elsebutangen

Påmeldingsfrist: 20.02.23

Kurset er fulltegnet!

Du kan evt. sette deg på venteliste via mail til Monika Aya Hunhammer

ICDP-kurs for ungdomsskoleansatte, avholdes i lokaler hos knutepunkt Strømsø

PP-tjenesten inviterer til International Child Development Program (ICDP)-kurs i sine lokaler på Strømsø. Kurset passer for alle som jobber i ungdomsskolen.

ICDP-kurset holdes som samtalegruppe og er et program som er rettet mot alle som er i kontakt med barn og ungdom mellom 0 og 18 år. Programmet tilbys nå til ansatte ved ungdomsskoler i Drammen. Hovedfokuset vil være på samhandling og samspill med elever og foresatte. ICDP for ansatte i skole ivaretar imidlertid kompetanseheving innen samtaler med ungdom, grensesetting og regulering, ungdoms intellektuelle utvikling, emosjonell støtte og elevsyn. 

Gjennom kurset finner vi løsninger gjennom samtaler og øvelser i gruppa basert på rammene i ICDP-programmet, samt erfaringer og oppgaver deltakerne prøver ut i praksis mellom hver kursdag. 

Innhold:
Kursdag 1: Informasjon om ICDP, forventninger og elevsyn
Kursdag 2: Emosjonell kompetanse del 1
Kursdag 3: Emosjonell kompetanse del 2
Kursdag 4: Emosjonell kompetanse del 3
Kursdag 5: Kognitiv utvikling, oppmerksomhet og foreldresamarbeid 
Kursdag 6: Reguleringsstøtte og grensesetting

Varighet: 6 x 1,5 timer

Vi samles i gruppa 6 ganger, temaene bygger på hverandre, så påmelding gjelder hele kursrekken.

Kursholdere: Kursholdere: Tuva Wøien Augedal, Ridvan Degirmenci

Påmeldingsfrist: 07.02.2023

Ansvarlig for kurset: Monika Aye Hunhammer

KURSET ER FULLTEGNET! Påmeldingen er innaktiv.

Kurs i Kikora for lærere i Drammensskolen

I dette kurset skal vi komme godt i gang med Kikora, og kurset passer for matematikklærere på alle trinn. 

Sammen vil vi utforske Kikoras innhold og verktøy for å stå godt rustet til å bruke læremiddelet i skolehverdagen. Dette er et interaktivt kurs hvor vi vil se på, blant annet, hvordan det er å regne i Kikora, gruppeadministrasjon, tildeling av gjøremål og rapportverktøyet «Kikora innsikt». 

Kikora gir utforskende læring, Programmeringskurs og en GeoGebra-opplæring utviklet sammen med Matematikksenteret (NTNU), kombinert med Kikoras kjente vektlegging av elevens prosess gjennom oppgaver og aktiviteter. Gode oversikter og detaljerte rapporter på elevnivå gir alle lærere mulighet til å se hver enkelt elevs progresjon, og de nivådelte læringsstiene tilrettelegger for tilpasset opplæring. 

Det blir servert lunsj, og kurset avsluttes med en Kikora-quiz hvor en av deltakerne kan vinne billett til NKUL med dekket opphold. 

Klikk her og meld deg på direkte hos Kikora:

ICDP – kursrekke for ansatte i barnehager, avholdes i PPTs lokaler i Mjøndalen

PP-tjenesten inviterer til International Child Development Program (ICDP)-kurs i sine lokaler på Strømsø. Kurset passer for alle som jobber i barnehage.

ICDP-kurset holdes som samtalegruppe og er et helsefremmende og forebyggende program som er rettet mot alle som er i kontakt med barn mellom 0 og 18 år. Programmet vil i denne omgang tilbys til ansatte i barnehager. Hovedfokuset vil være på kontakt, samhandling og samspill med barn og på samarbeid med foresatte. ICDP for ansatte i barnehage ivaretar imidlertid både grensesetting og regulering, intellektuell utvikling, emosjonell støtte og grunnleggende oppfatninger av barn.

Gjennom kurset finner vi løsninger gjennom samtaler og øvelser i gruppa basert på rammene i ICDP-programmet, samt erfaringer og oppgaver de ansatte prøver ut på jobb mellom hver kursdag.

Innhold:
Kursdag 1: Informasjon om ICDP, forventninger og barnesyn
Kursdag 2: Emosjonell kompetanse del 1
Kursdag 3: Emosjonell kompetanse del 2
Kursdag 4: Emosjonell kompetanse del 3
Kursdag 5: Kognitiv utvikling, oppmerksomhet og foreldresamarbeid 
Kursdag 6: Reguleringsstøtte og grensesetting

Varighet: 6 x 1,5 timer

Vi samles i gruppa 6 ganger, temaene bygger på hverandre, så påmelding gjelder hele kursrekken.

Kursholdere: Oda Nesvoll Krokann og Ida Kristine Solesvik

Påmeldingsfrist: 10.04.2023

Kurset er nå fulltegnet! Det er ikke lenger mulighet å melde seg på. Du kan evt. sette deg på venteliste via mail til Monika Aya Hunhammer

ICDP – kursrekke for ansatte i barnehager, avholdes i lokaler hos knutepunkt Strømsø

PP-tjenesten inviterer til International Child Development Program (ICDP)-kurs i sine lokaler på Strømsø. Kurset passer for alle som jobber i barnehage.

ICDP-kurset holdes som samtalegruppe og er et helsefremmende og forebyggende program som er rettet mot alle som er i kontakt med barn mellom 0 og 18 år. Programmet vil i denne omgang tilbys til ansatte i barnehager. Hovedfokuset vil være på kontakt, samhandling og samspill med barn og på samarbeid med foresatte. ICDP for ansatte i barnehage ivaretar imidlertid både grensesetting og regulering, intellektuell utvikling, emosjonell støtte og grunnleggende oppfatninger av barn.

Gjennom kurset finner vi løsninger gjennom samtaler og øvelser i gruppa basert på rammene i ICDP-programmet, samt erfaringer og oppgaver de ansatte prøver ut på jobb mellom hver kursdag.

Innhold:
Kursdag 1: Informasjon om ICDP, forventninger og barnesyn
Kursdag 2: Emosjonell kompetanse del 1
Kursdag 3: Emosjonell kompetanse del 2
Kursdag 4: Emosjonell kompetanse del 3
Kursdag 5: Kognitiv utvikling, oppmerksomhet og foreldresamarbeid 
Kursdag 6: Reguleringsstøtte og grensesetting

Varighet: 6 x 1,5 timer

Vi samles i gruppa 6 ganger, temaene bygger på hverandre, så påmelding gjelder hele kursrekken.

Kursholdere: Linn Jeanette Sørstad og Cecilie Listhaug Eriksen

Påmeldingsfrist: 01.03.2023

Kurset er fulltegnet! Det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Workshop om eksamen i matematikk

Lærere i matematikk på ungdomstrinnet inviteres til workshop om skriftlig eksamen etter LK20.

Det blir lagt opp til en delingsøkt der vi sammen ser på hva som er nytt med eksamen:

 • praktisk gjennomføring av eksamen
 • eksamensveiledning
 • oppgavetyper
 • begreper i oppgaveformuleringer
 • hvordan forberede elevene slik at de får vist sin kompetanse

«Forsterket norskopplæring i barnehagen» metode og inspirasjon, Mjøndalen

«Barn som skal lære norsk som andrespråk, vil ha større behov for at språklæringen tilrettelegges, enn barn som allerede har norskspråklig kompetanse» (Høigård, Mjør og Hoel 2009)

Kunnskap om barns språkutvikling.

Norsk som morsmål og norsk som andrespråk.

Hvordan et godt språkmiljø kan gjøre en forskjell for alle i barnehagen.

Inspirasjon og metoder til språkarbeidet, «Språksamling»

Faglig og forskningsbasert forståelse for de pedagogiske metodene.

Enkel servering i pausen

NB: Samme innhold som kursdagene 20.okt og 1.nov 2022

«Forsterket norskopplæring i barnehagen» metode og inspirasjon

«Barn som skal lære norsk som andrespråk, vil ha større behov for at språklæringen tilrettelegges, enn barn som allerede har norskspråklig kompetanse» (Høigård, Mjør og Hoel 2009)

Kunnskap om barns språkutvikling.

Norsk som morsmål og norsk som andrespråk.

Hvordan et godt språkmiljø kan gjøre en forskjell for alle i barnehagen.

Inspirasjon og metoder til språkarbeidet, «Språksamling»

Faglig og forskningsbasert forståelse for de pedagogiske metodene.

Enkel servering i pausen

NB: Samme innhold som kursdagen 20.okt

«Forsterket norskopplæring i barnehagen» metode og inspirasjon

«Barn som skal lære norsk som andrespråk, vil ha større behov for at språklæringen tilrettelegges, enn barn som allerede har norskspråklig kompetanse» (Høigård, Mjør og Hoel 2009)

Kunnskap om barns språkutvikling.

Norsk som morsmål og norsk som andrespråk.

Hvordan et godt språkmiljø kan gjøre en forskjell for alle i barnehagen.

Inspirasjon og metoder til språkarbeidet, «Språksamling»

Faglig og forskningsbasert forståelse for de pedagogiske metodene.

Enkel servering i pausen

NB: Samme innhold som kursdagen 1.nov

Workshop matematikk 1-7

Tema: elevaktiv undervisning og elevmedvirkning

På første workshop blir vi enige om temaer for de videre samlingene, formen på workshopene og hvor ofte vi skal møtes.

Forventning: Alle har med seg et eksempel på elevaktiv undervisning og elevmedvirkning fra egen praksis som skal deles med de andre lærerne.

Workshop for engelsklærere 1-7

Tema: elevaktiv undervisning og elevmedvirkning

På første workshop blir vi enige om temaer for de videre samlingene, formen på workshopene og hvor ofte vi skal møtes.

Forventning: Alle har med seg et eksempel på elevaktiv undervisning og elevmedvirkning fra egen praksis som skal deles med de andre lærerne.

Workshop for norsklærere 1-7

Tema: elevaktiv undervisning og elevmedvirkning

På første workshop blir vi enige om temaer for de videre samlingene, formen på workshopene og hvor ofte vi skal møtes.

Forventning: Alle har med seg et eksempel på elevaktiv undervisning og elevmedvirkning fra egen praksis som skal deles med de andre lærerne.

AVLYST: Workshop for norsklærere 8-10

Tema: elevaktiv undervisning og elevmedvirkning

På første workshop blir vi enige om temaer for de videre samlingene, formen på workshopene og hvor ofte vi skal møtes.

Forventning: Alle har med seg et eksempel på elevaktiv undervisning og elevmedvirkning fra egen praksis som skal deles med de andre lærerne.

Det vil bli satt opp nye workshops etter jul.

AVLYST: Workshop for engelsklærere 8-10

Tema: elevaktiv undervisning og elevmedvirkning

På første workshop blir vi enige om temaer for de videre samlingene, formen på workshopene og hvor ofte vi skal møtes.

Forventning: Alle har med seg et eksempel på elevaktiv undervisning og elevmedvirkning fra egen praksis som skal deles med de andre lærerne.

Det vil bli satt opp nye workshops etter jul.

Vigilo Barnehageopptak – Kurs for styrere i private barnehager

Vigilo blir kommunens nye administrasjonssystem for barnehage fra 1.januar 2020. Opptaket til både de private og de kommunale barnehagene, skjer i Vigilo. Kurset vil omhandle barnehageopptaket.

Tema: Barnehageopptak
Det vil være innføring og workshops i opptaksprosessen fra de foresattes søkeprosess og videre til hvordan forvaltning godkjenner søknaden, hvordan barnehage behandler søknaden og til slutt hvordan foresatte svarer på mottatt tilbud om barnehageplass. I tillegg vil det bli gjennomgått ulike innstillinger relatert til økonomi, søknad og barnehage.

Målgruppe: Barnehageeier og barnehagestyrer
Kurset er for styrere i og eiere av private barnehager.
Det vil være plass til maks. 18 deltakere

Praktisk informasjon:
Ta med Laptop
Last ned og installér Google Chrome før kurset. Du kan laste nettleseren med denne linken.
Det serveres lunsj